Jak vyrůst aneb 10 podmínek úspěchu

- Reklama -

Když jsme na titulní stranu nového vydání časopisu FC umístili zlatou rybu, většina přání pro rok 2014 začala znít: Chci být úspěšnější než letos. Nedoufejte, že se to stane samo. Nedoufejte, že to obstará někdo za Vás. Život je cesta, na které jsme sami. Někdo nám může být nablízku, ale nikdo nemůže jít místo nás. Pokud stojíte o nový začátek, prověřte si, prosím, že akceptujete těchto 10 podmínek úspěchu:

1/ Mohu být jedině sám sebou

V multilevelovém marketingu koluje jedno nedorozumění: „Dělejte to, co dělají jiní, a budete stejně úspěšní.“ Ale úspěšní lidé v MLM neduplikují osoby, duplikují systém – tedy prověřené schéma obchodního chování, ne člověka. Nikdy se nesnažte být něčí kopií. Kopie nikdy nebude lepší než originál. Buďte sami sebou. Když se Vám lidé v okolí budou smát, že jste jiní, smějte se jim proto, že oni se snaží být stejní. V každém okamžiku buďte nejlepší verzí sebe než horší verzí někoho jiného. Žádné cizí boty nejsou tak pohodlné jako vlastní, které si prošlápneme sami. Nehledě na to, že lidé, kteří stále jen naplňují cizí představy, ve skutečnosti nežijí, jen přežívají.

2/ Je to můj život a moje sny za to stojí

Nelze dosáhnout něčeho nového, pokračujeme-li v tom, co jsme dělali doposud. A naopak jsme-li zaujati svým snem, nesmí záležet na tom, co si myslí ostatní. Tak se dobývají cíle. Buďte hluší k těm, kteří nevěří jejich dosažení. Jediné místo, kde existují Vaše sny a cíle, je Vaše hlava. Nikdo jiný je nemůže vidět, cítit ani soudit. Už představit si je, to je polovina celé práce. Zbytek je jít kupředu. Hlídat, aby Vaše sny byly větší než obavy a Vaše akce hlasitější než slova. Následujte tedy srdce bez ohledu na to, co jiní říkají. Nakonec to Vy žijete podle svých rozhodnutí, ne oni.

3/ Všechno dobré i špatné je životní lekce

Každý, koho potkáte, vše, co zažijete, je součástí životní zkušenosti. Nepohrdejte tím. Pokud nemáte práci, jakou chcete, nebo vztah nefunguje jak si přejete, tím si ujasňujete své příště. Nebudete opakovat tytéž chyby, vycítíte je hned na začátku. Zjistíte, že neexistují omyly, jen lekce. A čím více důvěřujete své intuici, to jest čím více jdete za svým srdcem, tím rychleji se blížíte k tomu, co opravdu chcete. K cíli.

4/ Opravdoví přátelé jsou ti jediní, které potřebujete

Ve vztazích preferujte kvalitu před kvantitou. Chcete-li být úspěšnější a dojít dál, travte čas s přáteli, kteří si Vás váží a povzbuzují Vás (více v 5 zákonech dobrého přítele zde). Kteří Vám na tváři vyvolávají úsměv víc než vrásky. Ti Váš den dělají pozitivnějším, tedy jednodušším. Je lepší mít jednoho opravdového přítele než tisíc výborných známých. Přítel je totiž ten, kdo zůstane, když všichni známí odejdou.

5/ Moje činy musejí být odrazem slov

Dělejte to, co hlásáte, nebo raději nedělejte nic a mlčte. Jděte sami sobě příkladem. Lidé více vidí to, co děláte, než poslouchají to, co říkáte. Proto i přátele inspirujte k tomu, aby dělali to nejlepší, co ONI umí, a když uspějí, řekněte, jak jste na ně hrdí. Učte se obdivovat druhé. Nacházet jejich přednosti. Závistiví lidé nepokročují. Jak by mohli, když na úspěšnějších lidech odmítají vidět to lepší? Když uvěříte, že i Vy můžete dosáhnout nějakého cíle (po svém), vykročíte. Zkuste být nejpozitivnější a nejzapálenější osobou v okolí. Přesvědčíte se, že optimismus je magnet na štěstí.

6/ Nedodržené sliby likvidují vztahy

Pořád něco slibujeme. Otázka je: Dodržíme to? Někdo říká: Slova se vedou a voda teče. Nesouhlasím. Kdykoli řeknete, že něco uděláte, udělejte to. Selháním dáváte jiným najevo, že Vám za to nestojí. Dobré rady: Nikdy nedělejte velká rozhodnutí, jestliže jste plni negativní energie, a nikdy nedělejte velké sliby, když jste v euforii.

7/ I maličkosti mohou mít velký rozměr

V novém vydání FC vysvětlujeme, jak je důležité zjednodušit myšlení. Dělá se to i tak, že si užíváte každý okamžik. Ať zapadá slunce nebo jste se členy své rodiny. Radujte se z maličkostí, přijdete na to, že právě tyto chvíle jsou zdrojem energie.

8/ I malí lidé mohou obstarat velký rozdíl

Kromě jednoduchého myšlení je důležité se umět odlišit. Dá se to i v maličkostech. Zůstaňte pozitivní, když jsou všichni kolem negativní. Usmějte se, když se ostatní kaboní. Je tak jednoduché být jiný! I malé činy mají ohromný vliv na okolí. Chcete vzbudit pozornost? Zvedněte pohozené odpadky, kolem nichž všichni přecházejí. Podpořte člověka, od kterého se odvrátil svět. Najděte doma věc, kterou už dávno neužíváte, a dejte ji někomu, komu pomůže. Začněte být tím, koho si lidé všímají. Nechávejte za sebou věci a lidi v lepším stavu, než v jakém jste je nalezli. Proč?

9/ Odlišnost mi dá sílu a moudrost

Bolest posiluje. Slzy posilují. Vážné zlomeniny srdce učí moudrosti. Buďte vděční za minulost, protože to ona Vás vybrušuje jako diamant. Ano, to minulosti, ať byla jakkoli těžká, děkujeme za budoucnost. Platón říkal: Žij dnes, uč se ze včerejšku a věř v zítřek. Život není o čekání, až přejde bouře, je o tom naučit se tančit v dešti.

10/ Lidé litují jen věcí, které neudělali

Nikdy nám nebude chybět to, co jsme do života přijali. Ale vždy můžeme postrádat to, co jsme ponechali bez povšimnutí. Nové příležitosti, výzvy, změny – nebojte se životních křižovatek. Dokud se můžete rozhodovat, ještě žijete. Každého člověka mrzí ta přátelství, která se bál uskutečnit, a rozhodnutí, na něž čekal příliš dlouho.

Petr Casanova