Kdo je Petr Casanova

 • Narozen 1974
 • Zakladatel FirstClass.cz, od roku 2013 největší platformy osobního rozvoje na CZ internetu
 • Autor českých bestsellerů 250 zákonů lásky, Dvanáct srdcí, 100 nejkratších cest k Tobě, Protože a Cítit rozumem, myslet srdcem
 • Anglický překlad jeho první knihy 250 Laws of Love se stal bestsellerem v US, UK, IT a SPA
 • Amazon Best-Selling Author v kategoriích Love, Family, Relationships

Jeho základní filozofie

 1. „Všechno, co se nám děje, je jako mince. Má to dvě strany – rubovou a lícovou.“
 2. „Jestliže v negativním rozpoložení vidíme jen to špatné, neznamená to, že na tom, co prožíváme, není také něco dobrého.“
 3. „Položíme-li minci v obchodě na pokladní pult, je lhostejné, zda rubovou, či lícovou stranou. Obě mají tutéž hodnotu. To znamená, že i ta zkušenost, kterou momentálně vyhodnocujeme jako špatnou, se nakonec ukáže stejně užitečná jako ta dobrá.“

Jeho život

Narodil se 30. srpna 1974. „Do základní školy jsem nastoupil bez odkladu. Byl jsem nejmladší a nejmenší. Vím, jaké je pochybovat o sobě, nevěřit si, stát uprostřed tělocvičny jako poslední, když si spolužáci vybírají parťáky do týmu a toho nejmladšího a nejmenšího nikdo nechce.“

Z toho poznal, jaký vliv na člověka má prostředí: Všichni jsme průměrem pěti osob, jimiž se nejvíce obklopujeme. Pokud jsme obklopeni lidmi, kteří v nás nevěří, nevěříme v sebe ani my. Pokud se obklopíme lidmi, kteří nás povzbuzují a podporují, dokážeme víc než sami. Tak vznikl první stavební kámen pro pozdější založení FirstClass.cz.

Studoval gymnázium se zaměřením na masmédia a komunikaci (1988 až 1992) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1992 až 1997). „Na právech mě zaujal cvičný případ, který jsme měli rozsoudit. Bestiální nezletilý vrah. Vyučující se ptal: ,Jaký trest navrhujete?‘ Křičeli jsme o překot: ,Trest smrti, kdyby byl možný.‘ Vyučující beze slova pustil promítačku, záběr otce drasticky bijícího dítě. Byli jsme omráčeni jeho zhlédnutím. Poté se vyučující zeptal: ,Tak jaký trest navrhujete pro to dítě?‘ Vydechli jsme úžasem: ,Pro to dítě? Snad pro toho otce, ne?‘ On se usmál: ,To dítě je onen nezletilý vrah.‘ Vypnul promítačku a ze ztichlého sálu odešel.“

Z toho poznal, jak důležité je poznat CELÝ příběh člověka: Kdo soudí, neporozumí. A kdo porozumí, nesoudí. Tak vznikl druhý stavební kámen pro pozdější založení FirstClass.cz.

V 17 letech nastoupil jako redaktor do Lidové demokracie. V 19 letech byl přetažen Zemskými novinami. Ve 20 letech obdržel nabídky na přestup do MF Dnes a deníku Blesk. Ve 21 letech přidala svou nabídku TV Nova. „Myslel jsem, že mi patří svět. Ale žádný strom neroste do nebe. V té nejlepší chvíli se stala nejdůležitější událost mého života.“ Bylo mu 21 let, když mu přímo v rukou zemřela máma. „Přišel jsem na jipku vinohradského nemocnice jako machr, který má dost peněz. Byl jsem hloupý. Ošetřující lékař, kterému jsem nabídl jakýkoli obnos za záchranu mámy, mě poplácal po ramenou a řekl: ,Chlapče, jestli jsi doposud honil peníze, budeš toho do nejdelší smrti litovat. Kdybys kterýkoli z těch okamžiků věnoval své mámě, zjistil bys, že zpět si žádný okamžik už koupit nemůžeš. Umírá. Běž ji vzít za ruku.‘ Čtyři dny, co jsem tam seděl, jsem brečel a nabýval poznání, že nejdůležitější v životě nejsou peníze, a dokonce ani zdraví, protože i na Titaniku byli všichni zdraví, ale pouze čas. Čas, který je TEĎ a zítra být nemusí.“

Z toho poznal, jak zásadní je naplnit přítomnost tím, co má dlouhodobý smysl. Přestat litovat minulosti a strachovat se o budoucnost. Přestat se pinožit pro malichernosti, žít teď hodnotou nekonečné přítomnosti. Tak vznikl třetí stavební kámen pro pozdější založení FirstClass.cz.

Od 23 let pracoval v TV Nova, v 29 letech přijal nabídku na pozici publishera vydavatelství RF Hobby. Přes luxusní tituly se dostal do kontaktu s nejbohatšími Čechy. „Překvapilo mě, kolik času věnují budování finančního bohatství. Jako by nic jiného než peníze neexistovalo. Tehdy jsem začal s výkladem work-life balanceTo mě dostalo k teorii židličky, která propojila peníze, vztahy a hodnoty člověka (víc o tom hovoří v podcastu Proč úspěšným lidem kolabují vztahy).“

Z toho poznal, jakou roli ve štěstí, naplnění i úspěchu člověka hrají správně zvládnuté vztahy i jaké chyby při jejich zakládání a rozvíjení na všech úrovních (partnerské, pracovní, přátelské i rodinné) lidé nejčastěji dělají. Tak vznikl čtvrtý stavební kámen pro založení FirstClass.cz.

FirstClass se zrodil začátkem roku 2011.

Jeho hodnoty

 1. Čas. „Klíčové číslo mého života je 1440. Počet minut každý den. Co minuta, to nevratná položka. Pokud ji věnuji jednomu člověku, už ji nikdy nemohu věnovat druhému člověku či sobě samotnému. Čas je pro mě posvátný a je pro mě nepřijatelné ho jakkoli marnit.“
 2. Užitečnost. „Když mi největší knižní prodejce světa udělil status Amazon Best-Selling Author, má první myšlenka byla, že to není důležité. A to přesto, že pro českého autora je pozice mezinárodního autora velkou poctou. Jenže já bych mnohem raději měl status Best-Helping Author, kdyby takový existoval. Nezáleží mi na tom, kolik mých knih se prodá, ale kolik jich pomůže konkrétním lidem. Kniha, která nepomůže, je zbytečná. Řada lidí tento můj postoj nechápe. Blahopřejí mi, když některá z mých knih získá status českého bestselleru (10 000 prodaných výtisků) ještě před vytištěním (Petrovy knihy se nabízejí již v předprodeji), ale já pokaždé opakuji, že není k čemu blahopřát. Dokud ta kniha nepomůže prvnímu člověku, úspěšná prostě není.“
 3. Spokojení lidé. „Vím, jak dokáže ovlivnit člověka prostředí. Jak špatné dokáže srazit nebo dokonce zničit život. A naopak jak dobré prostředí může zvednout nebo dokonce zachránit život. Právě takové jsem založil. Komunitu, kde na své problémy nikdo nikdy nebude sám. Svůj čas věnuji právě tomu. Každému člověku, který má pocit, že se už nikdy nezvedne ze dna, že tma neskončí, že naděje už zemřela. Chci mít kolem sebe silné a hrdé lidi, kteří překonali své těžkosti. Jsem na tom osobně zainteresován. Oni totiž tvoří mé prostředí.“

Historie

 • Jaro 2011: první článek na internetové stránce FirstClass.cz
 • Podzim 2011: první vydané číslo tištěného magazínu FC
 • Podzim 2013: start internetové školy osobního rozvoje First Class Academy
 • Jaro 2015: vydání prvního knižního bestselleru 250 zákonů lásky
 • Jaro 2016: vydání druhého knižního bestselleru Dvanáct srdcí
 • Jaro 2017: vydání třetího knižního bestselleru 100 nejkratších cest k Tobě
 • Jaro 2018: vydání čtvrtého knižního bestselleru Protože
 • Podzim 2018: založení seznamky WithYou
 • Jaro 2019: vydání pátého knižního bestselleru Cítit rozumem, myslet srdcem
 • Léto 2019: založení soukromé zóny FC Klub
 • Léto a podzim 2019: velká setkání Bratislava, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Liberec, Praha
 • Podzim 2019: vydání anglického překladu 250 Laws of Love
 • Podzim 2019: zahájení pravidelných podcastů
 • Zima 2019: vydání audioknihy 250 Laws of Love
 • Jaro 2020: status Amazon Best-Selling Author
 • Jaro 2020: založení koučovací zóny FC Premium
 • Léto 2020: vydání šestého knižního bestselleru Čtyři prány štěstí

„Každý den mi přijde v průměru 300 žádostí o prodiskutování konkrétního problému. To je 9000 problémů měsíčně a více než 100 000 zkušeností ročně. A enormní psychická zátěž. Někdo říká: ,Ty jsi úspěšný, podívej, kolik máš fanoušků a jak ten počet pořád narůstá.‘ Jenomže co problém člověka, to nával negací. Neskutečně to vyjádřil jeden fanoušek…“

„Lékaři mi říkají: ,Nepokračuj. Zabije Tě to. Tolik negací od tolika lidí najednou nemůže žádný člověk dlouhodobě unést.‘ Asi je to můj osud. Jenže já nemohu říct: ,Promiňte, není mi dobře, musíte na to zůstat sami‘. Pro to jsem FirstClass nezakládal.“

POSLECH:

FILM & TV – výběr:

ONLINE rozhovory – výběr:

PRINT rozhovory – výběr:

 • Moje psychologie: Podoby úspěchu

© 2020, First Class Publishing