Příběh FC

Moje 3 zásady

  1. Nikdy nepiš o ničem, co je snadné. Piš o tom, co v životě stojí za to. Toho nikdy není snadné dosáhnout. A to je dobře. O to víc si pak dosaženého ceníme.
  2. Nikdy temnotě nečel temnotou. Temnotu nelze temnotou vyhnat. Temnotu lze vyhnat jedině světlem.
  3. Nikdy nesuď, dokud neporozumíš. Kdo soudí, neporozumí. A kdo porozumí, nesoudí.
Petr Casanova, foto: Robert Tichý

FC ve 100 slovech

Moje jméno je Petr Casanova. Není to pseudonym, ale příjmení.

Snažím se pomáhat lidem v těžké situaci neztrácet víru, obnovovat síly, hledat pozitivní směr. FC je prostředím osobního růstu, vnitřního bohatství a úspěchu v každé oblasti lidského konání.

Vím, jak jsou negace silné. Vždyť kapka jedu dokáže otrávit veškerou krev. Ale já nikdy se zlem v člověku nepřestanu bojovat. Všichni chceme být šťastni. Ale to štěstí si musíme zasloužit.

Píšu knihy, magazíny, každodenní doporučení, věřím v sílu slova. Proto se s lidmi i osobně potkávám, pořádám velké meetingy, konference, seznamku. Chci, aby lidé nevzdávali to, co je pro ně důležité. Je-li neprůchodná cesta, ať změní směr, ale nikdy ne cíl.

Cesta k FC

Víc než deset let jsem pracoval pro bohaté. Poznal jsem, s čím se potýkají. Jak mnoho mají peněz i práce, ale jak málo času si ty peníze opravdu užít a opravdu žít. Jak těžko zachraňují své rodiny a vztahy, jak málo času – při odpovědnosti za jiné – mají sami na sebe i na všechno, co je jim tak drahé. FirstClass vznikl původně pro ně, na jejich přání a objednávku, jako rádce, jak nezapomínat na skutečné hodnoty, bez nichž je bohatý, ale opuštěný člověk najednou tak chudý.

V lednu 2011 vznikl neveřejný web a první magazín FIRST CLASS TRAVELLER, zacílený pouze na HNWI a UHNWI klientelu.

Jenže u nejbohatších čtenářů magazín nekončil… Jejich známí, známí těchto známých atd. vyvolali shora enormní zájem o nemateriální osobní rozvoj, work-life balance a zvládání vztahů všech úrovní – od zaměstnavatel x zaměstnanec přes rodič x dítě a partner x partnerka až po já x přítel, já x nepřítel, já x já.

V dubnu 2011 vznikl veřejný web a v listopadu 2011 druhý magazín FC, zacílený na širokou klientelu.

Petr Casanova, foto: Robert Tichý

Rozvoj FC

Statisíce fanoušků na Facebooku, miliony čtenářů každý měsíc, to všechno ukazovalo, že tato práce má smysl. Jenže.

Číst nestačí. Osobní rozvoj vyžaduje praktikovat.

A tak pro zájemce o kariérní rozvoj vznikla v září 2013 bezplatná internetová akademie, FIRST CLASS ACADEMY, do jejíhož prvního ročníku, zaměřeného na podnikání krok za krokem, nastoupilo 11 000 „studentů“. V lednu 2016 následoval web BusinessLeaders.cz, v lednu 2017 magazín BL a od dubna 2018 konference Business Leaders a Tajemství obchodu.

A pro zájemce o nemateriální rozvoj vznikla v létě 2015 seznamka WithYou.cz a návodné knihy 250 zákonů lásky (2015), Dvanáct srdcí (2016), 100 nejkratších cest k Tobě (2017) a Protože (2018). Více o každé z nich je zde

Komunita FC

FC není ani tato stránka, ani časopis, ani knihy, ani jakákoli jiná věc. FC je prostředí. FC jsou lidé, kteří ho tvoří. Já jsem pouze jeden z nich.

Denně mi svěří svůj příběh nebo problém v průměru jeden z tisíce fanoušků. To je několik set případů denně. Ročně jich je přibližně sto tisíc.

Sto tisíc lidí, kteří se ptají. Sto tisíc unikátních okolností a situací. Sto tisíc výzev pro mě = sto tisíc příležitostí pomoci.

Každý z těch negativních popisů mi bere energii. Ale vidina pozitivního vyřešení mě pohání a úspěšný výsledek znovu nabíjí. Záleží mi na tom, aby lidé byli znovu šťastní, naplnění, úspěšní. Aby nevzdávali svůj cíl jen proto, že ztěžkla cesta, že se nakupily překážky, že život s člověkem pořádně zatřásl.

O tom je FC. Už od roku 2011. Den co den. Největší prostředí v Česku a na Slovensku, kde lidé poznávají, že žádná těžkost není zbytečná, když poslouží k našemu posílení.

S jednou ze čtenářek, Monikou Šeborovou

Těším se na den, kdy toto prostředí už nebude nikdo potřebovat. Kdy se lidé usmějí: „Co nám to, Casanovo, píšeš? Vždyť to už dávno máme zažité pod kůží, to všechno už víme a úspěšně praktikujeme.“ Tím dnem počínaje bude projekt FC zbytečný.

A tím dnem budu vědět, že zbytečný nebyl.

Tak ať jste šťastní! Budu i já.

S poděkováním, Petr Casanova, zakladatel FC

Chcete vědět víc?

Výběr z rozhovorů, kde Petr hovořil o své práci, soukromí i odlišném pohledu na život:

Chcete s Petrem přímo komunikovat?

Možnost máte na Facebooku, Instagramu a LinkedIn.

Možnost osobních setkání je momentálně nedostupná. Ve frontě je prozatím více než 1000 (jedentisíc) zájemců.

V případě zájmu o Petrovo osobní věnování do knihy nebo motivačního diáře pište Petrově asistentce Tereze, která tyto žádosti eviduje.

© 2019, First Class Publishing