7 dětí bohatých vypráví vážné věci vtipem

- Reklama -

Myslíte, že bohatí nemají humor a jejich děti jsou nabubřelé? Naopak, úsměv je koření života a základ pozitivního myšlení. Držíte-li si veselou mysl, jen tak něco vás nerozhází. Naopak jste-li v depresi a spolehlivý terč, vykolejí vás i maličkost.

Před Vánocemi jsme požádali potomky mnoha uznávaných miliardářů, aby nám demonstrovali zčásti svůj smysl pro humor, zčásti svou výchovu na anekdotách, které vyjadřují oblíbené životní motto. Vybíráme 7 nejúsměvnějších odpovědí s dovětky, které jsou vážnější, než se na první pohled zdá. Takže, tuhle znáte?

Delphine Arnault, 37 let. Dcera Bernarda Arnaulta, nejbohatšího Francouze, pracuje momentálně pro značky Christian Dior a Loewe 

„Za miliardářem přijde jeho kamarád se žádostí: „Chtěl bych být tak bohatý jako Ty. Nebo – spokojil bych se klidně i s polovinou. Mohl bys jen pro mě napsat knihu Jak se stát bohatým?“ Bohatý muž mu k Vánocům opravdu věnuje svou knihu. Přítel ji otevře a udiveně zírá: „Děkuji… ale polovina stránek chybí.“ „Nediv se. Nestačí ti snad jen polovina bohatství?“

Delphine glosuje: Skutečné bohatství mají úspěšní lidé v sobě. A na vrchol nevede cesta s kompromisy. Nedat do svého úsilí celých 100 procent je stejné jako očekávat od životního partnera pochvalu za věrnost poté, co mu sdělíme, že jsme mu byli věrni v 90 % případů.

Peter Buffett, 54 let. Syn Warrena Buffetta, nejuznávanějšího investora moderní doby, je uznávaný hudebník a producent

„Miliardářovy dny se chýlí ke konci. Je stále nervóznější z toho, že by měl zanechat na světě veškerý majetek. Modlí se tak usilovně, že se ho anděl přijde zeptat na důvod. „Proč to dělám? Abys mi dovolil vzít si kousek svého majetku s sebou.“ Anděl se omlouvá: „Synu, promiň, ale k nám není dovoleno brát žádné pozemské statky.“ Miliardář si nedá říct. Modlí se ještě více, až se anděl ustrne a vyprosí mu u Boha výjimku. Miliardáři oznámí, že si může vzít s sebou jeden plný kufr. Muž tedy naplní jeden velký kufr cihlami zlata. Brzy poté zemře, popadne zavazadlo a u nebeské brány se svatý Petr diví: „Kam vlečeš ten kufr? Sem si nesmíš nic brát!“ Když se miliardář hájí, svatý Petr se přeptá Boha a s omluvou se vrátí: „Dobrá, můžeš si vzít ten svůj kufr. Jen mi dovol podívat se, co máš uvnitř.“ Svatý Petr otevře kufr a užasne: „Ty jsi přinesl Bohovi chodník ze zámkové dlažby?“

Peter glosuje: Úspěšní nepotřebují principielně hromadit majetek. Stroj na peníze mají v hlavě. Nemusejí čekat až do nebe, aby si uvědomili, že peníze jsou jen skóre a dosáhnout lze všeho, co se dá představit. Je to podobenství výzvy Giving The Pledge. Miliardáři věnují polovinu svého veškerého jmění na charitu. Snaží se ostatním naznačit, že není nutné lpět na určitém majetku, jejich stroj jim umožní ho kdykoli nabýt zpátky. 

Marta Ortega Perez, 28 let. Dcera Amancia Ortegy, nejbohatšího Evropana, má v rodinném impériu Inditex na starosti značku Bershka

„Na mši v kostele vystoupí miliardář a vypráví, jak přišel k ohromnému bohatství. „Celý život se modlím. Proto jsem také s pomocí boží vydělal svůj první dolar. Ten den jsem se vracel domů opět kolem kostela. Misionář zrovna vyprávěl o své práci. Dojal mě slovy o Bohu, že jsem mu věnoval všechno, co jsem v té chvíli měl. Tedy onen dolar. Modlil jsem se ale dál a Bůh mě za věrnost odměnil. Nyní jsem s boží pomocí miliardářem.“ Za aplausu dojatých farníků se vrací na místo. Žena, která sedí v jeho lavici, se k němu nakloní: „Takže i dnes věnuješ všechno, co máš?“

Marta glosuje: Pozor na pokrytce. Rozlišujte slova a činy. Nespoléhejte na náhodu, štěstí. Řešením jste vy sami. Všechno ostatní jsou řeči.

Holly Branson, 31 let. Dcera Sira Richarda Bransona, podnikatele ve vesmírné turistice, pracuje ve zdravotnických službách

„Miliardář parkuje novou limuzínu před sídlem své společnosti – velice okatě tak, aby ho každý viděl. Jenže, co se nestane, nestačí ani vystoupit z vozu, přiřítí se kamion a sroluje mu celý bok auta – ten, kde miliardář sedí. Šokovaný muž má hysterický záchvat. Vždyť jeho nový vůz je zcela zničen a již nikdy nebude jako dřív! Policista, který provádí zápis o nehodě, kroutí hlavou: „Pane, nemohu věřit, jak moc jste materialistický. Jste natolik zahleděn do svého majetku, že jste ani nepostřehl něco daleko podstatnějšího.“ „Co tím, ksakru, chcete říct?“ procedí skrz zuby miliardář.“ Policista: „Víte vůbec, že vám ten kamion utrhl paži v rameni?“ Miliardář strne a polije ho pot: „Panebože! Kde jsou moje rolexky?“

Holly glosuje: Penězi si žádnou úctu nekoupíte. Peníze jsou zoufale málo na to, aby sloužily jako váš jediný cíl. Blb, i když zbohatne, zůstane vždy blbem. Jen bude blbem s penězi. Pracujte na sobě jako na člověku.

Ivanka Trump, 31 let. Dcera Donalda Trumpa pracuje v realitní společnosti svého otce

„Miliardář zemře a suverénně klepe na nebeskou bránu. Svatý Petr ho nečeká a překvapeně reaguje: „Co jsi vykonal pro to, abys vstoupil do Ráje?“ Miliardář se zamyslí a hrdě povídá: „Před týdnem jsem daroval dolar jednomu žebrákovi na ulici.“ Přítomný archanděl Gabriel pohlédne do záznamů a potvrdí, že je to pravda. Svatý Petr je ale neoblomný: „To přece nemůže být dost na to, abychom Tě přijali do Ráje.“ Neodbytný miliardář si pospíší: „Počkejte, počkejte. Před třemi lety jsem daroval jeden dolar ještě jinému žebrákovi.“ Svatý Petr si vezme Gabriela stranou: „Kolego, co s ním uděláme, aby nás nenařkl, že jsme nespravedliví?“ Archanděl Gabriel se usměje: „Víš co? Vraťme mu ty dva dolary a pošleme ho do Pekla.“

Ivanka glosuje: Nikdy jsme nevykonali tolik dobra, abychom ho nemohli vykonat víc. Jak se říká: Bílé zlato by mělo pomáhat v černých dnech.

David Ellison, 30 let. Syn Larryho Ellisona, osmého nejbohatšího muže světa, vede společnost SkyDance Productions

„Na semaforu zastaví Rolls-Royce a Mini. Je horko, oba vozy mají otevřená okna. Chlapík z Mini křičí na miliardáře: „Hej, máš tam v Rollsu telefon?“ Miliardář pohrdavě přikývne: „Samozřejmě, mám.“ Chlapík v Mini uznale pokrčí bradu: „Hm, já taky… A máš tam v Rollsu fax?“ Miliardář v limuzíně opět přikývne: „Samozřejmě, mám.“ Chlapík v Mini údivem pokrčí obočí: „Hm, já taky… A máš místo zadních sedaček manželskou postel?“ Miliardář úžasem zalapá po dechu: „Ne, to nemám. A Ty?“ V tom na semaforu skočí zelená a Mini zmizí v prachu.

Miliardář má zkažený celý den. Přikáže zajet do nejbližšího zakázkového oddělení Rolls-Royce a objedná si do auta manželskou postel. Za týden projíždí městem a u chodníku vidí stát to samé Mini. Šoféra požádá, ať zastaví hned vedle něj. Stáhne okno a zaklepe na souseda. Nemůže se doklepat. Až po hodné chvíli naléhání se za sklem objeví hlava chlapíka. „Hej, pamatuješ si mě?“ na něj miliardář. Chlapík z Mini stáhne okénko a vykloní hlavu: „Jo, pamatuji. Co se děje?“ Miliardář pyšně: „Koukni, nechal jsem do Rollsu taky nainstalovat tu manželskou postel.“ A chlapík na to: „Kvůli takové prkotině mě rušíš zrovna teď, když se sprchuji?“

David glosuje: Nikdy se na své cestě nenechme uchvátit primitivními závody. Žádný strom není tak vysoký, aby ho jiný nemohl přerůst.

Dylan Lauren, 38 let. Dcera módního návrháře Ralpha Laurena vede svůj klub Candy Bar

„Miliardář se rozhodne ověřit si loajalitu dlouhodobých zaměstnanců. Shromáždí je na okraji bazénu u své luxusní vily a říká: „Mám pro vás nabídku, kterou zajisté neodmítnete. Kdo z vás přeplave tento bazén, ve kterém mám žraloka, může si přát, cokoli bude chtít.“ Nikdo se nehlásí. Miliardář je velice zklamaný. V tom za zády zaslechne hlasité žbluňknutí. A opravdu – jeden z mužů plave, co mu síly stačí, na druhý břeh, žraločí ploutev za ním. Zcela vysílený se v poslední chvíli vyhoupne přes okraj bazénu a zachrání se. Dojatý miliardář mu běží blahopřát s dotazem, co by si přál. Muž na to: „Nic víc než vědět, kdo mě, ksakru, strčil.“

Dylan glosuje: Nikdy si nedělejte přehnané iluze o oddanosti partnerů, zaměstnanců ani zaměstnavatelů. Všichni jsme jenom „produkty nabízející se v obchodě“. Nikdy do obchodu nemíchejte emoce.

A poučný přídavek od nás:

„Miliardář zemře a pozůstalým je čtena jeho závěť: Moje manželka si vždy přála žít v luxusu, tak jí odkazuji vilu, auto, jachtu i bankovní účty. A mému bratrovi, který vždy tvrdil, že zdraví je důležitější než peníze, odkazuji běžecký úbor a tenisky.“

Buďme upřímní ke svým myšlenkám. Přinášejí nám to, co chceme.

-cla, čej, vyc, cas-