mozkožrout-obecný

„Nikdo není nudný, hloupý ani nedostatečný. Je přesně takový, jaký je. Každý je komplexní a kreativní jako nikdo jiný.“ Bill Gates

Důvěrné varování z Ministerstva zdravotnictví ČR: Po světě se šíří nová infekce, bacil cerebrum comedenti generalis, tedy mozkožrout hladový. Oslabuje víru, sebevědomí a odvahu. Má ohromnou tlamu, kterou nám našeptává do mozku 10 zničujících typů vět. Existuje jediné funkční antibiotikum: Neopakovat. Zamknout si ústa na sto západů, kdybychom snad některou z nich chtěli vyslovit. Pozorně si přečtěte tento příbalový leták.

Nákaza tímto holomkem se projevuje oslabenou sebejistotou, snaživostí a produktivitou. Pokud pociťujete příznaky, přestaňte okamžitě říkat na svou adresu tyto věty. Tím frustrovaného bacila zahubíte:

dostatečný

Nakukává Vám, že na něco nemáte? Nevycházejte z minulosti. Ta neříká, kdo jste. Jen naznačuje, kým jste schopni se stát. Pokud chcete  vyjádřit svou dnešní hodnotu, tu určuje to, jak úspěšně se zvedáte po pádu. Ano, to jste Vy.

Nebojte se dát si šanci. Nepodceňujte, kdo jste a čeho jste schopni. Sněte víc, než jiní považují za běžné. Riskujte víc, než jiní považují za bezpečné. Dělejte víc, než jiní považují za možné. A nejlépe: vymažte jiné úplně ze slova. Jakmile to dokážete, už si neřeknete: Nejsem dostatečně dobrý.

poslouchat

Vždy je lepší stát na nejnižším stupni žebříku a stoupat pomalu svou cestou, než se klimbat na závěsném laně za cizím horolezcem, který spěchá vzhůru. Dávat jiným za vinu, že nám špatně poradili, nikomu nepomáhá. Ale zažít úspěch, k němuž jsme sami dokráčeli, ideálně přes obrovská úskalí a problémy – existuje něco sladšího?

Nikdo nemůže soudit, že jdeme špatnou cestou. Každý máme své unikátní sny, své vnitřní potřeby. Nuda a nenávist končí tam, kde přestáváme být závislí.

jiní

Lidé mohou vyslechnout Váš příběh, ale nikdy nebudou cítit totéž – vždyť mají jiné zkušenosti, vnímání i momentální náladu. Zapomeňme na jejich komentáře a rady. Soustřeďme se na to, co považujeme za správné. Jakmile se jednou zachováme podle názoru jiných, přiřkneme jim odpovědnost za naše jednání. Mimochodem odpovědnost, kterou oni nepřijmou. Odpovědni za svůj život jsme přece my sami. Tak proč se řídit podle jiných?