Knihy Petra Casanovy

Petr Casanova (*1974), zakladatel platformy FirstClass.cz a autor doposud čtyř bestsellerů v českém a anglickém jazyce, zaměřuje každou knihu na jinou fázi vztahového života. Co prožíváte Vy? S čím potřebujete pomoci?

250 zákonů lásky

(poprvé vydáno 2015, anglická verze 250 Laws of Love, desetinásobný bestseller)

Máte partnera a chcete rozvíjet dlouhodobý vztah. Ale jak?

Možná máte předchozí špatné zkušenosti, a tedy pochybnosti, že to tentokrát vyjde. Možná vidíte, kolik jiných lákadel je kolem – co když partnera někdo zaujme víc? A co když se tak už stalo a vztah prochází krizí? Jak to řešit?

Základní kniha Petra Casanovy o budování vztahu ukazuje, jak jednat v situaci, kdy se potkají dva svébytní lidé: každý má své vlastní návyky, představy, hodnoty, plány i prahy bolesti. Jak si porozumět? Jak druhého zbytečnou chybou neztratit?

280 stran. Forma „zákoníku“ 250 pravidel. Motto: „Vztah je jako dvojkolo. Není možné, aby jeden šlapal a druhý brzdil.“

Možnosti čtení:

  1. Tištěná kniha v češtině
  2. Digitální e-book v češtině
  3. Anglická verze na Kindle

Dvanáct srdcí

(poprvé vydáno 2016, anglická verze Twelve Hearts, osminásobný bestseller)

Máte kolabující, ubližující vztah. Procházíte těžkým rozchodem. Těžkým proto, že jste do vztahu dali své maximum, ale přesto jste zůstali nepochopeni, odmítnuti, Vaše láska neopětována. Proč? Jak zvládnout bolest srdce, jak přijmout fakt, že už nikdy nic nebude jako dřív?

Výpravná kniha Petra Casanovy je psána formou příběhu Chlapce, který postupně vyzrává v Chlapa. Který se učí rozumět bolesti, kterou způsobuje i zažívá, chybám, které je lehké učinit, ale těžké odčinit, i podstatě lásky, která není jen o braní, ale také o dávání, jež pak znásobuje pozitivní efekt v člověku samotném.

244 stran. Forma cestopisné novely, v níž hlavní hrdina potkává své učitele. Motto: „Vztah je jako řetěz. Je jen tak silný jako jeho nejslabší článek.“

100 nejkratších cest k Tobě

(poprvé vydáno 2017, šestinásobný bestseller)

Jste po rozchodu nebo osamělí – cítíte se dlouhodobě sami buď vedle někoho druhého, nebo ve své samotě. Nedaří se Vám zapomenout. Trápíte se pro člověka, který se už dávno netrápí pro Vás. Myslíte si, že to znamená, že jste bezcenní a už nikdy nebudete šťastní.

Chybí Vám láska. Máte jí dost pro druhé, ale už méně pro sebe. Cítíte se slabí, zbyteční, bez budoucnosti. Ale je to jen pocit, klam, který přichází ze SPRÁVNÉHO DŮVODU. Abyste se našli.

Metaforická kniha Petra Casanovy k zamyšlení nad životem je o nalezení vztahu k sobě, potažmo ke správnému partnerovi. Učí vyrovnat se s tím, co bylo, a tvořit to, co bude. Dává čtenáři nadhled i odstup od špatných událostí, možnost pročištění a přípravy na mnohem lepší další vztah.

304 stran. Forma naučných příběhů. Motto: „Oči můžeš zavřít před tím, co nechceš vidět, ale srdce nikdy nezavřeš před tím, co nechceš cítit.“

Protože

(poprvé vydáno 2018, pětinásobný bestseller)

Bezvýchodná situace, tak tomu říkáte. Jste zakleti ve vztahu, ze kterého byste měli odejít – rozum to ví, ale srdce Vás nepustí. Stále dáváte nové šance člověku, který si je nezaslouží. Stále Vy děláte ten první krok, stále věříte, stále čekáte. Proč? To je nejčastější otázka nejen Vaše, ale i Vašich blízkých, kteří by Vám tak rádi pomohli, jenže Vám nerozumějí.

Copak jste blázni, sebevrazi? Copak Vás srdce zrazuje? Co je správné? Proč se tak perou Vaše „vím“ a Vaše „cítím“?

Psychologicko-naučná kniha Petra Casanovy, založená na ukázkových krizových případech a jejich řešeních, vysvětluje, proč se člověk chová „tak nerozumně“ a jak může dostat to, co chce.

300 stran. Forma popisu a rozboru jednotlivých případů. Motto: „Věnováno rozumu, aby měl více pochopení pro srdce, které dokáže milovat člověka a současně nenávidět jeho činy.“

POZOR! NOVINKA!

Cítit rozumem, myslet srdcem

(očekávaný termín vydání červen 2019)

Snažíš se vytvářet dobro, ale vrací se Ti zlo. Proč?

Kdo Ti ublížil, ten se zpovzdálí směje. Jak to? Kde je ta karma, o které všichni mluví? Co je s Bohem, že jen přihlíží? Nebo karma ani Bůh nejsou?

Jak je to s naším osudem? Do jaké míry ho můžeme ovlivnit? A proč se někteří rodí do těžkých situací, když se o to nezasloužili? A proč někteří umírají předčasně, aniž se něčím provinili?

Osvětová kniha o karmě, životu daleko za hranou hmotného světa, je poslední knihou Petra Casanovy. Uklidňuje, vysvětluje, smiřuje. Postavy autentických případů, pojmenované od A do Z, provádějí karmickými vztahy, karmickými událostmi i karmickými zákony. Svítí na cestu v situacích bezradných pro rozum i cit, kdy se máme obejít bez lidí a hodnot, bez nichž si život představit neumíme.

304 stran. Forma záznamu řešení skutečných případů na pozadí ezoteriky, psychologické metodiky i vědních oborů. Motto: „Nikdy nepochopíš bolest, kterou působíš druhým, dokud druzí nezpůsobí stejnou bolest Tobě. Proto jsem tu já. Karma.“

Další možnosti:

© 2019, First Class Publishing