Pro čtenáře ze zahraničí

Tištěný magazín FC rozesíláme pouze v rámci České republiky. Zájemci ze zahraničí to řeší objednávkou magazínu FC přes přátele v Česku, kteří magazín FC objednají na své jméno a českou adresu, následně přepošlou do příslušné země. Naše vydavatelství přímo do zahraničí nezasílá.

Tištěný magazín FC má svou elektronickou verzi. Ta je obsahově 100% totožná s tištěnou, nicméně přístup k ní je odkudkoli na světě, kde je připojení k internetu.

Předplatné elektronické verze lze objednat zde.