Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Silný člověk ten, který hodně unese. Všichni jsme k tomu předurčeni. Protože všichni se musíme v průběhu života vyrovnat s jednou těžkostí – že minulost nejde vrátit.

S každou chybou, kterou uděláme, se snažíme této těžkosti vzepřít, bojovat s ní. Ale pak – už zcela vyčerpáni – uznáme, že je to marné. Minulost totiž není v našem životě proto, aby se vracela a měnila. Minulost je zdroj ponaučení. Vzpomínka, kterou máme zapsanou v mysli nebo srdci, způsobuje, že to, co vytvořilo naši bolest, už nehodláme opakovat.

Svou minulost tak nemusíme měnit. Stačí, když změníme svou přítomnost, a tím učiníme jinou i naši budoucnost. Tak to, i na základě vlastních zkušeností, popisuji ve Vánočním Speciálu, dárku pro silné lidi, tedy ty, kteří právě nyní snášejí v životě nějakou těžkost.

Nikdy není snadné ji unést. Potíže jsou jako činky. Ale právě jejich zvládáním posilujeme.

To se týká řady dotazů, jež mi posíláte do klubové zóny. V Řešidle, svém každodenním podcastu (mé mluvené slovo můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts nebo Apple Podcasts, přehrávač je nahoře), dnes zodpovím tento, který může trápit větší množství z vás: „Petře, píšu Vám zdrcená. V práci jsem udělala chybu jako hrom. Stačilo jen splést si desetinnou čárku. Nadřízení mi to v minulém týdnu dali hodně pocítit. Hrozili vysokou pokutou, vyhazovem. Jsem samoživitelka, pro mě by to byla katastrofa. Nespala jsem celý víkend. Dnes mi sdělili, že od obou trestů ustoupili. Můžete mi vysvětlit proč?“

Proč má chyba hodnotu

Kdybychom nějakému mimozemšťanovi měli jednoduše vysvětlit, co je to člověk, použili bychom asi dvě definice. Za prvé: je to bytost chybující. A za druhé: je to bytost, která se chybami ponaučuje. Jinak řečeno: Člověk se nerodí moudrý. Moudrosti nabývá tím, jak chybuje, potažmo jak se z chyb ponaučuje. Tedy: Aby člověk mohl být moudřejší, musí nejdříve udělat chybu, uvědomit si ji, a tak pochopit, co už nikdy nemá opakovat.

Základním nástrojem ponaučení je bolest. S ní spojené výčitky, lítost, kajícnost. Ale také je nutné všechny tyto instrumenty správně pochopit.

Jednu z největších chyb, kterou lidé po uskutečnění chyby dělají, najdeme právě v jejich přístupu k chybám. Když totiž člověk udělá chybu, často říká: Jsem hloupý. Ne! Když si člověk uvědomí chybu, tak není hloupý, on BYL hloupý. Tím, že chybu udělal, potažmo že si zpětně uvědomil, že šlo o chybu, je už v té chvíli chytřejší, už ví, co neopakovat.

A to je důvod, proč každý, i zaměstnanec, který v životě udělá chybu a uvědomí si ji, je svým způsobem zajímavější než ten, kdo tuto chybu ještě nikdy neudělal

Už víte, co neopakovat? Skvělé!

Ve Vánočním Speciálu ukazuji příklady podnikatelů nebo zaměstnanců, které jsem kdy koučoval. Každému zaměstnavateli jsem zdůrazňoval, že pokud si zaměstnanec uvědomí svou chybu, potažmo ji bolestivě odčinil, pak ji pravděpodobně už nebude opakovat. Díky té chybě se stává vlastně lepším, jako kdyby podstoupil vzdělávací kurz. Jednou jsem řešil případ podnikatele, který vyhodil svou účetní za to, že udělala chybu. Divil se, že po této účetní ihned skočil konkurent. Ptal se: Jak mohl vzít účetní, která byla schopná tak fatální chyby? Jenže tento konkurent se naopak zase divil tomuto podnikateli: Jak mohl vyhodit účetní, která si uvědomovala, že se dopustila tak fatální chyby? Co myslíte?

Kdo z těch dvou byl hloupější?

Život dal oběma odpověď.

Ten podnikatel, který vyhodil svou účetní, se od té chvíle točil v kruhu. Kdykoli přijímal novou účetní, zajímal se především o to, zda se v minulosti dopustila této chyby. Když ne, přijal ji. Myslel si, že jedině člověk, který nikdy neudělal tak fatální chybu, může být ten pravý. Neuvědomoval si, že takový zaměstnanec také může mít tuto chybu teprve před sebou. Neví, že ji může udělat. Neví, že si v tomto bodu práce musí dát pozor.

A tak byl tento podnikatel nešťastným svědkem „opakování“ těchto chyb. Jím přijímané účetní, které neměly zkušenost se žádnou fatální chybou, se vždy nějaké dopustily. On každou naštvaně vyhodil a přijal jinou, která opět vypadala bezchybně, protože nějakou chybu měla teprve před sebou. A on se divil, že nemůže sehnat na post bezchybného člověka.

Naopak jeho konkurent měl po celou dobu na postu účetní tu jedinou ženu, která byla po fatální chybě vyhozena. Ta žena totiž měla při každém kroku na paměti tu chybu, kterou bolestně zaplatila dokonce vyhazovem z práce. Nejenže už nikdy nezopakovala stejnou chybu, ale byla již všeobecně opatrná v každém svěřeném úkolu, ve všech oblastech. Ve své nové firmě tak stoupala kariérou, a to ne PŘESTO, že se dříve dopustila velké chyby, ale PRÁVĚ PROTO. Díky té chybě se totiž stala svědomitou, opatrnou, bezvadnou účetní.

Jakou velkou chybu máš za sebou?

Oba podnikatelé se zajímali o minulost člověka. Oba se ptali: Udělal jsi nějakou fatální chybu? Každý s touto otázkou nakládal jinak. Zatímco první podnikatel přijímal jen ty, kteří měli fatální chybu před sebou, druhý naopak ty, kteří měli fatální chybu za sebou.

Proto se obecně v životě učte zajímat se o minulost člověka. Ptejte se ho, jaké velké chyby v životě udělal. Jeho odpověď vyjádří, co si UVĚDOMUJE, že udělal špatně, a co tudíž pravděpodobně už opakovat NEBUDE, protože na vlastní kůži poznal, že udělat právě takovou chybu BOLÍ. A on už stejnou bolest nechce zažít. Vryla se mu totiž tak hluboko do paměti, že nezapomíná (viz 5 důvodů, proč nemůžeme zapomenout na člověka, kterého bychom rádi vymazali z hlavy).

A naopak, jsme-li my tím chybujícím, pamatujme si, že už v tom okamžiku, kdy zjistíme, že jsme se dopustili fatální chyby, jsme jiní, než jsme byli v době, kdy jsme se té chyby dopouštěli. My jsme se té chyby dopouštěli proto, že jsme nevěděli, že to chyba je. Nevěděli jsme, že si máme dát pozor, že v určité situaci můžeme udělat fatální chybu.

Avšak s bolestí, která provází uvědomění, o co všechno jsme vinou té chyby přišli nebo mohli přijít, rosteme. Bolest vždycky signalizuje růst. Při uvědomění chyby se bolestivě měníme z člověka, který chyboval, v člověka, který tutéž chybu už nikdy neudělá. Proto jsou lidé, kteří v minulosti učinili fatální chybu, tak žádaní a potřební. Je na ně totiž daleko větší spoleh než na ty, kteří v téže situaci netuší, že se chyby mohou dopustit.

Když po pádu vstaneš, jsi vždy silnější

Jak zdůrazňuji ve Vánočním Speciálu: Ten, kdo padl a zase vstal, je mnohem silnější než ten, kdo nikdy nepadl. Není to paradox. Kdo někdy padl, totiž už dobře ví, na co si má dát v daném místě pozor, při jaké malichernosti může klopýtnout i jak moc to poté může bolet. Ten, kdo padl a s ponaučením zase vstal, má tudíž daleko větší šanci, že ve stejném místě už znovu nepadne, než ten, kdo takový pád dosud nezažil, neví, jak málo k němu stačí, i jak moc poté potřebuje k tomu, aby tuto chybu odčinil nebo bolest ustál.

  • Vánoční Speciál, unikátní dárek do dnešní náročné doby pro všechny silné lidi, kteří se snaží potýkat s těžkostmi života, zakoupíte zde. Nemusíte pro něj nikam chodit, přijde Vám rovnou domů. Doplnit ho můžete o poukaz na odběr koučovacího magazínu, knihy i motivační diář.
  • Pokud chcete mé knihy opatřit mým vlastnoručním věnováním pro obdarovaného, více o této možnosti je zde.

Další mé podcasty můžete poslouchat zde.

© Petr Casanova