V každém okamžiku se snaž být svým nejlepším přítelem. Přemýšlet tak, jak by s Tebou jednal nejbližší a nejdůležitější člověk. Zbytečně si neotravovat city, mysl, život.

Toto je filozofie dalajlamy.

Není nadčlověk. Je člověk. Proto se i on pere s lidskými slabostmi. Důležité však je, že je překonává. A že se s námi dělí o to, jak to můžeme dokázat i my.

Zajímá Vás to?

V magazínu FC Odpustit neznamená zapomenout, kde se na sto stránkách snažím pomoci čtenářům rozpustit v mysli a srdci špatnou minulost, ať už křivdu, bolest nebo vlastní chybu, vzpomínám legendární příhodu, kterou vyprávěl dalajlamův šofér.

První cesta: porozumění představou

Jeli takhle městem, dalajlama na zadním sedadle. Vtom jedno z vedlejších aut odbočilo do jejich dráhy a málem způsobilo srážku. Šoféra popadl vztek, a už chtěl popustit uzdu hněvu, když se zarazil. Intuitivně spatřil ve zpětném zrcátku spokojeně se usmívajícího dalajlamu, který incident zaznamenal, ale přesto jen lehce pokýval hlavou a pravil: „To jsou mi teda, na mou věru, řidiči…“

Vzteky doutnající šofér se ho zeptal, jak může tak negativní událost přejít takhle v klidu. Dalajlama řekl: „I mě přirozeně napadne reagovat instinktivně. Vždyť je to lidské! Ale hned potom si řeknu: A k čemu to bude dobré? Pokud místo primitivní cesty hněvu zvolím ušlechtilejší cestu humoru, porozumění a soucitu, jsou negace z mé mysli ihned pryč – a nedostaví se žádný vztek, deprese, zvýšený krevní tlak. Kdekoli je negace, tam kráčí v patách nemoc.“

Načež dodal: „A tak si raději představím, že ten řidič možná spěchá do nemocnice, veze rodící ženu nebo chvátá za někým blízkým, kdo je v nouzi. A přeji mu hlavně, ať dobře dojede a nikoho, ani sebe, neohroží.“

(Víc dalajlamových postřehů k negacím využijte v Odpustit neznamená zapomenout).

Druhá cesta: uklidnění vzorem

Na dalajlamovi mě zaujala jeho největší vášeň. Když má tu příležitost, věnuje na pobřeží či jen v televizi dlouhé pohledy moři. Uklidňuje ho to. „Zjistil jsem, že čím déle se na něj dívám, tím víc se s ním slaďuji. Sám se stávám mořem. “ A vysvětluje: „Takový by měl být člověk. Na povrchu může život čechrat jako emoce, jako vlny, ale do hloubky by měl růst jeho klid. Problémům, jako moře vichrům, se nevyhneme, ale to ještě neznamená, že se musíme nechat vylít z břehů, rovnováhy, a ztrácet svou podstatu, svůj klid.“

Protože v magazínu Odpustit neznamená zapomenout učím pracovat s negativními emocemi, které často provázejí křivdu, zradu, odmítnutí, odchod milovaného člověka či vlastní chybu, zdůrazňuji tuto dalajlamovu myšlenku: „Hlavně bychom se neměli kárat za své negativní pocity. Jsou přirozené a nevyhnutelné, když nás zasáhne negativní událost. Vyčítáme-li si to, že je máme, jen je ještě doplňujeme uragánem viny a studu. Je to jako s onemocněním. Jen proto, že nastydneme, se nemusíme navrch ještě trestat a svůj stav nemoci ještě zhoršovat.“

(Pokud máte ve své blízkosti důležité lidi, u kterých Vás trápí, že s negativními emocemi, úzkostmi či depresemi už déle zápolí, darujte jim pod stromeček s Vánočním Speciálem celoroční odběr magazínu FC, který jim bude pomáhat každé dva měsíce. Balíček je zde.)

Třetí cesta: obrácení náboje

Dalajlamovu práci s vlastním myšlením můžete načerpat ve třech samostatných článcích v Odpustit neznamená zapomenout. Dalajlama hlavně varuje před tím, že negativní reakce hněvem nemůže situaci zlepšit. Negativní myšlení totiž nemůže přinést pozitivní život. „Zlobou a nenávistí způsobíme větší škody nám než člověku, který nám ublížil.“

Proto v části věnované našemu poškozování jinou osobou vypráví příměr ze sousedských vztahů: „Představme si, že nás soused nenávidí a ustavičně se snaží otrávit nám život. Ztratíme-li sebekontrolu a rozvine-li v nás nenávist, pak to budeme my, kdo začne trpět špatným trávením, kdo už nebude tak dobře spát, koho rozbolí hlava a kdo bude muset užívat všelijaké prášky. Zkazí to i naši náladu, přestanou k nám chodit přátelé. Zbělají nám vlasy, objeví se vrásky, možná nám hrozí ještě vážnější zdravotní problémy. A náš soused bude mít důvod radovat se, protože jeho přání našeho zkaženého života se splnilo, aniž by nás musel fyzicky navštívit. Způsobili jsme si to vlastně my sami.

Když však navzdory všem vycítěným křivdám zůstaneme klidní a usměvaví, když se nám podaří ovládnout svůj hněv nadhledem a soustředěním na dobré věci v našem životě, pak nám zdraví bude sloužit dál, neztratíme optimismus, radost ani přátelé nás neopustí. Náš život bude velmi úspěšný. Uvidí-li to náš soused, bude to naopak jeho mysl, do níž se tím zanesou značné chmury. Za přání špatného dostal sám špatné. Tak oplácí karma. Ale všechno je o našem postoji. My rozhodujeme, zda negativní karmu přijmeme, nebo ji bez zájmu necháme ležet, a ona tak zůstane tomu, kdo ji vytvořil.“

Magazín FC Odpustit neznamená zapomenout, doplněný o doporučení psychologů, ale i dalších velkých duchovních učitelů typu Buddhy, obdrží všichni členové FC Premium už za několik dní. Členství získáte snadno zde.

Pokud věříte, že by někomu ztrápenému ve Vaší blízkosti, ať je to přítel, kolega, někdo z rodiny, pomohlo zklidnění a motivace, položte mu pod stromeček Vánoční Speciál. Je to dárek za 299 Kč. Přibalit můžete i některou z mých knih dle typu situace, kterou prožívá.

© Petr Casanova