Oldřich Nový s manželkou Alicí a dcerou Janou.

Pátky jsou dny, kdy se rád věnuji inspirativním lidem. Komu se věnovat dnes, bylo jasné. Je totiž sedmého srpna. Nic Vám to neříká? Tak nejprve otázka:

Kdybyste dostali na vybranou „Buď se rozvedete a zachráníte si tím kůži, ale partnera zřejmě pošlete na smrt, anebo půjdete spolu s ním do koncentračního tábora“, pro jakou z variant byste se rozhodli?

Muž, o kterém Vám dnes povím, vůbec neváhal. „Je-li pro Vás nějaký člověk smyslem života, pak jeho ztráta je ztrátou smyslu Vašeho života,“ prohlásil. Kdo? Výjimečný člověk.

OLDŘICHA NOVÉHO (1899–1983) znají lidé z filmů jako kavalíra a velkého herce, ale on byl gentlemanem a velkým člověkem i v civilním životě. S milovanou Alicí, manželkou židovského původu, se za války odmítl rozvést a sebe tím zachránit, za což nejdříve trpěl v protektorátním tisku a nakonec byl fašisty deportován do koncentračního tábora, jinam než Alice. Vždy si však zachovával své krédo: „Smích je koření života. Dokud se člověk dokáže smát, je opravdu živ.“

A Oldřich Nový, který by dnes měl 121. narozeniny, byl opravdu rád živ. Rád naplňoval své sny a vedl k radosti ze života i druhé lidi. Jeho nádherné myšlenky, které jsem v jeho životopisech, novinových rozhovorech a žurnálech sbíral už jako kluk, mě ovlivnily natolik, že se mu chodím každého sedmého srpna ráno poklonit. Jeho poslední místo odpočinku na pražských Olšanech snadno minete (II. obecní hřbitov, 27. oddělení, 8. urnový hrob), jeho poselství však navigaci člověka životem docela zpřesňují. Na jeho památku dnes vyberu patnáct zamyšlení, které učí člověka zbytečně nečekat a neváhat, protože „život je jako splašený kůň“ „je pošetilé to, co chceme zažít, odkládat na pak, protože žádné pak nemusí přijít.“

Pokud jste ještě nečetli nové vydání magazínu FC, celé zaměřené na Jak pracovat se stresem, snad Vám jako náměty k uvolnění po náročném týdnu poslouží i tyto jeho myšlenky:

1. „Na světě jsou tři skupiny lidí. Ti první žijí v říši snů, ale zapomínají na skutečnost. Ti druzí žijí ve skutečnosti, ale zapomínají na sny. Já jsem se vždy nejlépe cítil s třetí skupinou. S lidmi, kteří jedno mění v druhé: svou skutečnost mění ve svůj sen a své sny ve svou skutečnost.“

2. „Nikdy jsem nezápasil s odkládáním. Mám šikovnou zásadu: S čím nezačneš, to nedokončíš.“

3. „Chcete-li dokázat něco opravdu velkého, napřed musí být Vaše víra. Nejprve potřebujete věřit v to, co jste prozatím nedokázali, a hned potom konat, jako byste to dokázat měli.“

4. „Mnohokrát v životě jsem dokázal něco, o čem druzí tvrdili, že to není možné. Dokázal jsem to proto, že jsem nikdy nedopustil, aby mé sny omezila něčí omezená představivost. Konečně, to i mě naučilo, abych něčí sny neomezoval svou omezenou představivostí.“

5. „Mnoho lidí se domnívá, že sny se v lidském životě uskutečňují pouze zázrakem. Já se však domnívám, že tím skutečným zázrakem v lidském životě je naše jednání – ve víře, že přece zvládneme to, co jsme doposud ještě nedokázali.“

6. „Jestli mám v životě sny? Bláhová otázka. Já potřebuji k životu sny. Dokud sním, necítím se starý. Dokud sním, mám se na co těšit. Dokud sním, mám pro co žít. Člověk je skutečně starý až tehdy, kdy místo snů zaplavuje jeho mysl lítost. ,Své sny už nikdy neuskutečním‘, toto říká skutečně starý člověk.“

7. „Dám Vám jednu dobrou radu. Držte se co nejdál od lidí, kteří snižují Vaši ctižádost. Říká se jim malí lidé. Tohle dělají vždycky. Velcí nikdy. Velcí lidé, i když vidí zatím malého, ještě ne tak úspěšného člověka, umějí si představit, že se může státi velkým. Vždyť i oni sami, ti velcí lidé, tak začali. Z toho plyne, že úspěch v životě je do značné míry dán lidskou představivostí.“

8. „Mám jiný pohled na včerejšek, dnešek a zítřek než mnoho lidí. Včerejšek pro mě není nic jiného než moje dnešní vzpomínka a zítřek pro mě není nic jiného než můj dnešní sen. Abych byl upřímný, vzpomínkami se moc nezabývám. Rozptylují mou přítomnost i budoucnost. Vinou vzpomínání jenom zbytečně ředíme své sny, které naši přítomnost posouvají v budoucnost.“

9. „K vykročení za životním snem je potřeba přijmout odpovědnost za sebe, za svůj vlastní život. Tím totiž v sobě rozvinete hlad. Pochopíte, že Váš sen za Vás nikdo neuskuteční. Dojde Vám, že změna, štěstí i překážky nejsou nikde venku – to všechno vzniká a zaniká uvnitř.“

10. „Když jsem jako kluk po něčem toužil, pamatuji si, že na jednu stranu jsem míval v noci sny, že svých tužeb již dosahuji, a na straně druhé noční můry, že toho nikdy nedosáhnu. A ráno jsem býval zmatený. Až jsem pochopil, že můj úkol je překonat ty noční můry, a pak se moje touhy stanou skutečností.“

11. „To nejhloupější, když máte nějaký opravdu velký sen, je nechat se odradit časem, který bude muset uplynout, než si ho splníte. Ten čas totiž uplyne tak jako tak.“

12. „Vzpomínám si, že jako kluk jsem se zřekl několika svých velkých snů jenom proto, že uskutečnit je by trvalo roky. Pak ty roky uplynuly a já litoval, že jsem to tehdy vzdal. To mě naučilo jít za svými sny bez ohledu na jakýkoli čas.“

13. „Každou lidskou touhu by hned měla následovat myšlenka, znějící: Člověče, nečekej. Není na co. V životě stejně nepřijde jiný okamžik než ten, kterému říkáme TEĎ.“

14. „Co pro mě znamenají sny? Ukazatel smyslu života. Nejsou pro mě něčím, co máme snad objevovat nebo nalézat, ale to, čeho máme dosahovat. Pro to tady jsme.“

15. „Obávám se, že lidem, kteří se spíše ohlížejí v čase zpět, chybí skutečně velký sen. Máte-li totiž skutečně velký sen, nechcete couvat zpátky, naopak chcete běžet vpřed. Za tím snem.“

Jak si udržet silný charakter i v těžkých situacích? Tomu se věnuji ve Speciálu.

Máte velký sen, náročný cíl, a potřebujete se učit vytrvat v cestě? Využijte koučovací magazín FC. Letošní edice se v samostatných vydáních zabývá tématy jako Jak zvedat sebevědomí, Jak funguje vizualizace nebo Jak pracovat se stresem. Samostatně můžete jednotlivé výtisky získat ZDE (jen do vyprodání – vydání, která již nenabízíme, jsou vyprodaná). Více o magazínu ZDE.

© Petr Casanova

O autorovi: Petr je zakladatelem největší komunity osobního rozvoje FirstClass, autorem šesti bestsellerů v ČR a SR, Amazon Best-Selling Authorem (kniha 250 Laws of Love/250 zákonů lásky se stala bestsellerem v USA, Velké Británii, Itálii a Španělsku), tvůrcem koučovacího magazínu FC, podcastů Řešidlo (viz Spotify, Apple & Google Podcasts), pravidelných živých vysílání – ve středu pro soukromou skupinu (FC Klub, FC Premium), v neděli pro veřejnost. Nejbližší osobní setkání je možné 30. srpna na Narozeninách s Petrem Casanovou v Brně.