Každý slovník je tlustý. Je plný slov. Jedno mi tam ale schází.

Láskavost.

Nemyslím laskavost, ta ve slovníku obsažena je. Ale LÁSKAvost.

Láskavost je čin, kterým projevujeme lásku a prohlubujeme vztah. Láskavost je podmínka zvládání vyhrocených okamžiků, uhlazování vzájemných třenic, řešení společných problémů, konstruktivního vycházení z hádek, překonávání sporů, rozporů nebo i rozchodů.

Láskavost znamená dát, přes všechny emoční výkyvy a choutky ega, na první místo – lásku. Lásku především. Lásku přede vše. (Více o pojmu v knize 250 zákonů lásky)

Důležitost lásky

Když při řešení Vašich konkrétních problémů v soukromé zóně (FC Premium) potřebuji zdůraznit důležitost láskavostí, respektive lásky, používám k tomu příběh, který jste mohli číst již v knize Cítit rozumem, myslet srdcem:

Na dveře nuzného stavení někdo zaklepal. Zlomená žena, která otevřela, spatřila tři usměvavé starce. Svorně se uklonili.

„Jsem Úspěch,“ řekl první.

„Já Zdraví,“ pravil druhý.

„A já Láska,“ představil se třetí.

Užaslá žena vydechla: „Promiňte mé rozpaky, nikdy v životě jsem Vás neviděla.

„To dobře víme,“ posmutněli hosté. „Tvůj muž je přece dlouho bez práce,“ překvapil ji Úspěch. „Tvé dítě je těžce nemocné,“ vědělo Zdraví. „A také já vašemu vztahu chybím,“ dodala Láska.

Žena svěsila hlavu: „To všechno je pravda.“

„A právě proto jsme tady,“ snažili se ji povzbudit hosté. „Hned teď si můžeš vybrat jednoho z nás. Na kohokoli ukážeš, ten s vámi začne ve stavení přebývat.“

Žena byla šťastná za tak velkorysou nabídku. Ale vzápětí si uvědomila, jak těžké je to rozhodování. Přece co je nejdůležitější: Úspěch, Zdraví, Láska? Omluvila se čekajícím a utíkala za mužem.

Ten přemýšlel racionálně: Nejvíc potřebujeme Úspěch. Jsem bez práce. S prací budou peníze. Za peníze přivoláme lékaře. Lékař dá dítěti zdraví. A se zdravím se do našeho vztahu vrátí láska!“

Žena reagovala emočně. „Mám strach! Než přineseš tolik peněz, co požaduje lékař, může být pozdě jak pro dítě, tak pro nás – přijdeme-li o dítě, z čeho pak vzejde láska? K čemu Ti bude úspěch? Nejvíc potřebujeme Zdraví, viď?“ obrátila se na nemocné dítě.

To mělo slzy v očích a řeklo: „Ne. Pozvěte, prosím, Lásku. Mám-li zemřít, ať s vědomím, že alespoň vy dva se neopustíte.“

Rodiče na sebe překvapením pohlédli. Nakonec muž řekl: „Může mi to srdce utrhnout, ale je-li to Tvoje přání, je naší povinností ho splnit.“ Pokynul ženě, ta s pláčem vyšla před dům a pověděla: „Lásko, prosím, vstup do našeho domu. Myslíme si, že Ty jsi tím nejdůležitějším hostem.“

Tři starci se usmáli a všichni společně vešli do stavení. Na ženin úžas odpověděli: „Kdybys upřednostnila buď Zdraví, nebo Úspěch, zbývající dva by vždycky ještě nějaký čas museli posečkat venku. Ale kam jde Láska, tam ji vždy následují Úspěch i Zdraví.“

Láskavý kompromis

Jak jednat, když se splaší emoce a pud nám velí vybuchnout, zaútočit, ponížit?

Jaká pravidla si připomínat, když potřebujeme vyřešit spor, ve kterém se zcela rozcházíme?

Jak „zůstat spolu“, i když se v napjatém okamžiku pocitově nebo argumentačně vzdalujeme?

Co psychologie doporučuje v tenzích, fázích vnitřního vztahového pnutí, kdy cítíme, že se ze spoluhráčů stáváme více soupeři, kteří chtějí druhého přesvědčit, porazit, ponížit?

Jak nezapomenout, že v lásce nikdy není jen jeden vítěz a jeden poražený, ale vždy jen dva vítězové, nebo dva poražení?

O partnerských vztazích jsem napsal pět knih. Píšu o nich také na Facebooku, kde počet mých fanoušků přesahuje již 300 000, a protože většina z nich mi svěřuje svá trápení, založil jsem soukromou zónu, abyste měli kde diskrétně komunikovat a nikdy se ve své situaci necítili sami. Třikrát týdně pak pro Vás píšu specifické články na přání. Dnes mi tedy dovolte zaměřit se na pět užitečných psychologických metod, které napomáhají „láskavým kompromisům“.

Pojďme jednu po druhé:

 

Pokračování článku je k dispozici pouze členům Klubu FC

Předplatit od 0.55 Kč za den

Máte již zakoupeno členství v Klubu FC?
Přihlaste se zde