Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Myslíte si, že když se budete k lidem chovat hezky, budou Vám stejným oplácet?

Myslíte si, že když Vám někdo ubližuje a Vy mu ochotně nastavíte i druhou tvář, přestane s bitím?

Myslíte si, že druzí lidé, zakletí do zlého chování, zničehonic procitnou, uvědomí si Vaši hodnotu a od základu se změní?

Bylo by to pěkné, kdyby to tak fungovalo, viďte? Nežijeme ale v pohádce.

Žijeme ve světě plném vzájemně odlišných lidí. Jestliže se nějak chováme k druhým, ještě to neznamená, že oni se k nám budovat chovat stejně. Jinak řečeno: Soudíme-li druhé podle sebe, a čekáme-li tedy, že se druzí zachovají tak, jak bychom se na jejich místě zachovali sami, budeme mnohem spíše zklamáni. Pamatujte si totiž prosím: Druzí nemají stejné srdce jako my. Lidé jsou různí.

Nejtěžší případy, které řeším v soukromé zóně FirstClassu, ať už se členy FC Klubu či účastníky koučovacího programu FC Premium, provází základní otázka: PROČ? Proč to druhý člověk dělá?

Proč, když někomu oplácím dobrem, on mně zlem? Proč, když se pro někoho obětuji, on mě na oplátku obětuje? Proč miluji zrovna toho, kdo mi ubližuje? Na mnohá z těchto PROČ odpovídám ve svém bestselleru Protože. Ale dobře víte, že jsem nejen píšící autor. Rád s Vámi mluvím. Ve svém Řešidle, pořadu na Spotify, každý všední den zodpovídám jeden Váš konkrétní problém.

I dnes. Věřím, že moje odpověď bude užitečná nejen tazatelce, ale každému, kdo prožívá něco podobného. Dotaz zněl: „Petře, pravidelně poslouchám Vaše podcasty. Včerejší o slábnutí lidí a neschopnosti říct NE na něco, co bychom dříve neakceptovali, přiměl i mě, abych Vám napsala. Můj partner mě podvádí a ví, že to vím. Začala jsem se víc snažit, nikdy jsem mu nic nevyčetla ani na něj nekřičela. Od chvíle, kdy jsem v jeho mobilu našla první SMS, první společnou fotku, první milostné video s tou dívkou, vnitřně šílím, ale čtu Vaši fenomenální knihu 100 nejkratších cest k Tobě, uklidňuje mě. Ale pořád mě u něj něco vnitřního drží. Snad doufání, že se změní. Že mu dojde, že nejsem semetrika, hysterka, že se se mnou má dobře… Tak proč odchází?

Ten problém musíme rozdělit do několika rovin.

1. Proč odchází?

První zásadní rovina zní: Proč odchází.

Odpověď je prostá: Protože MŮŽE.

A nyní nemluvím jen o jeho svobodném právu odcházet, kdy se mu zachce – a třeba i navždy. Nyní mluvím o Vašem postoji, který mu to dovoluje. Dovolte mi příklad:

Jestliže budu Vaše dítě a Vy mě přistihnete při tom, jak týrám zvířátko, a nic neřeknete, nic mi nevyčtete, nebudete na mě křičet, dokonce se beze slova otočíte a půjdete mi „za to“ udělat o to lepší večeři, tak to mohu subjektivně chápat tak, že je moje jednání pro Vás v pořádku, že to akceptujete. Víte, když se nám nějaké jednání nelíbí nebo když nás dokonce bolí, tak musíme říct nebo jinak vyjádřit své NE. Jestliže nijak nevyjádříme ,NE, tohle dělat nemůžeš‘, tak to může druhým vyloženo jako ,V pořádku, tohle dělat můžu‘.

Zní to šíleně, viďte? Pro Vás ano. Protože Vás to bolí. Pro Vás je nepředstavitelné, že člověk, kterého milujete, Vám způsobuje bolest. Vy nic takového druhému neděláte, tak proč to dělá on? No možná právě proto, že on tu bolest nezná, nezažil ji, neví, že Vás to ukrutně bolí. V tom může být ten první problém.

2. Proč se víc snažíte?

Druhá zásadní otázka, a opět bude vypadat bizarně, zní: Proč se víc snažíte, když Vám partner zahýbá? Proč pro něj PRÁVĚ V TU CHVÍLI děláte víc?

Ukážu Vám něco, co ženám zpravidla nedochází:

Mužský mozek je vysoce racionální, funguje na přísné logice, v takzvané lineární nebo příčinné souvislosti. Laicky řečeno: Když muž zjistí, že jeho jednání, ať je jakékoli, třeba zvrácené, způsobuje jeho PŘÍJEMNĚJŠÍ život, tak v tom jednání logicky POKRAČUJE.

A v tomto případě jeho nevěra způsobuje nejen příjemné pocity s milenkou, ale také po návratu domů Vaše větší snažení. V takovém mužském mozku může vzniknout domněnka: „Právě jsem objevil tajemný šém, jak ve vztahu dosáhnout převahy a poslušnosti partnerky: Stačí být nevěrný, a mám na stole skvělou večeři…“ Je to tak ve Vašem případě, že?

Tak tohle je příčinná souvislost, neboli souvislost příčiny a následku. Jinak řečeno: Jestliže něco udělám, něco se stane. Jestliže budu dnes s milenkou (příčina), až přijdu domů, budu mít řízek (následek). Čím přesně tedy dáváte najevo svému partnerovi, aby přestal? Svou bolestí? Jenže na tu on kašle. On má na prvním místě sebe, své pocity. Je to sobec. Kdyby nebyl, nedělal by to, co Vám ubližuje. Záleželo by mu na Vaší ne-bolesti. Ale pro něj je důležité JEHO uspokojení. Jak říkaly babičky: Když chceš, aby byl chlap spokojený, musí mít plné břicho a prázdný pytlík.

Jak pracovat s mužským myšlením

Váš partner je spokojený. Vy ne.

Čím víc se snažíte, tím je spokojenější a Vy nespokojenější.

Ve Vaší stále větší snaze tedy patrně správný recept nebude, viďte?

Zmiňujete mé knihy. Říkáte, že Vás kniha 100 nejkratších cest k Tobě uklidňuje. Samozřejmě. Jak zjistíte z mého přehledu, tato kniha je pro všechny, kteří v sobě potřebují nalézt sebelásku a nyní nejsou ve vztahu – jsou například po rozchodu a potřebují se „pročistit“ před vstupem do nového vztahu. Obávám se však, že jednak Vy ve vztahu jste, a jednak ten vztah nikdy nový nebude, pokud budete pracovat jen na svém „pročištění“.

Vám by proto víc pomohla kniha Cítit rozumem, myslet srdcem, která je o karmických vztazích a lekcích, které nás mají něčemu naučit, v něčem zásadně změnit náš život, náš postoj, prostě náš osud. To je Váš případ. Váš vztah nezmění to, když pro svého partnera budete dělat pořád víc. Váš vztah může změnit to, když pro něj budete dělat méně. V knize to obsáhle vysvětluji.

Ponořte se, prosím, do mužského mozku a jeho lineárního myšlení – logického vnímání příčin a následků. Jestliže muž zjistí, že je-li nevěrný (příčina), děláte toho pro něj následně méně, nebo dokonce vůbec nic (následek), je poměrně pravděpodobné, že při alespoň průměrné inteligenci pochopí, že příčinou Vašeho nic je jeho jednání. A pak už záleží na něm.

Pokud CHCE, abyste pro něj nedělala nic nebo abyste v jeho životě už vůbec nebyla, bude logicky pokračovat ve své nevěře, protože jeho lineární myšlení mu napovídá, že jeho nevěra znamená Vaše odcházení až Váš odchod. Jinak řečeno: Ví, z jaké příčiny přichází následek.

Pokud však tento muž NECHCE, abyste z jeho života mizela, a Vy z něj v reakci na jeho jednání mizíte, tak jeho lineární myšlení říká: Aby neodešla, musíš s tou nevěrou přestat.

To je mužské myšlení.

Ženské myšlení je bohužel opačné.

Žena v mužově nevěře obvykle spatřuje svoji vlastní nedostatečnost, a proto se snaží dělat víc. Ale nechápe, že přesně toto muž chce. Aby měl milenku a doma ještě partnerku, která pro něj udělá první poslední „právě proto, že má milenku“.

Ranou pro nevěrné muže jsou ženy, které oplácejí stejnou mincí: Najdou si jiného muže. Dají mu tak najevo, že on není jediný, ba že jiní muži jsou lepší. To mužské ego těžko kouše.

Ale většinou ženy ztrácejí sebevědomí a právě tohle při nevěře muže nedělají. Spíše se nechají ovládnout strachem, domněnkami, sebepoškozováním. Proto jsem své poslední dva magazíny věnoval navazujícím tématům uzavření minulosti a zvedání sebevědomí u zraněného člověka. Oba magazíny jsou ještě k sehnání ZDE.

© Petr Casanova