Před branou města seděl stařec. Cizinec se ho ptal: „Jací lidé žijí v tomto městě?“

Stařec mu oplatil otázkou: „Jací byli tam, kde jsi byl naposledy?“

„Úžasní. Měl jsem je rád.“

„Pak takoví,“ pravil stařec, „budou i tady.“

Po chvíli přišel jiný cizinec se stejnou otázkou: „Jací lidé žijí v tomto městě?“

Stařec se opět otázal: „Jací byli tam, kde jsi byl naposledy?“

Zachmuřil se: „Strašní. Neměl jsem je rád.“

Stařec pokrčil rameny: „Pak takoví budou i tady.“

Obrázek, který si pamatujme:

Toto je podstata každého vztahu. Každý vztah je jako řetěz. Jeho pevnost neurčuje nejsilnější článek, ale ten nejslabší. Tam, kde nejslabší článek povolí, praskne celý řetěz – skončí celý vztah.

Žijeme-li s člověkem, který si nás neváží, pak vůbec nezáleží na pozitivitě našeho chování. Vždycky pro něj budeme ti špatní, ti, kteří nemají žádnou hodnotu, ti, kterými bude pohrdat.

Všechny, kteří mi v FC Klubu píšou podobné zkušenosti a ptají se PROČ?, odkazuji na svou klíčovou knihu Protože, a vysvětluji, aby si postoj toho druhého nebrali nutně osobně. Obvykle si myslí, že když jsou pro někoho nedostateční, pak jednak opravdu nedostateční jsou, a jednak budou takoví pro každého.

Ve skutečnosti, pokud nás někdo ponižuje, jen tím dává najevo, že my máme vyšší hodnotu a on potřebu to změnit. Nebo, pokud nám někdo závidí, jen tím dává najevo, že my máme něco, co on nemá. Nevraživé či nepřejícné jednání vždy svědčí o původci samotném a jen málokdy vypovídá něco o nás.

Dva póly jednoho světa

Mezi roznašeče citového jedu, kteří nás úspěšně nakazí a otráví, pokud si jejich jednání bereme osobně, patří slaboch. Jeho jednání vykazuje 11 základních znaků. Vysvětlíme si je.

Pochopíme tak hlavní rozdíl mezi slabým a silným člověkem. V kostce: Slabí lidé druhé nezvedají, protože na to nemají sílu. Kdo zvedá, jsou silní lidé. Právě to zvedání je činí silnými (viz článek Silný muž pro silnou ženu aneb Co potřebují Alfy ve vztahu).

Slaboši budou vždycky tvrdit, že mají horší život než druzí, víc problémů, osud si na ně zasedl. Ve skutečnosti všichni žijeme na téže planetě, ve stejném prostředí. Všichni jsme Bohem navrženi jako omylní, takže děláme chyby, všichni zažíváme problémy, každého z nás bolí porážky. Rozdíl mezi lidmi vytváří pouze to, jak ke svým chybám, problémům a porážkám přistupují. Slaboch je slabochem hlavně proto, že si své slabiny nedokáže přiznat – své chyby unést (proto je svádí na druhé), své problémy řešit, své porážky napravit.

Ve vztahu se slabochem tak potíže zůstávají, dokonce se vrší. Slaboch vztah neposouvá dopředu. Slaboch se neumí omluvit ani rozejít. O následujících 11 znacích vždycky řekne: „Tohle já nedělám.“

Co tedy „nedělá“?

1. Zbytečně odsuzuje

Kdykoli soudíme člověka, nic se o něm nedozvídáme. Posmívat se můžeme komukoli, každý je totiž jiný než my a každý v životě dělá chyby. Vadí-li nám ale něčí jednání, jediný způsob, jak toho člověka můžeme změnit, je vlastním příkladem, ne odsuzováním.

Silní lidé se dokážou udržet – dokážou být laskaví, ptát se na příběh, který vězí za chybným chováním člověka, naslouchat. Slabí lidé nemají ponětí, co je to velkorysost, vstřícnost a být někomu blízký. Díky tomu nikdy nepochopí, že to jsou oni, kdo se ve vztahu izoluje, kdo se druhému vzdaluje.

2. Pohrdá lidmi, kteří s ním nesouhlasí

Kdybychom měli pohrdat každým, kdo má jiný názor než my, pohrdáme celým světem. Opakuji: Každý jsme jiný, a tak to musíme brát.

Jestliže nás něčí jednání zklame, je to pouze proto, že neumíme přijmout odlišnost člověka – že se jeho způsob chování míjí s naší představou o tom, jak BY SE MĚL chovat. Každé zklamání je způsobeno chybným očekáváním.

Silní lidé jinakost druhých umějí rozdýchat. Vědí, že je zcela v pořádku, když druzí nesouhlasí, a neznamená to, že jsou horší. Ne, jsou jen jiní.

Jak zdůrazňuji ve své knize Cítit rozumem, myslet srdcem, slabí lidé neunesou opačný názor. Považují ho za morální povolení k tomu druhého urazit, ponížit, zesměšnit. Život se slabými lidmi je velmi chudý, protože oni nedokážou ocenit jiné pohledy, přehodnotit svůj dosavadní životní styl, rozšířit si obzor a vzdělání. Jsou uzavřeni v bublině své pýchy a vycházejí pouze s těmi lidmi, kteří s nimi souhlasí – od takových se ale nikdy nedozvědí nic nového.

3. Má sklon zaměřovat se jen na nedostatky druhých

Slabí lidé nejsou schopni zesílit, protože nepovažují za nutné na sobě pracovat. Jsou přece už dokonalí.

O to víc je ničí, když vidí schopnější, úspěšnější a šťastnější lidi. Jak může někdo takový existovat, když ONI sami jsou přece dokonalí?

Aby v iluzi o své dokonalosti přežili, hledají na druhých vždycky to špatné. Pokaždé něco najdou, protože nikdo nejsme dokonalý. Tito slabí lidé pak tyto nedostatky torpédují, kritizují, zveličují. A když na druhém momentálně nevidí žádné nedostatky, nevzdají se – klidně obrátí svůj pohled do minulosti. A pak druhému vyčítají to, co kdysi provedl, bez ohledu na to, že si to již dávno odpykal.

Silní lidé dokážou přijmout člověka komplexně – i s jeho nedostatky. Jsou k němu laskaví, nešetří komplimenty, a když se druhý cítí pod psa, připomínají mu jeho přednosti, nikdy ne slabiny. Ostatně, tento rozdíl v chování jasně vykresluje povahu vztahů, jejichž součástí jsou silní/slabí lidé.

4. Pomlouvá partnera před okolím

Zdá se to šílené, ale i takoví lidé se dokážou vydávat za partnery. Jsou natolik slabí, že neudrží interní problémy uvnitř vztahu. Musejí vynést špinavé prádlo ven – šířit negativitu, dramata, drby. Jsou tak nicotní, že potřebují ujištění od svého okolí, že „špatný je partner“. A to přesto, že nikdo z jejich okolí nemá ani ponětí jak o konkrétním vztahu, tak o životním příběhu konkrétního člověka, kterého svorně pomlouvají.

Silní lidé nikdy nevnášejí do hádek cizí argumenty, ale pouze vlastní srdce. Mají zájem na budování, ne rozkládání vztahu.

Pozorně tedy naslouchejme, jak náš partner mluví před námi o jiných lidech. Protože přesně tak může mluvit v obráceném gardu – před jinými lidmi o nás.

5. Svou přetíženost pořád nosí do vztahu

Každému z nás se to občas stane. Práce nás zdrtí natolik, že dozvuky cítí i partner. Silný člověk se s problémy v práci dokáže vyrovnat sám. Slábnoucí ještě dokáže přijít na jiné myšlenky s podporou silného partnera. Katastrofou však je slabý člověk, jehož neuróza se stane součástí každého rodinného večera.

Silní partneři dovedou pochopit, že nikdy nesmějí dlouhodobě upřednostnit nedůležité věci před důležitými lidmi, děti nevyjímaje. Jak zdůrazňuji v knize Protože, silní partneři vědí, že největším darem ve vztahu je plná pozornost a schopnost s blízkými lidmi skutečně BÝT a společně oceňovat maličkosti, které dělají život nádherným. Ostatně, to dává prací přetíženému člověku i nejlepší energii, kterou využije hned druhý den v práci.

6. Schovává jizvy, dokonce i před nejbližšími

Všichni se občas cítíme zranitelní a zanedbatelní. Každému z nás dá život občas najevo, jak jsme nedokonalí. A právě tehdy potřebujeme své čerstvé rány nebo rozrýpané staré jizvy neskrývat, ba naopak svěřit se s nimi.

Silným lidem sdílení vlastních slabostí nevadí. Dobře vědí, že základním principem zákona přitažlivosti je, že k sobě vždycky přitahujeme druhé lidi podle kvalit, které sami vyzařujeme. Jinými slovy: Komu je sympatické, že se mu svěřujeme se svými bolestmi, tomu připadá přirozené svěřit se i nám se svými bolestmi.

Slabí lidé nechápou, že osobní slabiny jsou součástí života každého z nás. Snažíme-li se je zakrýt, nedáme druhému šanci, aby nás pochopil, pomohl a vnímal jako člověka, ne jako robota.

7. Myslí si, že vše bude tak snadné, jak si přeje

Všechno, co v životě stojí za to, vyžaduje námahu. Každý úspěch, i dlouhodobý vztah. Slabí lidé námahu nezvládnou. Nejsou schopni pracovat na kompromisech, vzdorovat těžkým časům, komunikovat o nejasnostech. Od problémů utíkají.

Silní lidé dokážou problémy ve vztahu vnímat jako výzvy. A každou komunikaci, byť není vždy příjemná, chápou jako užitečnou příležitost pročistit dusné ovzduší, přiblížit se jeden k druhému, posílit vzájemný vztah.

Slabí lidé si nepřiznají, že to oni mohou být brzdou, když sabotují komunikaci a hledání společného řešení. Žijí v iluzi, že úspěšné vztahy jen tak padají z nebe. A že partner, s nímž od začátku nemají úspěšný vztah, je špatný. A je nutné oslovit dalšího.

8. Minulé vztahy, které nevyšly, považuje za zbytečné.

Analyzovat neúspěch v jakékoli oblasti života není příjemné. Ale je to nezbytné. Každý člověk, každá událost jsou totiž jako pokladnice. Obsahují bohatství. Lekci, kterou nám měli předat. A naším úkolem je pouze tu pokladnici otevřít a její obsah pochopit.

Každý další vztah je možné stavět na zkušenostech z předchozích vztahů. Život nám totiž většinou nedává to, co chceme, ale to, co potřebujeme – abychom se něco naučili, vyrostli a zmoudřeli.

Kdo se nesnaží otevírat pokladnice předchozích vztahů, zůstává bez zkušeností a ponaučení. A je pořád na začátku.

9. Snaží se oplácet ve zlém

Bez ohledu na to, jak moc si to někdo jiný „zaslouží“, silní lidé dobře vědí, že z aktu pomsty neplyne nikdy nic dobrého. Negativní činy nemohou vést k pozitivním výsledkům. Zlo nikdy nezpůsobí dobro. Bolesti se nikdy nezbavíme ještě větším množstvím bolesti. Ani temnotu nelze vyhnat temnotou.

Silní lidé se v temných chvílích snaží zažehnout světlo. Do okamžiků zklamání vnést lásku. Vědí, že prázdnotu nevyplní ještě větší prázdnotou, jedině obsahem.

Silní lidé dokážou odpustit. Dokážou se povznést. Dokážou se učit z proher. Posouvat se. Zato slabí lidé v místech, která jim berou energii, zůstávají. Nedokážou obrátit list a načít novou kapitolu. Čtou si pořád dokola jednu a diví se, že se jejich život nemění.

Kdo za to asi může?

10. Zůstává ve vztahu s někým, koho nenávidí

Souvisí to s předchozím bodem. Slabí lidé se nedokážou pohnout. Zůstávají tedy ve vztazích, které jim nevyhovují, a házejí špínu na ty, s nimiž dál pokračují. Není to k smíchu, spíše k pláči. Je to jediný způsob, jak tito lidé mohou existovat – mít nablízku někoho, na kom si mohou vybíjet své komplexy.

Silní lidé nezůstávají ve vztahu s někým, kdo je zraňuje, kdo jim otravuje život, kdo je nepodporuje. Vědí, že všichni důsledkem zákona přitažlivosti zrcadlíme – stáváme se průměrem těch osob, kterými se nejčastěji obklopujeme. Nejbližší lidé nás vždycky ovlivňují.

Proto si dávejme pozor. Obklopujeme-li se dlouhodobě negativními lidmi, negativními se obvykle stáváme i sami.

11. Vkládá do vztahu příliš obviňování

Někdy stojí za to nahrát si partnerskou hádku, a pak si poslechnout sám sebe. Silní lidé se okamžitě dokážou svým nejhloupějším projevům zasmát a omluvit se. Nikdo učený zkrátka z nebe nespadl a emoce jsou prověrkou, kterou procházíme denně.

Slabí lidé tohle neumějí. Oni si nejsou schopni říct: „Dost! Nikdo jiný přece nemůže sloužit jako moje výmluva pro to, že se cítím nešťastný, neúspěšný! Není ničí povinností, aby vyplňoval prázdné místo ve mně. To je pouze moje úloha. Dokud nepřevezmu odpovědnost za svou prázdnotu a vnitřní bolest, moje největší problémy budou přetrvávat.“

TY, TY, TY – to je nejčastější slovník slabocha. V jeho vidění světa za všechno může někdo jiný. Takový slaboch je tak slabý, že neumí přijmout vlastní vinu. Proto nelze očekávat, že se ponaučí, zmoudří, pozitivně změní. Proto se slabochem nelze vybudovat vztah jako pevný řetěz.

  • Děkuji za všechny dotazy, které mi píšete do FC Klubu. Rád na Vaše konkrétní problémy odpovím.
  • Využívejte, prosím, mé knihy. Váháte, jaká je vhodná právě teď pro Vás? ZDE zjistíte.
  • Těžko se vyrovnáváte s rozchodem – rozum je ve při se srdcem? Využijte tento magazín Jak postavit most přes minulost. Po vyprodání už nebude k dispozici. Zasíláme i na Slovensko.

© Petr Casanova