Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Opravdu na hrubý pytel patří hrubá záplata? Neplatí spíš, že zlo plodí další zlo? To je další Váš dotaz, další můj podcast. Dneska se ptá Filip: Jak jednat s hrubými lidmi, když je v práci musím vyslechnout, ale nesmím zareagovat stejně negativně?

Tak předně, lidé se chovají podle toho, jací jsou oni, ne jací jsme my. Naštvaný člověk ze sebe potřebuje dostat naštvanost, je mu jedno jak, před kým, nebo co tím způsobí. Jemu nejde o nás, jde mu o sebe. Asertivita je nezbytná, když pracujete s cizími lidmi, když je Vaší prací být hromosvodem něčích negací. Povím Vám sedm způsobů, které se osvědčují jak vůči zákazníkům, tak vůči kolegům nebo vůči nadřízeným. Ale vždy myslete na to, že odpovídáte za své chování; jejich chování není Vaše starost.

Prvním způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je: Děkuju Vám. Víte, když je negativní vysílač a pozitivní přijímač, tak frekvence, na které spolu mohou komunikovat, je jen jedna – buď je negativní, nebo pozitivní. DĚKUJU nastavuje pozitivní frekvenci. Vyjadřuje: Já vnímám Tvoje jednání, vnímám i obsah, nemstím se Ti, já si i vážím toho, co mi říkáš. DĚKUJU je o vyrovnanosti, o zavření úst negativnímu člověku. Jak Vám může nadávat, když mu děkujete, když to děkování opakujete?

Druhým způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je: Vážím si Vašeho pohledu. Na rozdíl od DĚKUJU rozvazuje jazyk. Druhý se cítí oceněný, vždyť si vážíte jeho času. Začne rozvíjet další názory, možná Vás i obviňovat, dostávat všechnu žluč ze sebe, a Vy ho vyslechněte, ale to, co říká, nepřijímejte. Představte si, že ta slova jsou adresována někomu jinému, že se Vás netýkají. Vaše mlčení, ale bez emocí a s respektem, je základem pozitivního naslouchání. Víte, výhodou je, že čím déle naštvaný člověk mluví, tím víc naštvanost ztrácí. Jeho emoce začne nahrazovat logika. Ano, jeho monolog se tím prodlužuje, protože napětí ubývá a on se cítí vinen. Jste jako zeď, od které se jeho slova odrážejí a jeho konfrontují s tím, jak se chová. Psychologie tomu říká bumerangový efekt.

Třetím způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je: Máte pravdu. Je to jako vypnout negace člověka. Jenom se vžijte do jeho kůže: Jak může dál útočit na někoho, kdo přešel vlastně na jeho stranu?

Tím se už posouvám od zákazníků ke kolegům. A upozorňuji, že následující reakce vyžadují poměrně vysoký stupeň asertivity. Ale jsou účinné. Zkuste je.

Čtvrtým způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je: Promiň, že Tě přerušuju, ale proč si myslíš, že to, co mi říkáš, je pro mě důležité? Víte, jednou ze strategií asertivity je přechod do otázek. Otázky totiž předpokládají, že budou zodpovězeny. A aby mohly být druhým zodpovězeny, musí přejít z destruktivního do konstruktivního módu, jinak odpověď nevytvoří. Musí přejít z emocí do logiky, pokud ty odpovědi mají vypadat co k čemu. Nejsou to neuctivé otázky. Proč si myslíš, že to, co mi říkáš, je pro mě důležité? jen vyžaduje racionální vysvětlení, což pro emotivního člověka není vůbec snadné.

Pátým způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je: No tak tohle hodně zraňuje moje city. Víte, k asertivitě patří i trocha divadla, ale zdůrazňuji DOBRÉHO divadla. Ta věta může znít i jinak, ale musí hrát na city. Činit z druhého tak trochu nelidu. Donutit ho, třeba na poradě, hledat rychle racionální obhajobu. Jinak tímhle veškerá konverzace z naší strany končí, protože naše zraněné city už víc neunesou.

Šestým způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je: Ty máš vždycky potřebu vyjádřit něco negativního, že? Tahle otázka vlastně ani není otázkou. Je to granát, kterým negace končí. Druhý totiž nemůže v negacích pokračovat, naopak musí ukázat, že on je vlastně pozitivní, že nemá vždycky potřebu vyjádřit něco negativního. Tohle je krásná ukázka, že tmu nemůže ukončit ještě větší tma, to znamená negaci nemůže ukončit ještě větší negace z naší strany, ta tu tmu naopak ještě prohloubí. Tmu může ukončit jedině světlo. A to můžeme vytvořit ještě jedním nástrojem.

Sedmým způsobem, jak asertivně odpovědět negativnímu člověku, je totiž úsměv. Úsměv znamená nadhled. A nadhled říká: Tak jo, tak se měj, užij si to tady s tou svojí hořkostí. Úsměv, doplněný třeba i uznalým poplácáním po rameni, je jednoduchý projev lidské síly v okamžiku, kdy čelíme projevům lidské slabosti.

Tak to byl Petr Casanova. Děkuji za Váš poslech, za Váš čas, za Vaše otázky. A pamatujte si: Tmu nikdy nevytlačíte tmou. I na sebevětší tmu stačí sebemenší světlo. Jediný záblesk světla, a tma končí.

© Petr Casanova