Čelíte těžkosti? Vzpomeňte na Buddhu a cestu, kterou by v té chvíli volil on.

Siddhártha Gautáma, řečený Buddha, už před dvěma a půl tisíciletími žil podle psychologické konstanty 90 : 10, která vyjadřuje, že jen 10 procent věcí ve svém životě neovlivníme, ale 90 procent ano. Protože pokud nemůžeme přímo ovlivnit to, co se nám děje, můžeme přímo ovlivnit to, jak k tomu přistoupíme.

Buddhovo učení tvoří jednu velkou část tohoto magazínu Jak vypnout sabotéry v hlavě, protože nutí přemýšlet o běžných těžkostech z jiného úhlu pohledu. Chcete vzorek?

Jak si nebrat slova druhých osobně

Buddha, šel jednou klidně vesnicí svých odpůrců. Jeden z nich vyběhl a Buddhovi sprostě nadával. Buddha se zastavil, hleděl muži do očí, usmíval se, nechal ho vykřičet a poté se optal: „Když někomu koupíš dárek a on ho od Tebe nepřijme, komu ta věc bude patřit?“

Vesničan rozpačitěl. „No… přece mně. Já jsem tu věc koupil!“

Buddha přikývl. „Stejné je to s tvým hněvem. Když ho nepřijmu, komu zůstane?“ 

A odešel.

(z knihy 100 nejkratších cest k Tobě)

Pamatuj, co řekl Buddha

 • „Klid pramení z vnitřku. Proto nehledej zdroj klidu mimo sebe.“
 • „Projdi celý svět a snaž se najít někoho, kdo si zaslouží Tvou lásku a Tvou přívětivost víc než Ty. Nikoho takového nenajdeš. Není to úkol druhých, aby k Tobě byli laskaví. Tohle je úkol Tvůj.“
 • „Svůj hněv nikdy nepřekonáš ještě větším hněvem, jedině láskou.“

Buddha (v překladu probuzenýosvícený) byl princem z královského rodu Šákjů, ale pohodlný život vyměnil za cestu poznání a založil první mnišské společenství na světě.

Silně dbal na dobré slovo. Rád říkal:

 • „Nemluv, pokud Tvá slova nejsou lepší než ticho.“
 • „Nesnaž se slovem vyhrát nad druhým, nic dobrého tím nevytvoříš. Každé vítězství plodí nenávist. Kdo je poražený, je nešťastný.“
 • „Usiluj o otevřenost. Pro mysl není nic horšího než pochybnost. Pochybnost rozděluje dva lidi. Tento jed rozežírá přátelství a vztahy. Pochybnost je trn, čím déle je v Tobě, tím víc dráždí a bolí. Zahnívající pochybnost zabíjí.“

Jak dodržovat Síto tří

Buddhovi se proto mnozí lidé snažili slovem zavděčit. Nejenže jemu samotnému pochlebovali, ale také za ním spěchali s každou horkou novinou ohledně druhých.

Jeden Buddhu chytil za rukáv a vyhrkl: „Něco jsem zaslechl o Tvém příteli…“

Buddha ho zarazil. „Je to, co mi chceš povědět o mém příteli, DOBRÉ?“

Muž zaváhal. „Spíše špatné…“

Buddha poděkoval za upřímnost a pokračoval. „I tak mi to může pomoci lépe poznat mého přítele. Pověz ale: Je tedy to, co chceš říct o mém příteli, PRAVDIVÉ?“

Muž znejistěl. „Spíše se to jen mezi lidmi povídá…“

Buddha poděkoval za upřímnost a pokračoval: „I tak mi to může pomoci lépe poznat mého přítele. Pověz ale: Je to, co se mám dozvědět o mém příteli, UŽITEČNÉ?“

Muž zpozpačitěl a pak zavrtěl hlavou.

Buddha poděkoval za upřímnost a pravil: „Takže to, co chceš říct o jiném člověku, není dobré, pravdivé, ani mi to není užitečné. Proč mi to tedy vlastně chceš říct?“

(z knihy 100 nejkratších cest k Tobě)

Buddha měl dobrý důvod, proč vedl druhé k Sítu tří. Uvědomoval si totiž, že ti, kteří drbou druhé, si paradoxně sami komplikují život. Zkusme přemýšlet i takto:

 1. Je to, co se chystám o někom vyslovit, dobré, nebo zlé? Jinými slovy: Jakou energii v sobě hodlám vyrobit a dál šířit? Jak chci, aby si mě lidé pamatovali?
 2. Je to, co se chystám vyslovit, pravda, nebo lež? Jinými slovy: Chci si dnešním dnem zjednodušit, nebo zkomplikovat život? Chci, aby jedinou lží byly jednou provždy zpochybněny všechny mé pravdy, které kdy vyšly i vyjdou z mých úst?
 3. Je to, co se chystám vyslovit, užitečné, nebo zbytečné? Jinými slovy: Čemu chci věnovat svůj čas? Chci ho využít, nebo promarnit? Chci tvořit něco, nebo nic?

Buddha byl názoru, že svět nepotřebuje víc utrpení. Ani náš život. Tvrdil: „Narození je utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, umírání je utrpení, každá starost, zármutek, tíseň, bolest a zoufalství jsou utrpení, každá závislost na tom, co je nám nepříjemné, je utrpení, každé odloučení od toho, co je nám příjemné, je utrpení… Nedělejme si život ještě útrpnějším. Temnotu ze svého života nevytlačíme ještě větší temnotou, ale jedině světlem. Proto hněv překonávejme láskou, zlo dobrem, lakomost dary, lež pravdou.“

Buddha žil mezi šestým a pátým stoletím před naším letopočtem. Jeho poselství ale může pomáhat ještě dnes. Uvažte proto i tato slova: „Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale v plném prožitku přítomnosti.“

 • Trápí Vás v hlavě sabotéři, vnitřní hlasy, které Vás oslabují a zpochybňují, že něco nedokážete, něco nevyjde, že nejste dost dobří? Sebekoučovací magazín, obsahující pracovní listy pro vlastní práci na překonávání svých slabostí, koupíte pouze zde.
 • Máte kolem sebe důležité lidi, kteří bojují se svým sebevědomím? Vánoční Speciál, určený do nejtěžších chvil příštího roku, s dárkovým voucherem na roční předplatné sebekoučovacího magazínu můžete objednat zde.

© Petr Casanova