Co získáš, když se nenecháš vykolejit

1. výhoda: Uvidíš lidi takové, jací skutečně jsou

Lidé nám svým projevem neříkají ani tak to, jací jsme my, ale jací jsou sami. Všimněme si totiž, že kterýkoli náš čin různí lidé hodnotí odlišně – každý dle toho, jaký je v jádru sám.

Naší chybou je, že žijeme v představách o lidech. Idealizujeme si své kamarády, kolegy, partnera. To je ale náš projev. Oni nemohou za to, že v nich nevidíme lepší lidi, než jsou.

Vidět člověka takového, jaký opravdu je, je stejně potřebné jako někdy drsné. Ano, pravda není vždy krásná, tak jako zdánlivá krása není vždy pravdivá. A naše očekávání je zločin, který pácháme na druhých, zatímco naše zklamání trest, který pak vykonáváme na sobě.

Lidé jsou, jací jsou. Vždy budou myslet, cítit a jednat tak, jak chtějí, jak jsou navyklí, jak je to dělá šťastnými. Tečka. Neovlivníme to, jak se k nám druzí chovají, ale ovlivníme to, jak se následně budeme chovat k nim. Zda vůbec chceme vidět to, jací opravdu jsou.

Lidé se rozvíjejí, ale svou podstatou se nemění. Jsou jako květiny, které rostou, ale stále zůstáváme stejnými růžemi, gerberami, kopretinami. Lidé se proto v podstatě nemění, jen se odhalují, shazují své masky. Buďme vděčni za každé skutečné poznání člověka.

2. výhoda: Možná zbohatneš

Dozvědět se něco nového je možné jedině nasloucháním, ne vlastním mluvením. Proto si položme otázky: Vadí nám to, co nám  jiní lidé říkají? Nesouhlasíme s nimi? Máme hned potřebu jejich pohled označit za špatný a přesvědčovat je o tom svém? Ale PROČ?

Přijměme, že lidé jsou různí. Existují manipulátoři, sobci, narcisové, sociopati a další. To je fakt. Svět je jako supermarket, ve kterém si můžeme vybrat, co si odnášíme v nákupním košíku. I oni jsou v nabídce. Ale já se ptám: Mají nám co dát, kromě bolesti? A pokud ne, proč s nimi jsme? Čím nás OBOHACUJÍ? A to je to klíčové slovo.

Je přirozené nesouhlasit s názory druhých. Každý jsme jiný. A přece rozmanitost tvoří základní charakteristický rys přírody. Proč? Protože přestaneme-li druhým oponovat, můžeme vnímat i nějaká nová ponaučení, odlišné pohledy, perspektivy – zbohatnout.

Anebo také ne.

Je to jako s cukrovou třtinou, sklizenou čerstvě na poli. Ze silného dřevnatého stonku můžeme vyžvýkat sladkou dužinu. Víc však nevyužijeme. Zbytkem se tedy nemusíme trápit, přemýšlet nad tím, „jak to spolknout také?“

Z něčího názoru nevyžvýkneme vůbec nic užitečného. Fajn. Co tam kdo má dál?

3. výhoda: Užiješ si vnitřní chrám

Už Epiktetos řekl: „Lidi rozrušují ne události (to, co se jim děje), ale představy a názory, které si o těchto událostech sami utvářejí. Kdykoli se stávají rozhořčenými nebo zarmoucenými, není to nikým druhým, ale jejich vlastním myšlením.“

Jestliže si necháváme ubližovat, není to vina druhých. Často je to vina naší minulosti, kterou zrcadlí naše mysl. Proto se v novém vydání magazínu FC Jak být oporou dítěti tolik věnuji „uzdravení vnitřního dítěte“ v každém z nás, abychom nepředávali dětem vlastní slabé návyky a zoufalství. Je to jako štafeta, říká se jí rodičovské vzorce.

Každý v sobě máme to místo, kterému se říká chrám. Je to chrám duše. Místo, kam nedolehnou žádné problémy ani trápení. Ne proto, že bychom žádné problémy ani trápení neměli, naopak. Je to místo, které objevujeme přímo uprostřed všech problémů a trápení, a kde nacházíme nadhled.

S vnitřním klidem se nikdo z nás nerodí. Příchod na studený a komplikovaný svět je pro nás naopak šok. A jedním ze smyslů života – tak, jak je popisuji v knize Cítit rozumem, myslet srdcemje najít svůj vnitřní klid. My všichni jsme jako truhla s pokladem uvnitř. Jen k tomu zámku musíme najít klíč. Není to snadné, ale musíme si zachovat víru a stále hledat. Protože všechno v přírodě má svůj smysl a řád. A neexistuje zámek, ke kterému nebyl vytvořen klíč.

Magazín FC, který je každé dva měsíce takovou mou malou knihou, je zaměřen jak na nalezení, tak na udržení tohoto chrámu v pořádku. Na vyléčení svých dávných bolestí a příkoří, na pozitivní život, na uvědomění, že štěstí odnikud nepřijde, pouze z něj vzejde.

  • Magazín FC lze získat za nejvýhodnější cenu v rámci předplatného, starší vydání lze získat pouze zde (poslední zbývající kusy, ostatní čísla už jsou vyprodaná).
  • Knihu Cítit rozumem, myslet srdcem lze získat pouze zde.

© Petr Casanova