40 myšlenek dalajlamy, které mě v životě nejvíce ovlivnily

Když jsem poprvé zažil Jeho Svatost, byl vidět jen částečně jeho obličej. Vstoupil totiž do setmělého sálu v ruce se svící. A pravil: „Štěstí nikdy nebude méně, když se o něj podělíš. Tak jako tato svíce může zapálit tisíce jiných svic a její plamen ani svit se tím neukrátí.“

Každý z přítomných jsme tehdy směli dalajlamovi položit jednu otázku. Moje byla jasná. Tehdy jsem se trápil pro minulost, kterou jsem nemohl vrátit, tesknil jsem, jak mé mládí bylo krásné a bezstarostné období, zatímco na své náročné přítomnosti, natož budoucnosti, jsem neviděl nic krásného.

Čtrnáctý dalajlama, Jeho Svatost Tändzin Gjamccho, mi se svým příznačným úsměvem odpověděl: „Prociťuj každý přítomný okamžik. Žiješ totiž v době, o které budeš jednou říkat, že to byly zlaté staré časy…“

Když jsem tvořil nové rozšířené vydání magazínu FC, zaměřené na výchovu dětí a sebekontrolu rodičů, měl jsem tato jeho slova na paměti. Stejně jako pozoruhodnou myšlenku: „Věci jsou stvořeny proto, aby byly využívány, a lidé proto, aby byli milováni. Důvod, proč se svět nachází v takovém zmatku, je ten, že milovány jsou věci a využíváni lidé.“

Vím, že tibetský duchovní vůdce, o jehož životě si v novém vydání přečtete něco neobvyklého, není blízký každému, ale třeba Vám jeho myšlenky ozvláštní dnešní den i víkend. Následujících čtyřicet je pro mě velmi důležitých:

1. myšlenka: O nedostatečnosti 

Dalajlama roky soucítil s černošským učitelem v jižní Africe, který naříkal na rasovou diskriminaci. Když znevýhodňování tmavé barvy pleti zákonem padlo, dalajlama mu blahopřál. „Teď když máte v jižní Africe stejná práce jako běloši, nabízejí se Vám jistě nové možnosti!“ radoval se dalajlama.

„To těžko,“ odpověděl učitel a dalajlama vyprávěl, co mu učitel řekl. „Že diskriminace je už od přírody; že africký mozek nedosahuje úrovně bělošského. Řekl: ,Bělochům se nikdy nevyrovnám.‘ Byl jsem z jeho slov v šoku. A řekl jsem mu: ‚Všichni jsme si rovni. Všichni máme stejný potenciál. Všichni jsme lidské bytosti. Pouze kvůli diskriminaci v minulosti se Vám nedostávalo rovné příležitosti. Ale ve skutečnosti jste vždycky měli stejný potenciál jako běloši.'“

Muž se rozplakal. Došlo mu, že problém je pouze v něm.

„A pak na sobě začal pracovat. Pocítil jsem velkou úlevu a pochopil, jak důležitá je sebedůvěra. Když zůstaneme pesimističtí, přesvědčeni o nemožnosti vlastního úspěchu, nebudeme mít šanci.“

Dalajlamovo učení ovšem pomáhá dvousměrně – také aby lidé nelétali v oblacích. „Naše mysl je ohebná. Umožňuje nám měnit své myšlenkové postupy. Například já když někoho potkám a napadne mě, že jsem lepší než on, ihned se z toho přehnaného sebevědomí snažím vyměnit a hledám na něm něco pozitivního. Třeba vidím jeho pěkné vlasy, zatímco já jsem plešatý. Snažit se nalézat na druhých jejich přednosti je užitečné pro potlačování vlastní pýchy a arogance,“ radí dalajlama, který tuto metodiku používá i opačně. „Kdykoli se cítíte bezradní, smutní a máte pocit, že něco nejste schopni zvládnout, vzpomeňte si na to, že všichni máme stejný potenciál, stejnou příležitost, ale současně něco, čím jsme odlišní a jedineční – pro co si sami sebe můžeme vážit.“

2. myšlenka: O rostlinách

Dalajlama ví, že život je plný změn („Život je změna sama“), ale současně je přesvědčen, že žádná změna se nestane sama o sobě. „Žijeme ve fyzickém světě, v něm se dějí věci kombinací příčin a důsledků. Výhonek rostliny může vyklíčit jedině díky semínku, vodě, slunečnímu záření a zemině bohaté na výživné látky. Bez kombinace těchto elementů by si nikdy neprorazil cestu půdou. Také člověk ke svému úspěchu potřebuje správnou kombinaci elementů, aby podpořil svou duševní sílu. Jeho víra je tím hlavním elementem.“

3. myšlenka: O polaritě

Když jsem zkraje svého mládí přemýšlel, co jako první udělat, abych byl úspěšnější, vyslechl jsem si dalajlamovu teorie opačných pólů: „Ve světě neexistuje vakuum. Kde ubývá dobré energie, přibývá zlá, a naopak. Stejné je to s našimi vlastnostmi. Potřebujeme pouze správně identifikovat protipóly, abychom pochopili, co dělat méně, a co více. Například protipólem k pokoře jsou pýcha a marnivost. Protipólem k lakomosti je velkorysost. Protipólem k lenivosti je snaživost. Jakmile protipóly identifikujeme, snažme se oslabit ty negativní a posílit ty pozitivní. Pak se začneme posouvat.“

Tehdy jsem na sobě začal pracovat.

A dělal jsem chyby.

Samozřejmě, srážel mě výsměch ostatních, jak se mi nevede, a že se mi tudíž možná nikdy nepovede.

Ale vždycky, když mi bylo nejhůř a chtěl jsem se zastavit, mi pomohly dalajlamovy věty.

Připomenu Vám některé z nich. Třeba mezi nimi najdete tu, která pozvedne i Vás právě nyní…

Obraťte, prosím, na 2. stránku.