Proč děti všemu věří a my jim lžeme?

Před lety do Česka přivedl úspěšný film Tajemství (Secret). Nyní filmovou adaptaci legendárního knižního díla Napoleona Hilla Myšlením k bohatství (Think and Grow Rich). PETR ŠTĚPÁNEK se v následujících větách zamýšlí nad jedním z důležitých témat této doby. Proč se pereme s tolika slabostmi, které na nás útočí zvenčí z okolí i zevnitř z vlastního pokušení? Proč si tolik cizích slov bereme osobně? Proč v nás rodiče zanechávají tolik ran, které se těžko hojí i celý život? Co stojí za to přehodnotit?

Jeho pohled silně souzní s mou knihou Cítit rozumem, myslet srdcem, věnovanou karmě, základním otázkám života i správnému příkladu dětem. Jeho slova vyvolávají otázku, zda jsou rodiče opravdu příkladem pro děti, či zda by naopak děti neměly místy sloužit jako příklad rodičům. Přečtěte si je právě teď:

Zrod pravdy a lži

Zeptali jste se někdy sami sebe, proč to tak je, že všechny malé děti světa věří čemukoli, co jim povíme? Uvěří všemu, co si jen vymyslíme, všem příběhům, pohádkám a třeba i tomu, že jim v bříšku vyroste meloun, pokud spolknou jeho semínko. Proč všem těm lžím uvěří a proč jsme jim uvěřili kdysi i my?

Někdo by mohl říct, že děti na to skočí, protože jsou hloupé. Řekl bych, že hloupí jsme spíš my, když jim lžeme, a ještě se tím výtečně bavíme. Zašlapáváme tím totiž v dětech něco velmi posvátného. Něco, co bylo kdysi i v nás samotných.

Zamyslete se nad tím, proč se ani po tisících letech falše a klamu, které pohlcují náš svět, nezačaly rodit skeptické děti. Stále sem přicházejí nové ratolesti s křišťálovou důvěrou v pravdu bez stínu pochybností.

Nebudu Vám říkat odpovědi na tyto otázky, ani co si máte myslet. To je na Vás. Vy sami o tomto ostatně můžete přemýšlet, protože se Vás to také týká. I Vy jste se takoví narodili. Povím Vám jen svou úvahu a rád si v komentářích přečtu Vaše myšlenky. Rozjímal jsem nad tímto a vracel se k tomu v průběhu let. Pojmenoval jsem to Tovární nastavení.

Proč se rodíme právě takto nastaveni?

Tovární nastavení je skupina zázračných vlastností, se kterými se rodí všechny děti na světě. Narodili jste se s nimi Vy, Vaši rodiče, jejich rodiče i všichni, kdo tu byli před námi a budou po nás. Narodili se s nimi všichni lidé, které znáte, které milujete, kterých se straníte, které soudíte, které odmítáte. Všichni jsme přišli na svět v totožném Továrním nastavení. Nevíme jistě, kdo nám jej dal do výbavy. Víme však jistě, že stejné Tovární nastavení máme bez ohledu na barvu pleti, vyznání či rodnou zemi. A křišťálová důvěra v pravdu je jeho součástí. Dokud nejsme zasažení klamem, dokud nás nezraní a nenakazí lež, vše vnímáme jako pravdu.

Rodíme se vybaveni pro tento svět – zpravidla se zrakem, sluchem a dalšími smysly, u nichž je patrný jejich účel. Rodíme se s tělem plně připraveným růst, sílit a pohybovat se. U vlasů, zubů, svalů, u všeho lze vypozorovat, k čemu to máme. Vše nám pro život na světě dobře slouží.

Proč nám ale do tohoto světa zůstává vrozena ta neuvěřitelná důvěra a nechápání ničeho jiného než pravdy? Domnívám se, že ať už je to naše vlastní skrytá inteligence, nebo inteligence, která nás všechny přesahuje, máme pravdu uloženou v Továrním nastavení proto, že je z určitého důvodu nejlepší výbavou, kterou pro život můžeme mít. Mohla by být pravda, že pravda je cesta ke štěstí?

Proč lhaní považujeme za projev chytrosti a inteligence, abychom pak objevili opak?

Časem se z každého z nás stal malý či větší lhář. Lžeme sami sobě. Dokonce jsme se naučili bát pravdu říkat. Pravda prý bolí. Jediný důvod, proč bolí, ale je, že jsme se stali závislými na lžích. Nechceme nikoho zranit, a tak lhaní považujeme za projev soucitu a ctnost. Ze lhaní se stala tradice. Jak je jen možné, že i když největší lhář a lhářka spolu přivedou na svět miminko, narodí se s úplnou důvěrou v pravdu?

Zkusme na chvíli důvěřovat, že v tom Továrním nastavení, s jakým jsme se narodili, je skrytá hluboká moudrost a smysl. Třeba v sobě pravdu máme proto, že má svůj účel, že někam vede. A kam? Můj osobní tip je, že vede k opravdovému štěstí a vnitřnímu pokoji. Že se po celý život máme vracet ke svému Továrnímu nastavení.

Většina lidí na světě po štěstí vědomě či nevědomě pátrá a hledá ho vně sebe, ve světě, ve věcech, v druhých. Ale tam ho najít nelze. Ono je skryto v nás pod nánosem převzatých i námi vymyšlených lží, rolí, předstírání a nepřiznání, kterými nás snadno vybavuje život. A snadno vidíme ten trám lží v oku druhých a přejeme si, aby ho odložili. Jeden člověk by třeba díky Vám ten trám lží mohl odložit. Jednoho to lhaní třeba můžete odnaučit. Jeden se s Vaší pomocí může vrátit k Továrnímu nastavení a vydat se na cestu ke štěstí a pokoji. Ten jeden člověk jste Vy.

Vykročit může každý jeden z nás. Tak, že začne být sám k sobě naprosto upřímný (aniž by to chtěl po druhých) a začne si přiznávat všechny své odstíny lží, které denně obléká. Bude to dlouhý seznam a bude těžké si to přiznávat, a čím hlouběji půjdete, tím více překvapení vás čeká, ale nebojte – to nejste Vy. To jste se naučili ze světa. Ve Vašem Továrním nastavení to nebylo. Tam byla jen pravda.

Petr Štěpánek, člen tvůrčího týmu Myšlením k bohatství (Think and Grow Rich)