Jak ustát faleš do očí aneb Proč nevěřím slovům, jedině činům

4. krok: Hledejme, za co můžeme být vděční

Po každé špatné zkušenosti jsme plni negací. Potřebujeme myšlenky vyměnit – začít myslet na něco dobrého. Na místo negativních myšlenek dostat myšlenky pozitivní. Ale jak?

Vděčnost je jednou ze základních pomůcek. Vděčnost je nejhojivější lék na všechny bolesti. Vděčnost je osvoboditel, který nás propouští z pout vlastní negativity.

Každého bolí odchod člověka, kterému věřil. Každého bolí zhroucení vztahu, do kterého vkládal energii i naděje. Jenže já se ptám: Jaký partner to vlastně odešel? Jaký vztah to vlastně skončil?

Jestliže jsme přišli o falešného partnera, opravdu jsme ztratili? Jestliže jsme přišli o iluzi dokonalého vztahu, opravdu jsme ztratili? Není lepší mít spolehlivého partnera a vztah, který nebude iluzí, ale faktem? Proč nejsme vděční, když se po našem boku uvolnilo místo pro někoho lepšího? Proč si myslíme, že si nezasloužíme víc? Kdo nám to řekl?

Vděčnost má moc ve zlém hledat dobré. Otevírá oči pro maličkosti, které přehlížíme, pro hodnoty, na které zapomínáme, pro způsob přemýšlení, který nás učí odchod nesprávných partnerů vnímat jako zlepšení našeho života, ne zhoršení.

Vděčnost je ten hlas, který říká: Jestliže nedostáváš to, o čem si myslíš, že si to zasloužíš, možná to vůbec není proto, že si to nezasloužíš, ale že si zasloužíš mnohem víc.

5. krok: Ukliďme si na své cestě

Tohle je důvod, proč jsem psal novou knihu Cítit rozumem, myslet srdcem. Moc jsem si přál, aby lidé, kteří procházejí nepříjemnými událostmi, vyhodili z hlavy zbytečný odpad, necítili se s každým dalším dnem ještě více zatěžkáni, ale naopak pochopili, že život není složitý, to jen my si ho komplikujeme.

Místo sčítání škod v knize učím odečítat balast, negativní pocity, škodlivé vztahy. Učím všímat si opravdových přátel, opravdových partnerů, využívat opravdové šance. A hlavně učím, abychom si dávali záležet sami na sobě.

Chci, abychom se špatnými zkušenostmi ve vztazích nebyli příště méně nároční, ale naopak náročnější – jen tak se stejné zkušenosti do našeho života už nevrátí; ani stejní partneři. Jen tak v naší blízkosti přestanou být lidé, kteří jen žvaní, a začnou tam být konečně ti, kteří adekvátně svým slovům také jednají. Kteří když jim chybíme, vyhledají nás. Kteří když je něco zajímá, zeptají se. Kteří když je něco trápí, sdílejí to. A kteří když s námi nepočítají, neřeknou: Počítám s Tebou.

Knihu Cítit rozumem, myslet srdcem je možné objednat si zde. V knihkupectvích nebude dostupná. Zájemci ze Slovenska budou mít možnost objednání od 27. května.

Poslední vstupenky na jediná setkání s Petrem Casanovou v letošním roce je možné ještě získat zde.

© Petr Casanova