7 barev osamělosti a proč na nich záleží

1. nástroj: Uvědomění

Osamělost není fyzický stav, ale emotivní. Především je tedy důležité si uvědomit, jestli jsme sami, nebo osamělí.

Potřeba samoty plyne z pocitu, že nám chybí nějaký čas pro sebe. Potřebujeme si například něco ujasnit, nalézt sami sebe, odpočinout si, nebo naopak být produktivnější. Potřeba uniknout z osamělosti naopak plyne z pocitu, že se nechceme cítit sami.

Mnoho lidí, kteří se cítí osamělí, myslí, že jejich osamělost vyřeší jiný člověk. Často ale cítí největší osamělost tehdy, když se nacházejí uprostřed davu, typicky uprostřed objímajících se lidí. Domnívají se, že jim chybí láska, ale jsou-li ponořeni do prostředí lásky, jsou ještě nešťastnější. První přítel jim schází v sobě. Ve vlastním nastavení mysli.

2. nástroj: Péče

Aby se člověk vymanil ze sevření osamělosti, potřebuje v první řadě porozumět sobě, své situaci. Proč nastala, a proč to třeba může být i dobře (ukázky v nové knize). Ve druhé fázi pak, když přijme sám sebe a pochopí sílu, která ze samoty plyne, dokáže být úžasný pro své okolí. Vést děti, učit je, starat se o zvířata, zkrátka pomáhat druhým, aby se ve svých problémech necítili sami.

3. nástroj: Vyvážení

Mnoho osamělých lidí panikaří. Zdá se jim, že prchá čas, že už si nikdy nikoho nenajdou, že zůstanou navždy sami. Začnou skákat do vztahů bez ohledu na druhé. Jejich situace se tím zpravidla nezlepší, ba naopak. Budou jen osamělí vedle někoho druhého.

Opakuji: Osamělost není fyzický stav. Je to pocit, který dokáže změnit vyváženost dvou hodnot – intimního pouta a společenského vztahu. Partner na sex nestačí, osamělost se tím jen prohloubí. Stejně jako polovičatý vztah, kde spolu lidé sice chodí do společnosti, ale intimní pouto k sobě nemají – nesvěřují se, nesdílejí, nepodporují se. I to může vyvolávat osamělost uvnitř vztahu.

4. nástroj: Hormony

Lidské tělo, ačkoli se to romantikům nebude líbit, je biochemický stroj. Nepotřebujeme drogy, protože narkotik jsme plní. Můžeme si je přirozeně vyrobit – spánkem, sportem, humorem. Pocity osamělosti svědčí nejen o okolnostech, které nás potkaly, ale také o naší nedostatečné citové imunitě – únavě, stravě, životním stylu. Pouhá spánková deprivace (nedostatek kvalitního spánku) ovlivňuje množství stresových hormonů, potřebu rychlých cukrů, náladovost, podrážděnost, přecitlivělost.

Proč vůbec spíme a co nám sdělují sny, jakou roli hraje nejen tělo, ale i duše? Pokud Vás to zajímá, všechno je v nové knize. Probrat to můžeme i na Setkáních.

5. nástroj: Otevřenost

Buďme otevření k sobě i k druhým. A to nejen fakticky, také symbolicky.

Být otevřený k sobě = „Co vlastně chci?“ „Chybí mi někdo druhý, nebo scházím i já sobě?“ „Vím si rady se svou samotou, nebo očekávám, že ve mně někdo druhý najde to, co v sobě sám nemám?“ Čím jasněji si definujeme, co postrádáme, tím spíše to budeme moci nalézt.

Být otevřený k druhým = činit kroky k vytváření nových spojení. Nebát se plánovat, ukazovat, přihlašovat do kurzů, mluvit s lidmi. Čelit vlastní závisti, nenávisti, pocitům viny, všem negacím a odsudkům, které zhoršují naši náladu.

Je to jen několik nástrojů z mnoha možných. Pro každého z nás alespoň jeden existuje. Tak se hlavně nedejme zastrašit negacemi. I „sedmou barvu“ lze totiž v životě doplnit.

Mou novou 304stránkovou knihu Cítit rozumem, myslet srdcem lze objednat pouze zde. Momentálně se tiskne, zasílána začne být přímo z tiskárny koncem května. Zájemci ze Slovenska budou mít možnost objednávky po 27. květnu (máj).

Tři červnové večery s Petrem Casanovou jsou už téměř vyprodané. Poslední vstupenky se dají sehnat zde.

© Petr Casanova