Pojď vyřešit neshody: 7 kroků k posílení vztahu

Pondělí ve školách je vždy roztomilé. Děti se mě ptají na lásku. Včera padla otázka: Co je vlastně vztah a na co se v něm připravit?

Byli jsme rychle hotovi. Odpověděl jsem jediným slovem: ROZDÍLNOST.

Vpouštíme-li někoho do svého života, vždy s ním přichází hlavně jeho odlišnost. A s námi by na oplátku měla přijít hlavně tolerance a respekt. Jinak náš vztah nemá šanci.

Žádný vztah nerozbíjí rozdílnost povah, názorů, hodnot nebo prahů bolesti, ale způsob, jak partneři se svými odlišnostmi nakládají. Protože je to důležité téma aktuálního magazínu FC o konstruktivním řešení problémů, ztratím o tom i tady na internetu v krátkém článku alespoň pár slov.

Tak jsou rozdané karty!

Předně, aby bylo jasno: neexistuje reklamační oddělení přírody. Musíme tedy vzít jako neměnný fakt, že každý člověk je jiný, a to až do hloubky DNA. Šťastní spolu mohou být dva lidé jen tehdy, když z rozdílnosti udělají přednost – když si uvědomí, že odlišností získávají, ne ztrácejí; například, že jsou dvě různé hlavy, dvě různá srdce, dvě různá těla, která se alespoň v různých situacích mohou vzájemně podpořit.

Kdybychom byli stejní, emoční nebo fyzický kolaps jednoho bude ve stejné chvíli znamenat kolaps druhého. Právě odlišností jsme silnější, můžeme se v krizi vzájemně doplnit. Zatímco jeden spatří v prožívaném problému negaci, druhý ji může vidět jinak, pozitivně.

Musíme však v první řadě přes všechnu odlišnost zůstat na stejné straně – říká se tomu spoluhráči v jednom týmu. Už na obálce mé první knihy 250 zákonů lásky jste mohli číst: Vztah je jako dvojkolo. Není možné, aby jeden šlapal a druhý brzdil, protože bicykl pak nejede.

Není to tak, že dlouhodobé vztahy neprocházejí problémy. Naopak, procházejí, ale společně je překonávají. Vztah totiž není jen o sdílení dobrých časů, ale i těch špatných, o neshodách, v nichž dva rozdílní lidí naleznou kompromis, zakončený objetím a slovy: „Miluji Tě.“

„Nejdůležitější ve vztahu nejsou chvíle, kdy se držíme za ruce a skoro ve všem si rozumíme, ale naopak ty, kdy si skoro v ničem nerozumíme, a přesto se za ruce držíme dál.“

Opravdu milovat neznamená jen ŘÍKAT to, ale každodenně to PROKAZOVAT, a to zejména tehdy, když dva nemohou najít shodu. Tehdy se pozná skutečná láska. V neshodách. V těžkostech. V problémech. Láska není jen o cítění, ale hlavně o chování k druhému.

Ne-shody – tak prosté sousloví. Vyjadřuje jen dočasný stav, kdy se dva nemohou shodnout. Přitom kde je vůle, je cesta. ALE! Ta vůle musí být oboustranná. Pak je společná i cesta.

Už z mé poradny víte, že ačkoli situace ve vztazích mohou být rozmanité, vždy existuje univerzální řešení. Sedm kroků, které zvládne každý pár. Obsáhle je rozebírám na konkrétních případech ve svých knihách, tak nyní alespoň bodově:

1. krok: OBA PŘIJMEME ODPOVĚDNOST

„To není můj problém, ale Tvůj problém.“ Věta typického NEpartnera. Vztah, milý NEpartnere, není zápasnický ring, ve kterém se perou dva soupeři. Vztah je jedna společná loď, na které oba plují. Co je na lodi, je společný problém. Vždycky.

Představme si kánoi s proraženou dírou v trupu. Klesá, ale pár se hádá, kdo za to může. Odpověď je snadná – za zhoršující se situaci mohou OBA rovným dílem. Kdo se v těžkostech snaží primárně potopit druhého, potápí ve skutečnosti společnou loď. Utěsnit díru mohou jen činy, ne slova, jen čtyři ruce, ne jedna dlaň. To je první předpoklad úspěšného vyváznutí z neshod: JSME NA JEDNÉ LODI. Nikdo z nás SÁM nezachrání vztah. Dokážeme to pouze oba. Přijmeme-li 50% spoluodpovědnost, je na naší straně zároveň z 50 % i řešení.

Tak co, zvládneme to SPOLU?

2. krok: OBA SE NASTAVME POZITIVNĚ

Ve své nové knize CÍTIT ROZUMEM, MYSLET SRDCEM řeším karmické vztahy. Vysvětluji, proč se slabým partnerem nelze vybudovat silný vztah. Slabí nemají sílu řešit problémy. Utíkají od nich. Dokážou jen bořit, ne tvořit. Jejich destruktivita rovná se negativita.

Úspěšné vztahy nepadají z nebe. Je nutné je vytvářet. Je nutné společně překonávat problémy, sdílet dobré i zlé, podporovat se, vzájemně růst. To všechno jsou projevy pozitivity.

Proč je to důležité? Protože jedině pozitivní činy mohou vytvářet pozitivní výsledky. S negativním partnerem nelze mít pozitivní vztah, natož život. Chceme-li stavět, musíme tvořit.

Tak co, budeme TVOŘIT, nebo BOŘIT?

3. krok: NAPADEJME ČIN, NE ČLOVĚKA

Kdo čte mou poradnu, jistě si všiml, co opakuji:

  • Neshody ve vztahu jsou v pořádku.
  • Rozdílné argumenty také.
  • Přirozené je po svém reagovat na názor nebo chování druhého.
  • ALE! Abychom vztah posouvali kupředu, musíme ctít jedno podstatné pravidlo (viz moje první kniha pravidel 250 zákonů lásky): Napadejme čin, který nám vadí, ne člověka jako takového.

Příklad: „Chodíš pozdě, Tvým problémem je nedochvilnost.“ Nikoli: „Chodíš pozdě, protože Ty jsi problém (Ty jsi blbec).“

Slabí lidé jsou raději osobní. Nejsou schopni věcné diskuse, protože je těžká, a co je těžké, na to nemají sílu. Nedokážou sami sebe udržet a napadnou partnera, přitom napadají svého spoluhráče. Problémem ve vztahu nikdy není člověk, ale jeho jednání, které potřebuje opravit, nic víc. Tak půjde vztah nahoru. S osobními útoky vždy dolů.

Slabí lidé nechtějí v diskusi vyřešit problém, chtějí diskusi zneužít ke svému vítězství. Nejsou to pároví tvorové, a navíc nejsou ani příliš bystří. Kdyby byli, věděli by, že ve vztahu nikdy není jen jeden vítěz a jeden poražený. Vždycky jsou buď dva vítězové, nebo dva poražení.

Tak co, chceme být VÍTĚZI, nebo PORAŽENÝMI?

4. krok: JASNĚ KOMUNIKUJME

Ačkoli moje nová kniha CÍTIT ROZUMEM, MYSLET SRDCEM je o věcech „nadpřirozených“, vysvětluji v ní, že jen málokdo je schopen telepatie, tedy číst myšlenky. Proto máme ve fyzickém světě ústa – abychom mluvili. A vedle jedněch úst dvě uši – abychom více naslouchali než sami žvanili.

Komunikace je základem vztahu. Jazykem silničářů: Komunikace je cesta spojující dva body; v partnerské psychologii spojuje dva lidi. Kde není komunikace, není cesta, není vztah.

Proto je v neshodách zásadní mluvit. Raději dejme druhému upřímnou informaci, než aby se snižoval k domněnkám. Nejvíce vztahů, jak jsem poznal ve své praxi, se hroutí nikoli pro slova vyslovená, ale naopak pro ta, která si jeden nechával pro sebe a druhý si je interpretoval po svém.

Tak co, budeme MLUVIT, nebo TRUCOVAT?

5. krok: OBA BUDEME NASLOUCHAT, ABYCHOM POROZUMĚLI

Moje poradna ukazuje, že drtivá většina problémů v partnerských vztazích začíná a končí narušenou komunikací. Je to bohužel negativní řetěz: Bez komunikace není naslouchání. Bez naslouchání není porozumění. Bez porozumění není důvěra. Bez důvěry není vztah, jen dva tiší cizinci vedle sebe.

Největším hříchem komunikace je zaměňování slov poslouchání a naslouchání. Příliš mnoho lidí ve vztahové diskusi nenaslouchá, ale jen poslouchá – tedy čeká na chvíli, kdy budou moci zase mluvit. Nasloucháme ne proto, abychom museli odpovědět, ale abychom mohli porozumět.

Co naslouchání znamená? Předně snažit se vcítit do druhého. Pochopit jeho obavy, stesky, stížnosti. Nekomentovat, neodsuzovat. Naslouchejme proto, abychom se dokázali podívat na tutéž věc z jeho pohledu. O tom je porozumění.

Když k nám promlouvá, dívejme se mu do očí – nejenže je to slušné, ale více pochopíme; oči jsou okna do duše. Odhlédněme z displeje mobilního telefonu, nebo ho raději úplně vypněme. Dokažme, že jsme tu pro druhého a že umíme komunikovat klidně beze slov. Už tím můžeme druhému ulevit. Naslouchání vypadá jako nic, ale jsou chvíle, kdy pro člověka znamená úplně všechno.

Tak co, budeme chtít POROZUMĚT, nebo rovnou SOUDIT?

Máte potíže ve vztahu? Přijďte, promluvíme si. Vstupenky: www.firstclass.cz/setkani-s-petrem-casanovou

6. krok: UMOŽNÍME DRUHÉMU, ABY SI MOHL ZACHOVAT TVÁŘ, JESTLIŽE ZROVNA SELHÁVÁ

Vztah je ochranná jeskyně, kde by každý měl moci ulevit své vnitřní krizi a utrpení, své bolesti, stísňujícím pocitům, všemu, co tíží, bolí, vadí. Každý jsme občas takový bouřkový mrak, který potřebuje svůj hromosvod (více v mém článku O hromosvodech a bouřkových mracích).

Všichni máme výkyvy nálad a říkáme tomu „špatný den“ nebo „špatná nálada“. V nové knize, která je určena už vyspělému čtenáři, apeluji na to, abychom nikdy nekombinovali špatnou náladu a špatná slova, protože vždy budeme mít mnoho příležitostí změnit svou náladu, ale už nikdy nedostaneme příležitost změnit jednou vyřčené slovo.

Na druhou stranu, jsme-li my těmi, kdo špatné slovo schytávají, snažme se být shovívaví a dát druhému prostor dělat chybu a prožívat chvilkovou slabost. I o tom je vztah. I když máme zjevnou pravdu a partner se zjevně mýlí, nenechme se ovládnout egem. Ponížíme-li druhého, nedosáhneme ničeho pozitivního. Velkorysost, jak už slovo napovídá, je velkým rysem člověka. Jsme velcí?

Tak co, budeme OSLABOVAT, nebo POSILOVAT?

7. krok: BUĎME OCHOTNI PŘINÉST OBĚŤ

Láska je čin. Jejími nejdůležitějšími projevy jsou pozornost, péče a oběť v bezpočtu ohledů. Pokud to funguje oboustranně, vztah rozkvete.

Pozornost je obsažena v soustředěném naslouchání. Péče v usilovné snaze o porozumění. A oběť je o pochopení, že někdy musíme udělat i ty věci, které se nám v dané chvíli nehodí, ale díky nimž se nám může podařit vykouzlit na tváři druhého úsměv nebo v jeho srdci lepší pocit.

Ve všech svých knihách hovořím o důležitosti sestupu do bahna – za partnerem, který právě bahnem prochází. Neděláme to proto, že bychom tolik milovali bahenní lázeň, ale proto, že nechceme dovolit, aby partner zůstal v bahně sám. Nejenže to pomůže jemu, ale pomůže to i nám. V nové knize CÍTIT ROZUMEM, MYSLET SRDCEM narazíte na pasáž o karmických činech, které nám umožňují pochopit, že jediná cesta, jak se dostat z problémů, je projít jimi – jediná skutečně smysluplná cesta ven je skrz.

Ačkoli se to zdá náročné a nepříjemné, ve výsledku to vytvoří krásný pocit i v nás – že jsme ulehčili člověku, kterého milujeme, že je díky nám šťastnější. Problémy zdravé vztahy posilují, ne oslabují.

Inspiruj se zrcadlem

Pohlédněme do něj. Ubližujeme-li druhému, ubližujeme vztahu, a tím ubližujeme i sobě, pokud nám je vztah milý. V zrcadle nakonec vidíme i nápovědu. Jen se podívejme – ruka je jiná než noha. Když se však něco stane s nohou, ruka jí přispěchá na pomoc. Buďme takoví i ve vztahu. Pak budeme skutečně JEDNO TĚLO. Bez ohledu na problémy, které nás potkávají (více v mé poradně).

© Petr Casanova