5 omamných vět sociopata

- Reklama -

Do vztahů člověk vstupuje proto, aby byl silnější než sám.

Jsou však vztahy, kde člověk slábne ne vlastní vinou.

Vztahy, kde sílí jen jeden. Ten, kterého těší moc.

Popsali jsme si už manipulátora, narcise, sobce i domácího agresora. Ale sociopat je specifický případ. Někdo tak proměnlivý, že dlouho nechápeme, jak se jeho vystupování, tak okouzlující na začátku vztahu, mohlo tolik zkazit. A když slyšíme jeho vysvětlení: „Za to můžeš Ty“, máme tendenci tomu uvěřit. Přitom to vůbec není o nás.

Konečně, i o této ztučněné větě bude velká část Tří večerů s Petrem Casanovou.

Sami vedle člověka

Psychiatrický slovník říká, že sociopat je člověk s poruchou osobností, projevující se abnormálním chováním k okolí. Je nepřizpůsobivý, zvyklý uvalovat vinu na okolí. Už jako dítě může mít hrubě násilný vztah ke zvířatům. Ten pak přechází k lidem. Jeho projevy jsou opakované, nejčastěji spojené s osobním zklamáním.

Spisovatel M. E. Thomas ve své knize Vyznání sociopata píše: „Nikdy jsem nikoho nezabil, ale Bůh mi dosvědčí, že jsem chtěl. Možná mám poruchu, ale nejsem blázen. V tomto světě plném ponurosti, průměrnosti a krysích závodů, směřujících nikam, jsou lidé přitahováni mou výjimečností jako plamenem.“

Mít v blízkosti sociopata je náročné. Učiní každý pokus pro to, aby začal kontrolovat náš život. Přitom se však cítíme na okraji jeho zájmu. Nerozumíme jeho chování. Omezuje nás, řídí nás, ale přitom o nás nestojí. Pohrdá námi. Ačkoli jsme vedle něj, cítíme se sami, strašně sami, a provinile, strašně provinile. Bojíme se, že svého partnera rozzuříme. Jsme jako obtížný hmyz, kterému musí věnovat pozornost, ale jen proto, aby ho zašlápl do země.

Je to nebezpečný vztah. Jedna žena ho popsala slovy: „Uchopil mě do kravaty. Zabránil mi dýchat. Když mě pustil, byla to úleva i strach. Strach z toho, co může přijít příště.“

Jak to, že si sociopaté udrží vztah? Odpověď je prostá: skrze strach, manipulaci a demoralizaci. Umí vyvolat v druhém pochyby o sobě znamená snížit jeho sebedůvěru. Chytit jej do pastičky a dát „té myši“ najevo: Neškubej sebou, nebo to bude víc bolet.

Proč to ale dělají? A podle jakých typů chování se poznají?

„Jsi pro mě jediná volba. Jsme pro sebe stvoření.“

Ach, jak omamné… by to bylo… kdyby…

Už zkraje vztahu to vypadá spíše jako posedlost a závislost. Jako to dělá stalker nebo clinger (člověk, který až chorobně sleduje druhého, protože s jeho zájmem spojuje svou sebehodnotu). Je neodbytný a nerespektuje osobní hranice. Jde na všechno příliš rychle. Snaží se to omlouvat svou náklonností, ale my cítíme, že to není normální.

„Nerozumíš mi.“

V psychologii se tomu říká gaslightning. Tato forma psychické manipulace zasazuje semínka nejistoty do hlavy oběti. Tatika má jediný cíl: zpochybnit realitu, člověka, „omámit ho“, protože vnitřní zmatek oslabuje lidi.

Sociopat používá tuto frázi, aby:

 1. znejistěl druhého
 2. uspokojil svou nekonečnou potřebu cítit se lépe a nad druhým

Vůbec nejoblíbenější je u sociopatů tato fráze v okamžiku, kdy sami slábnou – kdy jsou kontrontováni s realitou, která jim není nakloněná; s jejich vlastní lží, zradou, neupřímností. „Vypuštěním omamného plynu“ získají čas a odvedou pozornost jinam: Ne já, ale Ty jsi ten špatný!

„Děláš zbytečné scény.“

Nálepky, ty sociopat miluje. Jsi dramatik! Jsi trapák! Jsi… doplňte jakoukoli hrubost, urážku, pomluvu.

Má to jedno úsměvné kouzlo. Sociopat nám vyčítá přesně to, co má rád. On miluje scény, dramata, jinak by nebyl schopen uskutečnit své manipulativní a sobecké zájmy. Nepotřebuje klid, naopak neklid je topivem pro jeho ubližující plameny.

Nenechat se jimi zranit, to chce vytáhnout ta polena z ohniště. Nevpouštět je do své hlavy. Uvědomit si, že nemají nic společného s námi, naopak všechno plyne z něj.

„Potřebuješ mě.“

Tak – to je ten úder! Úspěch sociopata stojí a padá s jeho schopností přesvědčit oběť, že její vůlí je toužit po sociopatovi.

Mnoho lidí, „zbitých“ po psychickém nájezdu sociopata, tomu opravdu věří. Že byl správný partner; že bez něj existenčně nepřežijí; že se mu musejí omluvit; že ho děti potřebují…

Sociopat to neříká proto, že by si přál zdravý vztah. Ale aby vyprovokoval city oběti k převzetí kontroly nad rozumem. Kdo jednou tento druh manipulátora potkal, už ho dokáže poznat po první větě jako detektor kovy.

Nepodléhejme té větě. Skutečnost je taková, že sociopata NEPOTŘEBUJEME. Co potřebujeme, je oddělit emoce, o které usiluje, od logického uvažování. Ostatně, i o tom je moje nová kniha Cítit rozumem, myslet srdcem.

„Jsi ignorant, nevzdělanec, hlupák.“

Tato věta, a všechny její alternativy, jen dokazují, že sociopaté nemají žádné zábrany zraňovat své okolí emočně, tělesně ani psychicky. Útočí osobně, to je nejjistější na zjitření citu a ochromení rozumu – na vyvolání pouhé pudové reakce, která je buď impulzivní (také útočná, takže ji obrátí proti nám a my jí vzápětí litujeme – protože my jsme ti špatní), nebo naopak defenzivní (ustoupíme, protože se bojíme opuštění a sami si připadáme jako ti špatní).

Sociopat má enormní potřebu uspokojit svůj pocit nadřazenosti a kontroly nad druhým. Při získávání toho, co chce, uplatňuje čirou bezohlednost. Pamatujme: Je to hra o naše emoce. Nezáleží na tom, jestli ve vztahu partnerském nebo kolegiálním, rodinném nebo sousedském.

Sociopat v kostce

 • Nikdy se necítí špatně, když zraňuje naše city.
 • Má značné výkyvy nálad a může být až agresivní.
 • Musí mít poslední slovo a vztah pod kontrolou.
 • Je impulzivní, podléhá svým emocím, což se může projevovat i v kontaktu s penězi. Bezohledně je utrácí, své touhy často mění a neváhá se zadlužovat kvůli hloupostem.
 • Nechce mluvit o svých problémech, své minulosti, rodině, přátelích, ani řešit problémy.
 • V začátku vztahu je okouzlující.
 • Manipuluje s lidmi i událostmi. Lže, jen aby vyvolal naši důvěru a dostal se nám pod kůži.
 • Myslí si, že ční nad zákonem a nikdy se nebude ze svých činů zpovídat.
 • Směje se nebo ušklíbá nad cizím neštěstím, a to ve chvíli, kdy by to i většina běžně jízlivých lidí neudělala.

Jak se sociopaty jednat? Jak se jim bránit? Jak před nimi chránit své děti? I o tom bude další díl mého pravidelného magazínu FC, v letošní edici zaměřený na zdravé myšlení v nezdravých situacích. V případě zájmu o něj se registrujte zde.

Chcete si osobně popovídat o Vašem příběhu? Pro velký zájem o Tři nedělní večery s Petrem Casanovou si, prosím, včas rezervujte své místo zde.

©Petr Casanova