7 maličkostí, po kterých touží ženy

Když jsem dostal své první kopačky (teď nechci provokovat ty, kteří viděli včerejší zápas s Anglií; nemyslím totiž kopačky fotbalové), požádal jsem tu „dárkyni“ o odpověď na jedinou otázku: „Proč?“ Delší otázkou jsem ji nechtěl zdržet.

Odpověděla mi ve dveřích podobně stručně.

Té odpovědi jsem tehdy nerozuměl. Až když jsem tu dívku nedávno, šťastnou a naplněnou, viděl po boku jiného muže, pochopil jsem, co tím myslela, když mi řekla:

„Už nechci být ženou, která potřebuje muže. Chci být ženou, kterou potřebuje muž.“

Tehdy mi začala scházet. Zařadil jsem se mezi muže, kteří POTŘEBUJÍ ženu. Současně jsem si ale říkal, že přece musí existovat něco, CO POTŘEBUJÍ I ONY.

„Něco“, díky čemu je mohu získat, díky čemu si je udržet.

Ale CO to je? CO ženy naplňuje? CO jim můžeme dát my muži?

Jak píšu v knize 100 nejkratších cest k Tobě, to, co nepotřebujeme, je jasné. Třeba člověka, který nám bude přidělávat problémy. Člověka, který nás ignoruje. Člověka, který nás sám nepotřebuje.

Co ale ženám o samotě může scházet? Po čem samy marně natahují ruce, a až díky mužům se toho mohou dotknout? Jak se stát jejich pomocí, ba možná i spásou, ne jen problémem a zátěží?

Zeptal jsem se jich. Co mi odpověděly?

1. potřeba: Být spokojené

Být spokojené je pro ženy společným jmenovatelem všeho, co si žádají.

Ale co je vlastně lidská spokojenost? Dá se měřit? A má shodné, nebo alespoň podobné parametry pro nás pro všechny?

Existuje psychologický dotazník životní spokojenosti a obsahuje deset předepsaných oblastí – zdraví, práce, finance, volný čas, manželství, partnerství, děti, vlastní osoba, sexualita, příbuzní a známí a bydlení. Jenže kam se vytratila elementární veličina – láska? Láska ve všech rovinách bytí?

Spokojenost a láska jsou dvě spojené nádoby. Není spokojenosti bez lásky a není lásky bez spokojenosti. Láska uvnitř každého z nás nám dává sílu překonávat překážky, vstávat a mít chuť jít dál. Láska v nás je hybatelem všeho dění kolem.

Pokud ji nepěstujeme a nerozdáváme, nevrací se k nám a brzdí všechny mocné procesy v našich životech. Kolik lásky máme pro sebe, tolik jí dostáváme nazpět. Milovat a přijímat se, smířit se se sebou, to je alfou a omegou spokojeného bytí.

Ženy se shodují v tom, že je každý den potřeba udělat něco pro lásku. Pro to, aby milovaly sebe, svá těla, svůj život, svého bratra, své dítě, svou cestu domů, vůni svého bytu. Je tolik malých drobností, ze kterých se skládá pocit milovat, stačí se rozhlédnout kolem sebe.

Klíčovým mužem je tedy pro ženy ten, který jim pomáhá připomenout: „Pěstujte sebelásku, naplňte se láskou a dávejte lásku, nesmírně Vás to upokojí.“

2. potřeba: Věřit

Věřit samy sobě – ve své schopnosti, věřit v lepší bytí, v dobrý konec… Ženy samozřejmě chtějí věřit, ale pochybnosti v nich polykají jejich přesvědčení.

U lidí obecně platí, že víra, že můžeme dosáhnout čehokoli, když do toho vložíme všechnu svou energii, je motorem našich životů. Věřit je nezbytnost. Věřit je silná emoce. Víra však není naděje.

Ženy dobře vědí, že naděje signalizuje mírnou nejistotu. Když naději přetransformují na neochvějnou víru a pochybnosti vymění za jistotu, dostanou potřebnou sílu konat, vytrvat a dotahovat do výsledků. Naučit se namísto doufám říkat věřím.

Doufám ujídá energii a s jeho používáním lidé podvědomě připravují sami sebe na možnou porážku. Přitom vyměnit sebepopření za sebedůvěru nelze ze dne na den.

Muži tohle dobře znají. Díky tomu mohu ženám, které to potřebují, pomoci. Vědí, že to chce pevné rozhodnutí a klíč k úspěchu naleznou opět v opakování. Čím silněji se rozhodnou, tím více budou věřit, že překonají všechny překážky, a tím snadněji je začnou zdolávat. Neměly by se ptát, co smějí, spíše by hlasitě měly říkat, co chtějí, a věřit tomu. Každodenní malá vítězství postupně upevní jejich víru.

A lásku k danému muži.

Všichni máme jako prioritu zdraví. Co ale pro ženu znamená být opravdu zdravá?

Otočte, prosím, na 2. stránku.