11 chyb, které slaboch nikdy neuzná

4. Pomlouvá vlastního partnera před okolím

Zdá se to šílené, ale i takoví lidé se dokážou vydávat za partnery. Jsou natolik slabí, že neudrží interní problémy uvnitř vztahu. Musejí vynést špinavé prádlo ven – šířit negativitu, dramata, drby. Jsou tak nicotní, že potřebují ujištění od svého okolí, že „špatný je partner“. A to přesto, že nikdo z jejich okolí nemá ani ponětí jak o konkrétním vztahu, tak o životním příběhu konkrétního člověka, kterého svorně pomlouvají.

Silní lidé nikdy nevnášejí do hádek cizí argumenty, ale pouze vlastní srdce. Mají zájem na budování, ne rozkládání vztahu.

Pozorně tedy naslouchejme, jak náš partner mluví před námi o jiných lidech. Protože přesně tak může mluvit v obráceném gardu – před jinými lidmi o nás.

5. Svou přetíženost pořád nosí do vztahu

Každému z nás se to občas stane. Práce nás zdrtí natolik, že dozvuky cítí i partner. Silný člověk se s problémy v práci dokáže vyrovnat sám. Slábnoucí ještě dokáže přijít na jiné myšlenky s podporou silného partnera. Katastrofou však je slabý člověk, jehož neuróza se stane součástí každého rodinného večera.

Silní partneři dovedou pochopit, že nikdy nesmějí dlouhodobě upřednostnit nedůležité věci před důležitými lidmi, děti nevyjímaje. Jak zdůrazňuji v knize Protože, silní partneři vědí, že největším darem ve vztahu je plná pozornost a schopnost s blízkými lidmi skutečně BÝT a společně oceňovat maličkosti, které dělají život nádherným. Ostatně, to dává prací přetíženému člověku i nejlepší energii, kterou využije hned druhý den v práci.

6. Schovává jizvy, dokonce i před nejbližšími

Všichni se občas cítíme zranitelní a zanedbatelní. Každému z nás dá život občas najevo, jak jsme nedokonalí. A právě tehdy potřebujeme své čerstvé rány nebo rozrýpané staré jizvy neskrývat, ba naopak svěřit se s nimi.

Silným lidem sdílení svých slabostí nevadí. Dobře vědí, že základním principem zákona přitažlivosti je, že k sobě vždycky přitahujeme druhé lidi podle kvalit, které sami vyzařujeme. Jinými slovy: Komu je sympatické, že se mu svěřujeme se svými bolestmi, tomu připadá přirozené svěřit se i nám se svými bolestmi.

Slabí lidé nechápou, že osobní slabiny jsou součástí života každého z nás. Snažíme-li se je zakrýt, nedáme druhému šanci, aby nás pochopil, pomohl a vnímal jako člověka, ne jako robota.

7. Myslí si, že vše bude tak snadné, jak si přeje

Všechno, co v životě stojí za to, vyžaduje námahu. Každý úspěch, i dlouhodobý vztah. Slabí lidé námahu nezvládnou. Nejsou schopni pracovat na kompromisech, vzdorovat těžkým časům, komunikovat o nejasnostech. Od problémů utíkají.

Silní lidé dokážou problémy ve vztahu vnímat jako výzvy. A každou komunikaci, byť není vždy příjemná, chápou jako užitečnou příležitost pročistit dusné ovzduší, přiblížit se jeden k druhému, posílit vzájemný vztah.

Slabí lidé si nepřiznají, že to oni mohou být brzdou, když sabotují komunikaci a hledání společného řešení. Žijí v iluzi, že úspěšné vztahy jen tak padají z nebe. A že partner, s nímž od začátku nemají úspěšný vztah, je špatný. A je nutné oslovit dalšího.

8. Minulé vztahy, které nevyšly, považuje za zbytečné.

Analyzovat neúspěch v jakékoli oblasti života není příjemné. Ale je to nezbytné. Každý člověk, každá událost jsou totiž jako pokladnice. Obsahují bohatství. Lekci, kterou nám měli předat. A naším úkolem je pouze tu pokladnici otevřít a její obsah pochopit.

Každý další vztah je možné stavět na zkušenostech z předchozích vztahů. Život nám totiž většinou nedává to, co chceme, ale to, co potřebujeme – abychom se něco naučili, vyrostli a zmoudřeli.

Kdo se nesnaží otevírat pokladnice předchozích vztahů, zůstává bez zkušeností a ponaučení. A je pořád na začátku.

9. Snaží se oplácet ve zlém

Bez ohledu na to, jak moc si to někdo jiný „zaslouží“, silní lidé dobře vědí, že z aktu pomsty neplyne nikdy nic dobrého. Negativní činy nemohou vést k pozitivním výsledkům. Zlo nikdy nezpůsobí dobro. Bolesti se nikdy nezbavíme ještě větším množstvím bolesti. Ani temnotu nelze vyhnat temnotou.

Silní lidé se v temných chvílích snaží zažehnout světlo. Do okamžiků zklamání vnést lásku. Vědí, že prázdnotu nevyplní ještě větší prázdnotou, jedině obsahem.

Silní lidé dokážou odpustit. Dokážou se povznést. Dokážou se učit z proher. Posouvat se. Zato slabí lidé v místech, která jim berou energii, zůstávají. Nedokážou obrátit list a načít novou kapitolu. Čtou si pořád dokola jednu a diví se, že se jejich život nemění.

Kdo za to asi může?

10. Zůstává ve vztahu s někým, koho nenávidí

Souvisí to s předchozím bodem. Slabí lidé se nedokážou pohnout. Zůstávají tedy ve vztazích, které jim nevyhovují, a házejí špínu na ty, s nimiž dál pokračují. Není to k smíchu, spíše k pláči. Je to jediný způsob, jak tito lidé mohou existovat. Mít nablízku někoho, na kom si mohou vybíjet své komplexy.

Silní lidé nezůstávají ve vztahu s někým, kdo je zraňuje, kdo jim otravuje život, kdo je nepodporuje. Vědí, že všichni důsledkem zákona přitažlivosti zrcadlíme – stáváme se průměrem osob, kterými se obklopujeme. Nejbližší lidé nás vždycky ovlivňují.

Proto si dávejme pozor. Obklopujeme-li se dlouhodobě negativními lidmi, negativními se obvykle stáváme i sami.

11. Vkládá do vztahu příliš obviňování

Někdy stojí za to nahrát si partnerskou hádku a pak si poslechnout sám sebe. Silní lidé se okamžitě dokážou nejhloupějším projevům svého života zasmát a omluvit se. Nikdo učený zkrátka z nebe nespadl a emoce jsou prověrkou, kterou procházíme denně.

Slabí lidé tohle neumějí. Oni si nejsou schopni říct: „Dost! Nikdo jiný přece nemůže sloužit jako moje výmluva pro to, že se cítím nešťastný, neúspěšný! Není ničí povinností, aby vyplňoval prázdné místo ve mně. To je pouze moje úloha. Dokud nepřevezmu odpovědnost za svou prázdnotu a vnitřní bolest, moje největší problémy budou přetrvávat.“

TY, TY, TY – to je nejčastější slovník slabocha. V jeho vidění světa za všechno může někdo jiný. Takový slaboch je tak slabý, že neumí přijmout vlastní vinu. Proto nelze očekávat, že se ponaučí, zmoudří, pozitivně změní. Proto se slabochem nelze vybudovat vztah jako pevný řetěz.

© Petr Casanova