Jak překonat špatnou minulost, kterou nám druzí připomínají

Ještě jsem nepotkal silného člověka se snadnou minulostí. Kdykoli mi někdo říká, že má složitou minulost, zajímá mě. Protože v překážkách, které člověk překoná, se skrývá jeho síla.

Silní lidé to však v životě nemají snadné. Slabí lidé jim totiž jejich chyby připomínají. Chtějí je připravit o jejich sílu, protože ve slabosti, do které jsou slabí ponořeni, nechce být nikdo sám.

A tak je mnoha silným lidem neustále předhazována minulost, která je přitom už za nimi. A nejhorší je, když jim tu minulost předhazují ti, které milují – jejich vlastní partneři.

Dokážeš mi prominout?

Všichni chybujeme. To je fakt. Jsme přece lidé. A pak máme ještě jedno společné: Všichni za své chyby platíme. To je normální. Co už ale není normální: Když za jednu chybu platíme pořád. Donekonečna. Ba dokonce i tehdy, když ta chyba už byla odčiněna.

Pravidelně se potkávám se čtenáři mých knih. Dnes mi přišel nešťastný pár. Kuriózně nešťastný. Platil za chybu, která už dávno neexistovala, jen v jejich hlavách.

Ona v minulosti až příliš milovala muže, pro kterého se obětovala. Nesprávní lidé, pro které se obětujeme, velice rádi obětují nás. Že je nesprávný, pochopila ve chvíli, kdy se zaručila za jeho dluhy a on zmizel. Ona se zaručila z čirého nerozumu, kterému říkáme čirá láska. Kdo se řídí pouze srdcem, vypadá jako bez rozumu, stejně tak jako ten, kdo se řídí pouze rozumem, vypadá jako bez srdce. On se řídil rozumem, ona srdcem. A tak se stalo, že ona neměla na úhradu dluhů, které narůstaly obřím způsobem.

Musela něco radikálního udělat. A tak se v kraji, kde není peněz nazbyt, stala prostitutkou. Platila za to vlastní ctí sama v sobě, ale hlavně za to zaplatila v příštím vztahu.

„Kolik chlapů ji vlastně mělo?“ „Co když s tím nepřestala?“ „Co když…?“ – opakoval si její nový přítel od chvíle, co se mu svěřila. Chtěl to po ní. Chtěl, aby k němu byla upřímná. Bohužel mnoho lidí chce, abychom k nim byli upřímní, jen do chvíle, než upřímní jsme. Pak nás za upřímnost trestají.

Miloval ji, ale nedokázal jí prominout. Ona ho milovala taktéž, ale nedokázala svou minulost změnit. Oba měli v hlavě zlé duchy, oba žili ne přítomností, ale minulostí, která prostupovala do jejich přítomnosti. A tu minulost nemohli změnit, leda – leda že by změnili své smýšlení o ní.

Jak to v sobě překonat?

Ona dnes seděla v mé kanceláři v 6.45 ráno. On zaťukal v 7.30. Ani jeden o druhém nevěděl, že mě vyhledal. Ona mi povídala, jak v jeho srdci neustále cítí pochybnosti, a kde není důvěra, tam nemůže dlouho vydržet láska. On mi ty pochybnosti dokázal i slovně vyjádřit. Řekl: „Petře, jeden hlas ve mně říká: Miluj ji, nemůžeš bez ní existovat. Ale vtom se ozve druhý hlas, který mě znepokojuje: ,Kde teď je? Co když je zase s nějakým zákazníkem? Copak padlého anděla jde změnit? Copak žena uteče od snadných a rychlých peněz, jak do toho jednou spadne?‘ Miluji ji, ale když ji obejmu, naskočí mi otázky: ,Kolik mužů ji takhle svíralo? Co když to se mnou předstírá, jako to předstírala s nimi – jak tvrdí? A co když i já jsem ten, s kým předstírá?'“

Propadl domněnkám. Stal se zoufalcem, který se snaží vyhrabat z jámy. Ale čím víc kope, tím hlouběji se propadá. Potřeboval začít dělat přesný opak – přestat kopat. Potřeboval se zklidnit a zodpovědět si jiné otázky:

  • Proč oživujeme špatnou minulost, která JE minulostí?
  • Proč nejsme schopni dát druhému, který se napravil, naopak důvěru, pochopení, podporu?
  • Na co si to hrajeme, když soudíme druhé, aniž bychom jim porozuměli?

„Kdo soudí, neporozumí. A kdo porozumí, nesoudí,“ řekl jsem muži.

Když Katka před lety splatila cizí dluh, věřila, že její trest skončil. Je paradox, že s novým partnerem pokračoval. Že vykonavatelem ještě bolestivějšího trestu byl ten, kdo ji miloval. A dvojnásobný paradox je, že tím trestal i sám sebe, protože nic z toho, co nosil v hlavě, ve skutečnosti nechtěl. Do svého života to jen uměle vnášel.

Nové vydání magazínu FC Jak vypustit zbytečné starosti pomáhá odpovědět na tři časté dotazy:

  • Jak se zbavit zlých duchů, kteří prosakují z minulosti do přítomnosti?
  • Jak přestat sebe nebo druhé trestat za dávno splacené dluhy?
  • Jak v sobě či druhém nalézt novou naději, začít nový život?

Uvedu alespoň tři základní kroky, chcete? Otočte, prosím, na 2. stránku.