9 znamení, že jsi se správným člověkem

1. znamení: Zkrásňuje Tě (navenek i uvnitř).

Cynici říkají, že muži skáčou na pěkný vzhled a ženy na pěkná slova. A to je prý důvod, proč se ženy malují a muži lžou.

Já nerozumím kosmetice, ale neznám lepší make-up než úsměv. Připadá mi vždycky nádherný, a to proto, že vychází zevnitř. Jako by obličej byl promítací plátno, na které srdeční projektor promítá své pocity. A neplatí to jen u žen. Jsme-li šťastní, jsme tak nějak krásnější.

Právě proto správné protějšky nevynechají příležitost, abychom se cítili lépe. Rádi se dívají na šťastné „filmy“. A co je zvláštní, k jejich promítání nepotřebují ani slova. Dokážou v nás krásné pocity vyvolat fyzicky – dotykem, objetím – i jaksi mimorozumově – pouhou sdílenou přítomností.

Tehdy je nám dobře. Ačkoli zavřeme oči, vidíme víc. Ačkoli zavřeme ústa, komunikujeme víc. Protože v tu chvíli vnímáme srdcem.

2. znamení: Vzbuzuje v Tobě inspiraci.

Když Sheryl Sandberg, provozní ředitelka Facebooku, přišla znenadání o svého manžela, čtyřicátníka, jemuž bez varování selhalo srdce, řekla: „Vím, že potřebuji být silnou ženou. Nejen kvůli sobě. Dcera bude mít vzor a syn bude vědět, jakou oporu v životě hledat, až vyroste.“

Silní lidé jsou neskutečným magnetem pro druhé. Dokážeme-li někoho takového získat za partnera, den co den nás přirozeně inspiruje tím, jak se pere s osudem a překonává své překážky. Nezáleží na pohlaví, Silný muž vždy inspiruje ženu a silná žena muže, aby byli lepší verzí vlastního Já. To je obrovský benefit vztahu.

3. znamení: Častěji podporuje než nepodporuje.

Všichni máme svých problémů dost. Přesto, nebo právě proto, je důležité najít si čas i na podporu nejbližších. Proč? Protože oni nám to vrátí, až my budeme potřebovat.

Dobří lidé přitom vědí, že netřeba poučovat, radit a vůbec podporovat slovem. Mnohem účinnější je totiž podpora příkladem. Být tím, koho bychom v druhém chtěli vidět. Jak říkal Marcus Aurelius: „Nemusíš vykládat, jak by se měl druhý chovat v těžkostech. Stačí mu to ukazovat.“

Jako bychom stáli před zrcadlem a dělali jen to, co si přejeme, aby náš odraz ve skle opakoval. Toto je jedna z nejdůležitějších částí úspěšného vztahu. Nedělat druhému nic, co bychom si sami nepřáli. Protože ve vztahu to funguje tak, že není třeba marnit čas pomstami; stačí nechat pracovat karmu, ta se s druhým vypořádá za nás.

Jak zdůrazňuji ve své knize 100 nejkratších cest k Tobě, lidé ve vztahu jsou vždy takzvaně komplementárně propojení. Znamená to, že problém jednoho je problémem obou. Chyba jednoho je chybou obou. Proto také zvedání druhého zkvalitňuje celý vztah a zadupávání druhého vztah zabíjí.

4. znamení: Dává Ti pocit bezpečí a jistoty.

I když silný člověk svým příkladem nabádá učit se něco nového, zvyšovat svou odpovědnost, pracovat na lepší kondici, tedy překračovat hranici zóny pohodlí, paradoxně se díky tomu v jeho společnosti cítíme bezpečněji a jistěji. Je to paradox proto, že mnoho lidí hledá bezpečí a jistotu naopak v zóně pohodlí.

Tito lidé jsou jako lodě, které zůstávají v přístavu, protože jen tam mají pocit bezpečí a jistoty. Ale pro to se lodě nestavějí. Loď, která nemůže vyplout z přístavu proto, jak moc se bojí, není postupem času stále silnější, ale stále slabší.

I lidé poznávají, zda jsou v bezpečné a jisté společnosti, jakmile se ocitnou v bouři. Tehdy mají hned jasno, jak pevné je rameno, o které se chtěli opřít. Ostatně, i ženy se nejbezpečněji a nejjistěji cítí vedle muže, který se jich v každé situaci zastane. Nezáleží vůbec na konkrétní situaci, tedy KDE se nacházejí (jako lodě na moři), ale S KÝM. Ano, pocit bezpečí a jistoty nevychází z okolností, ale z člověka, který stojí při nás.

5. znamení: Vždycky se zdá, že dělá maličkosti.

Když podrží dveře… Když odsune židli, abyste se mohli posadit… Když odhlédne od telefonu nebo notebooku, aby si udělal čas na děti, jejich úsměvné starosti… Když najednou dá úplnou prioritu druhému… Vypadá to jako maličkost. Muži, kteří pomáhají ženám do kabátu nebo jim uvolní své místo, si občas vyslouží přehlíživý úsměv druhých.

„O co se to snaží?“ „Na koho si to hraje?“ „Co myslí, že tím změní?“ zní nevyslovené dotazy.

Ale dobrého člověka dělají maličkosti. Nikdy není tolik zaneprázdněn, aby nemohl přerušit to, co dělá, a nabídnout malé gesto pomoci.

Ano, možná to opravdu jsou maličkosti. Ale maličkosti tvoří celek. A když dojde na skládání puzzle, právě ta nejmenší maličkost se nejvíce počítá.

Co nám takový člověk říká o srdci a hazardu?

Otočte, prosím, na 3. stránku.