5 dovedností, které rozhodují o úspěchu (ale nezvládne je každý)

Zůstat zaměřený - jak dobře to vědí světelný paprsek nebo vodní proud. Soustřený světelný paprsek i papír propálí, vytrvalý vodní proud i břeh podemele.

GTD a GTP. Dvě zkratky, které by měli mít na paměti ti, kdo touží po jakékoli formě úspěchu:

  • GTD (z anglického Get Things Done) = schopnost nejen s něčím začít, ale hlavně to dokončit.
  • GTP (z anglického Get To Point) = schopnost držet se cíle, soustředit se.

Aby člověk dosáhl GTD, musí zvládnout GTP. Bez koncentrovanosti, trpělivosti a vytrvalosti je nemožné dosáhnout jakéhokoli dlouhodobého cíle.

Každý člověk je schopen GTP i GTD, ale každý není ochoten je využít. Obojí je dovednost, která se dá naučit, ale člověk musí chtít ji v sobě rozvíjet. Proto také otázka, kterou jsem postavil do čela nového vydání magazínu FC Jak vypustit zbytečné starosti, zněla: Na čem musí člověk pracovat, aby si dlouhodobě udržel jak GTP, tak GTD? Respektive, čeho se potřebuje zbavit?

Většina úspěšných lidí, s nimiž se na stránkách magazínu FC setkáváte, se shoduje na pěti základních dovednostech, které udržují koncentraci i „tah na branku“. Ani jedna není snadná. Kdyby všechny byly snadné, je úspěch v životě každého člověka samozřejmý.

1. V přepětí zachovat klid

Odmalička jsme emoční stvoření. Rozum se učíme teprve zapojovat.

Vždycky je snazší nechat se unést emocemi. Zachovat se destruktivně, zbořit, nechat se rozhodit negativními pocity, myšlenkami, činy. A dá sakramentskou práci zachovat se v těžké chvíle konstruktivně, stavět, udržet si pozitivní činy, myšlenky, víru. Ovládnout své emoce dříve, než ony ovládnou nás.

Je výkonová doba. Musíme jednat stále rychleji a pod větším tlakem. Jsme lisováni jako olivy. Když si ale udržíme koncentraci, budeme jako olivy pod tlakem vydávat tu nejlepší šťávu. Stačí neukazovat slabost (ach, jak je snadné uvolnit to nejhorší v sobě).

Nemylte se. I pro nejúspěšnější lidi ve svých oborech je to výzva, s níž se neustále potýkají. I nejbohatší Čech Petr Kellner ví, co to znamená čelit negativním emocím, a to i před svými zaměstnanci: „Ale vždycky jsem se z toho nějak vzpamatoval. Nemůžete to v tu chvíli říct, musíte se zavřít do kanceláře, třeba si počítat do deseti a znova… To je naprosto normální průběh.“

Asertivitu si potřebujeme udržet, ať jsme na nadřízené, nebo podřízené pozici. Ať jednáme s kolegou, nebo se zákazníkem. Negativní energie totiž poškozuje hlavně nás samotné. Nás připravuje o zaměření (GTP) i energii, potřebnou k pokračování k cíli (GTD).

Udržet vlastní myšlení v argumentech, ne v emocích, pomáhá také 2. dovednost, kvůli níž jsem ostatně pro Vás vytvářel i diáře.

2. Zůstat organizovaní

Když uvnitř planou emoce, zachrání člověka řád. Úkoly v diáři vytyčují směr pro každý den. Není čas marnit čas.

Dovednost efektivně si rozplánovat den, nastavit jednotlivé činnosti i procesy, nemá nikdo vrozenou. Všichni se to učíme tvrdou disciplínou. Musíme vědět, co a proč děláme. Musíme mít plán. Ano, bez plánu lze úspěchu dosáhnout, ale víceméně náhodou nebo oklikou. S připraveností to jde lépe a snáze. Připravenost drží člověka „na trati“, učí ho pokračovat, i když nemá energii nebo náladu.

Legendární hokejista Jaromír Jágr říká: „Vždycky je lepší být připraven než překvapen.“ To však ale také znamená znát správnou míru. Plánovat, ale ne do detailu. Jinak bychom pro samé plánování ani nemuseli začít. Navíc nikdy dopředu neodhadneme úplně všechno. Praxe ukáže. Ale zbytečné chyby zdržují.

3. Tvrdě pracovat i ve volnu, pokud je třeba

Jedna z nejmoudřejších pouček, pokud jde o nalezení životního úspěchu, zní: Dělej to, co máš rád, respektive měj rád to, co děláš. Málokdo ale vysvětluje proč. Odpověď je přitom prostá: Kdykoli děláme to, co nás baví, nerozlišujeme pracovní a volný čas. A hlavně, například v případě podnikání, jsme schopni to, co nás baví, dělat i přesto, že nám to zatím nepřináší tolik zisku či úspěchu, kolik jsme si představovali. Zkrátka zůstáváme zaměření (GTP) a pokračujeme (GTD).

Každý člověk potřebuje energii. To, co nás baví, dává nám energii samo o sobě. Pokud neděláme to, co nás baví, a přesto v tom chceme uspět, budeme potřebovat o to větší sebekázeň a produktivitu/efektivitu.

4. Připustit chybu

Nikdo nejsme dokonalý, a kdykoli jdeme novou cestou, můžeme udělat chybu. Nikoho z nás nedefinuje to, jestli dělá chyby, protože chyby děláme všichni. Co nás definuje, je to, jestli se díky chybám dokážeme posouvat. To znamená: jestli dokážeme chybu rozpoznat, přiznat, neopakovat, odstranit.

Nepřiznat chybu je nepochybně snazší. Co je snadné, je dobré pro slabé lidi. Pokud ale chceme zesilovat a být úspěšnější, musíme se naučit dělat i to, co je nesnadné. Přijmout odpovědnost za chybu je velmi těžké. Snazší je svalovat vinu na druhé. Elon Musk říká, že se s tím jednou provždy vypořádal tím, že se na sebe naučil dívat cizíma očima. „Budete-li se chovat jako idiot, idiotem budete a zůstanete,“ uvedl.

5. Investovat své zdroje do nejistého podniku

Našimi zdroji jsou především náš čas, naše energie, naše sebevědomí, naše dovednosti. A někdy také peníze. Kdykoli se snažíme o něco, co jsme ještě nedokázali, riskujeme, že to hned nedokážeme. Riskujeme, že uděláme mnoho chyb. Ale každá chyba je cestou k ponaučení a každý neúspěch je součástí cesty k úspěchu.

Nikdo nám nezaručí, že svého cíle dosáhneme. Ale nikdo jiný ty kroky za nás neudělá.

Uspět není snadné. Uspět znamená překonat mnoho překážek, problémů a výzev. A především uspět znamená překonat sama sebe. Svou emotivnost, chaotičnost, pohodlnost, tvrdohlavost, negativnost, lenost. Svůj strach, pochyby, odkládání. Když mi můj fittrenér naloží činku a já pod její tíhou hlesnu, vždycky se zasměje. „To víš, že to není lehké. Kdyby to bylo lehké, zvedne to každý.“

  • Máte problém s GTP nebo GTD? Necháte se snadno odradit od toho, co je pro Vás důležité?
  • Zápasíte se sebevědomím, vnitřním klidem, nevyznáte se ve své vlastní cestě?
  • I o tom je nové vydání magazínu FC Jak vypustit zbytečné starosti. Zakoupit lze buď samostatně, nebo v rámci předplatného (kdy neplatíte poštovné).

© Petr Casanova