Jak zacházet s hrubiány v práci: Fight, or flight?

Tak se předává negativní infekce nerudným slovem.

V Tibetu znají mnoho mouder. Všechna vedou ke zjednodušení života, respektive k jeho nekomplikování si. Například:

 • Když se Ti něco líbí – řekni to.
 • Když se Ti něco nelíbí – řekni to.
 • Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
 • Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
 • Když se Ti po někom stýská, zavolej mu.
 • Když něco chceš, popros.
 • Chceš-li, aby Ti druzí porozuměli, vysvětluj.
 • Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.

Která se ale dají využít v práci, kde na buddhistický klid zapomínáme? Uvedu tři:

 • Nestýkej se se špatnými lidmi.
 • Když už se s nimi stýkáš, nikdy se nehádej.
 • Vždy mysli na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s Tvou vlastní.

Když jsem nové vydání magazínu FC zaměřil na to, jak si zachovat klid i ve vypjatých situacích, myslel jsem také na pracovní vztahy. I v práci totiž platí: Negativní pocity vyvolávají negativní myšlenky, negativní myšlenky vedou k negativním činům a negativní činy způsobují negativní výsledky.

Vrátit hrubost nadřízenému nebo kolegovi, který je oblíbený u nadřízeného, může znamenat (i když „pravda“ je na naší straně) nepochopení a odpor ostatních, vyhazov a negativní doporučení pro příštího zaměstnavatele. Málokdy to stojí za to.

Proto tento článek věnuji jinému přístupu. Naučíme se soustředit na pozitivní myšlenky a pozitivní činy. Negace nám totiž jen bere čas, energii, náladu, soustředění, kreativitu a efektivitu. Navíc si budeme pamatovat, že temnotu nelze zapudit temnotou, jedině světlem.

Povíme si tedy také něco o asertivitě, ale na její spodní hranici, tak abychom nepůsobili pohrdavě. Co si tedy potřebujeme uvědomit?

Neodpovídáš za ně, odpovídáš za sebe

Lidé se podobají v jednom: mají sklon automaticky si budovat bližší vztahy s lidmi, které vídají častěji. Snažíme se o lepší vztahy se šéfy, sousedy i docela cizími lidmi, které pravidelně potkáváme ve výtahu, na ulici. Protože je (od vidění) „známe“, považujeme je za známé. Ale to není citově zabarvené slovo.

Cizí lidé, které vidíme poprvé, se k nám obvykle chovají mnohem lépe než „blízcí“ lidé, které vidíme posté. Ti si často dovolí neomalenost. Jednou jsou sladcí, podruhé zahořklí. A my to často vůbec neovlivníme.

„Vy jste nějak přibral!“ vypálí „známá“ v tramvaji. „Kdy už si najdeš nového přítele?“ zarozumbraduje vzdálený příbuzný. „Chodíš jako trhan. Ještě sis nenašel lepší práci?“ 

V jedné sekundě nám to spálí dobrou náladu. Pokud to ovšem dovolíme.

Bojovat, nebo se přes to přenést? Co mi přinese víc škody, a co pozitivní energii?

Příští vydání magazínu FC je zaměřené na překonávání minulosti, a to i krátkodobé. Teď nás někdo poškodí – jak se přes to přenést? V tomto článku tedy věnuji alespoň pár doporučení těm, kteří si cizí slova berou osobně, ačkoli to, co lidé říkají, vychází z nich, nikoli z nás.

Fight, or flight

Existují dva základní přístupy, které používá mozek, když se střetne s hrubými lidmi.

První je fight – boj. Je to nejen emoční, ale i racionální postup. Schopnost chladnokrevně a i s velkým odstupem času se pomstít. Každopádně je to negativní přístup, který nám, a to se můžeme spolehnout, přinese negativní výsledek.

Druhý je flight – přenést se přes to. Je to ryze racionální postup, pozitivní, který přináší pozitivní výsledek někdy okamžitě. Hrubý oponent přestane/přesune svou pozornost na jiný hromosvod svých komplexů.

Fight je způsob, jak klesnout na úroveň hrubého člověka a už nikdy vůči němu nemoci moralizovat, protože my dva jsme od té chvíle stejní.

Flight je způsob, jak hrubého člověka ponechat v jeho negacích a často hanbě. Vzhledem k tomu, že hrubí lidé často jednají v emocích, do kterých teprve později vstoupí rozum a způsobí, že se začnou stydět, je to současně metoda, jak hrubé lidi tak trochu vychovávat: Dvakrát mysli, než něco řekneš.

Než se dostanu k 9 základním reakcím, zdůrazňuji, že žádná z nich není snadná. Já také nepíšu o snadných věcech. Nechci, aby život byl snadný, ale aby stál za to – abychom si udrželi pozitivní energii na to skutečně důležité, čemu se dnes chceme věnovat.

Pro 9 konkrétních reakcí otočte, prosím, na 2. stránku.