5 + 30 myšlenek pro silnější vůli

"Neustále se rozhlížíš, kdo Ti brání v dosažení Tvých snů. Potřebuješ zrcadlo, abys ho spatřil. Tvoje otázka by nikdy neměla znít: Kdo mi to dovolí? Ale: Kdo mě zastaví? Protože tím jediným jsi Ty." Richard Branson
- Reklama -

Moji dva přátelé měli shodný cíl.

Ten první toho cíle dosáhl, ten druhý to v polovině cesty vzdal.

Problém nebyl v tom cíli. „Je nedosažitelný,“ hořekoval druhý. Jeho protějšek se usmíval. Sám dokázal, že cíl nedosažitelný nebyl.

Jak je tedy možné, že ten první cíle dosáhl, a druhý ne?

Odpověď už byla vyslovena: Pro druhého byl cíl nedosažitelný.

Ve Vánočním Speciálu jsem se zabýval tím, jak vytrvat i v negativním emočním rozpoložení. Jak si zachovat víru, i když začínáme mít sklon přestat věřit. Jak překonat sebe sama.

Na všech svých seminářích a konferencích zdůrazňuji, že náš největší soupeř nestojí mimo nás, ale je vždycky přímo v nás. To naše vůle rozhoduje, k čemu se odvážíme, a k čemu ne, v čem vytrváme, a v čem už ne. Vůlí jsme vybaveni od narození, tak jako například svaly, ale musíme si ji pěstovat, tak jako právě svaly.

Až budete někdy potřebovat překonat slabé chvíle – překážky naskládané uvnitř sebe –, osvěžte si následujících 5 myšlenek. Mně pomáhají. Třeba pomohou i Vám.

Znějí:

  1. Začni teď. Přistup k tomu tak, jako kdyby „jindy“ mělo znamenat „nikdy“.
  2. Nepřestávej, když jsi unavený. Přestaň, až když máš hotovo.
  3. Kdykoli Tě napadne, že bys to měl vzdát, přemýšlej, proč jsi začal.
  4. Pro dosažení Tvého cíle není zdaleka tak důležité to, co si o Tobě myslí ostatní, jako to, co si o sobě myslíš sám. Věřit v sebe můžeš i tehdy, když v Tebe nikdo jiný nevěří.
  5. Nepřestávej bojovat. Žádná prohra není definitivní, pokud nepřestaneš bojovat.

Už Marcus Aurelius věděl, jak mocná je mysl. Říkal: „Máš moc nad sebou, ne nad vnějšími událostmi. Uvědom si to a nalezneš sílu.“

Všichni máme šanci ovlivnit sami sebe, svá jednání, svá rozhodnutí, své myšlenky i své emoce. Pokud se nyní cítíme špatně nebo slabě, můžeme to změnit. Všechno závisí na nás – na tom, jak s okolnostmi, událostmi, a hlavně sami se sebou naložíme.

Přijmout odpovědnost za sebe není snadné. Snazší je zřeknout se takové odpovědnosti. Tvářit se jako oběť. Ale také to znamená zbytečně marnit svůj život.

Je jedno, jestli studujete, pracujete, sportujete, nebo se perete s jakoukoli náročnou výzvou. Vždy Vám může pomoci následujících 30 myšlenek moudrých lidí, do kterých se rád v těžkostech nořím i já:

1. Chceš-li v čemkoli vyniknout, musíš riskovat. Pokud nejsi ochoten riskovat, smiř se s průměrem. Jim Rohn

2. V přírodě přežívá nikoli nejsilnější druh. Ani nejinteligentnější. Vždy přežívá jen ten, který se dokáže co nejcitlivěji změnit, přizpůsobit okamžiku. Charles Darwin

3. Úspěšným bojovníkem může být i obyčejný člověk, ale schopný laserového zaměření myšlenek. Soustředění na podstatné je největší silou. Bruce Lee

4. Snaž se v každém okamžiku o maximální jednoduchost. Co neumíš vysvětlit jednou větou, je příliš složité. Jeff Bezos

5. Úspěšní lidé dělají přesně to, co neúspěšní lidé nejsou ochotni dělat. Neúspěch je plodem pohodlnosti, ochoty dělat pouze to, co je snadné. Proto si nikdy nepřej, aby život byl snazší. Přej si, aby byl lepší. Amancio Ortega

6. Nadprůměrní lidé spolu mluví o nápadech. Průměrní lidé o událostech. Podprůměrní lidé leda o jiných lidech. Jonathan Swift

7. Hlavní důvod, proč člověk nedosahuje v životě štěstí, spočívá v tom, že až příliš poslouchá své přátele, rodinu a příbuzné, protože se domnívá, že ho znají lépe, než se zná on sám. Napoleon Hill

8. Existují dva typy lidí, kteří Vám budou tvrdit, že něco nedokážete: ti, kteří se bojí cokoli zkoušet, a ti, kteří se bojí, že nakonec uspějete. Ray Goforth

9. Vždy mějte na paměti toto: Vaše vlastní cesta k úspěchu je přesnější než představa kohokoli dalšího. Abraham Lincoln

10. Většina stresu, který lidé pociťují, vychází nikoli z toho, že by měli během dne až příliš práce, ale z toho, že nedokončují to, co jednou začali. David Allen

11. Pokud chceme výrazně zvýšit kvalitu svého života, podívejme se na něj tak, jako kdybychom měli být dnes pohřbeni. Co jsme opravdu dokázali? Čeho jsme chtěli dosáhnout, ale ještě jsme tak neučinili? Jaké šťastné chvíle si pamatujeme? Co bychom zopakovali, a co už raději ne? Victor Frankl

12. Jestliže se pokusíte být dobří ve všem, nevyniknete v ničem. Petr Čech

13. Úspěch rovná se znalosti plus odvaha. Musíme nejen vědět, co dělat a kdy to dělat, ale také musíme mít dostatek odvahy uskutečnit to. Jarod Kintz

14. V životě dostáváme to, o co máme odvahu si říct. Nancy Solomon

15. Není možné stát se někým, kým chceme být, jestliže stále zůstáváme tím, kým jsme byli a už nechceme být. Max De Pree

16. Nedokážu říct univerzální návod na úspěch. Ale mohu říct univerzální návod na neúspěch: Snažte se zavděčit každému. Herbert Bayard Swope

17. Špatný učitel mluví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel osobně předvádí. Nejlepší učitel svými činy inspiruje. William Arthur Ward

18. Své obavy si nech pro sebe, svou odvahu sdílej s druhými. Robert Louis Stevenson

19. Průměrní lídři zvedají laťku sobě. Dobří lídři zvedají laťku druhým. Nejlepší lídři inspirují druhé, aby si zvedali svou laťku sami. Orrin Woodward

20. Tajemství podnikatelského úspěchu? Obklopte se schopnými lidmi, delegujte na ně pravomoci a jděte jim z cesty. Tim Clark

21. Správný lídr je jako pasáček. Kráčí za stádem, nejčipernější jedince nechá vpředu a ostatní, ať je následují. Všichni ve stádu se cítí důležitě, aniž si kdokoli z nich uvědomí, že jej celou dobu vede ten vzadu. Nelson Mandela

22. Pokud chcete postavit loď, neponoukejte muže, aby opracovávali dříví, rozdělovali si práci a poslouchali příkazy. Jen je naučte toužit po moři. Antoine De Saint-Exupéry

23. Kdykoli uvidíte úspěšný produkt, uvědomte si, že jednou někdo udělal odvážné rozhodnutí. Peter F. Drucker

24. Netrapme se tím, co o nás druzí soudí a říkají, zejména tehdy, pokud toho sami pro své sny mnoho nedělají. Gertrude Stein

25. Nikdo nás nedonutí cítit se méněcenní, pokud mu to sami ve své mysli nedovolíme. Eleanor Roosevelt

26. Nemarni čas foukáním do svíčky druhého člověka. Ta Tvoje nebude svítit o to jasněji. Jaachynma N. E. Agu

27. Plachost a stud v sobě mají koňskou dávku narcismu. Plaší a stydliví jsou totiž přesvědčeni, že to, jak vypadají a jak se jim daří, je pro jiné lidi opravdu hodně důležité. Andre Dubus

28. Nízké sebevědomí není doživotní trest. Sebedůvěře se dá naučit, procvičovat ji a zdokonalovat jako kteroukoli jinou dovednost. A jakmile ji zdokonalíme, život se změní k lepšímu. Barrie Davenport

29. Chceš se opravdu hodně pomstít těm, kdo Ti nevěří? Pak věz, že nejlepší pomstou je Tvůj úspěch. Frank Sinatra

30. Tvoje otázka by nikdy neměla znít: „Kdo mi to dovolí?“ Ale: „Kdo mě zastaví?“ Richard Branson

Chcete letos pracovat na svém osobním růstu? 

Pokud jsou Vaše cíle spojeny s obecnou kvalitou života – sebevzděláváním, zdravím, vztahy a základními hodnotami – zvolte magazín FC.

Pokud s profesním rozvojem a růstem – v rámci vlastního zaměstnání nebo podnikání – využijte magazín Business Leaders.

Elektronické verze obou magazínů je možné číst zde.

© Petr Casanova