10 způsobů, jak zlepšit svůj život

- Reklama -

4. ZAČNĚME své cíle vnímat jako prioritu

Mnoho lidí je zbytečně nešťastných proto, že ignorují své potřeby. Obětují se pro druhé a očekávají, že totéž udělají druzí pro ně. Trápí se pro druhé a očekávají, že druzí se budou trápit také pro ně. Milují druhé a očekávají, že druzí musejí na oplátku milovat i je.

Ne.

Kdykoli se chceme postarat o druhé, musíme začít u sebe. Jen tak budeme mít dostatek energie i na ostatní. Nikdo z nás není schopen dát svému okolí to, co sám nemá.

Naše štěstí primárně stojí na dosahování našich cílů. To, zda svých cílů dosahujeme, záleží do značné míry na tom, zda v sebe věříme, zda na sobě pracujeme, zda si děláme čas na vše, co je pro nás podstatné.

Druzí lidé nás potřebují. Ale potřebují nás silné. Nebuďme tedy vůči svému okolí tak sobečtí, abychom sami sebe zanedbávali. Pojďme prostě žít tak, jak nás naplní energií.

5. ZAČNĚME si všímat přítomnosti

Zázraky se dějí. Ne však v minulosti ani v budoucnosti. Dějí se pouze teď.

Teď je okamžik, na kterém nejvíce záleží. Teď je život. Nesněme pořád o tom, co by jednou mohlo být – budoucnost nám nikdo na světě nezaručí. Stejně tak přestaňme neustále viset na tom, co se stalo, nestalo nebo mohlo stát – minulost nikdo nezmění.

V přítomnosti je energie (viz 40 maličkostí, které Ti mohou dát energii každý den.)

V přítomnosti je také řešení. Nenadávejme tedy na život, jaký je. Prostě si položme otázku: Co s tím teď aktivně uděláme?

Nevnímej problém jako komplikaci, ale jako prověrku a nástroj Tvého růstu.

6. ZAČNĚME být k sobě uctivější

Žádný člověk na světě nás neterorizuje tolika zlými domněnkami, představami, hodnoceními, jako to dokážeme my sami. Přestaňme to dělat. Uvažme – kdyby k nám nějaký přítel přistupoval tak, jak k sobě někdy přistupujeme sami, jak dlouho by asi zůstal naším přítelem?

Způsob, kterým se sebou zacházíme, navíc nastavuje standard pro ostatní. Jestliže se sami nedokážeme mít rádi, nedivme se, že se nám vyhýbají i ostatní. Zákon odpudivosti funguje stejně jako Zákon přitažlivosti.

7. ZAČNĚME oceňovat všechny lekce, které nám život poskytuje

Zvykli jsme si děkovat jen za dobré. Při zpětném zhodnocení ale zjistíme, že nejvíce nás v životě posunuly negativní zkušenosti. Ať dobré, či špatné, všechny jsou užitečné.

Člověk nezapomíná nic, co je podstatné. Ano, nezapomíná ani bolavé zkušenosti. Protože jsou důležité. Jen tehdy, když něco bolestivého zažijeme a nezapomínáme, to neopakujeme. Jednou, a dost.

Stejné je to s chybami. Všichni děláme chybu jen jednou. Chyba, kterou opakujeme, už není chyba, ale volba. Ovšem i ta je zkušeností. Stejné činy totiž přinášejí stejné výsledky.

Neproklínejme své chyby ani volby. Učme se z nich. Nejen úspěchy, ale i chybami se všichni učíme a zlepšujeme.

Jak si více užívat život – i tehdy, když se k nám obrací zády?

Jak opravdu začít využívat čas?

Otočte, prosím, na 3. stránku.