Potřebuji změnu, ale bojím se jí. 50 zamyšlení pro nerozhodné

- Reklama -

50.: Tři nejdůležitější školní vědomosti

Paretovo pravidlo

Italský ekonom Vilfredo Pareto spočítal, že 80 % všech našich výsledků dělá pouhých 20 % našich aktivit. Ano, jen 20 % toho, co děláme, vytváří 80 % toho, co získáváme. Čtyři pětiny všech činů marníme. Kdybychom tuto energii vynaložili pouze na efektivní aktivity, dosáhli bychom mnohem více s mnohem menším úsilím.

Pravidlo 80 : 20 je velmi účinné například v podnikání: 80 % příjmů podniku pochází od 20 % zákazníků a 20 % výrobků generuje 80 % zisku.

Parkinsonův zákon efektivity

Britský důstojník Cyril Northcote Parkinson doplnil Pareta vyjádřením, že všechny úkoly se dají vyřídit rychleji, než si myslíme. „Každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ni času,“ napsal.

Když si tedy vyhradíme na konkrétní projekt jeden týden, stane se pro nás komplikovaným na celý tento týden. A na jeho konci podle Parkinsona často zjistíme, že nám týden ani nestačí. Když si na stejný úkol vyhradíme jen jeden den, bude to něco málo více než jednodenní problém. „Mysl se zabývá jakýmkoli problémem tak dlouho, kolik času jí poskytneme.“

Statistika strachu

Dlouhodobě platí, že mysl má neuvěřitelnou představivost. Přibližně 90 % obav, které máme, se nikdy nenaplní. A ze zbývajících 10 % obav, na které opravdu dojde, až v 90 % případů nejsou následky tak katastrofické, jak jsme si dokázali představit. Naším problémem tak není to, ČEHO se bojíme, ale ŽE se bojíme.

O sebepřekonávání je celý nový magazín FC, o sebepodpoře v těžkých chvílích pak Vánoční Speciál.

© Petr Casanova