Potřebuji změnu, ale bojím se jí. 50 zamyšlení pro nerozhodné

- Reklama -

16.–30.: Přístup k chybám a minulosti

16. Nikdy se nesnaž zapomenout na to, co špatného nebo dobrého se stalo v minulosti. Používej minulost pro zdroj zkušenosti. Víc ohledně minulosti neřeš. Dopředu se nedá couvat při pohledu obráceném dozadu.

17. Nevláčej své chyby jako balvany na bedrech. Odpusť si je. Pochop, že Ti mohou k lepšímu rozhledu. Obrazně řečeno: Sval je pod nohy a vystup na ně. Uvidíš víc než dřív.

18. Chyby jsou předpokladem úspěchu. Poskytují Ti nejdůležitější lekce. S každou chybou, potažmo s každým ponaučením, jsi blíž cíli. Jedinou opravdovou chybou, která Tě vzdaluje od cíle, je rozhodnutí raději neudělat nic v obavě, ať neuděláš chybu. Pamatuj: Potřebuješ chyby!

19. Z dlouhodobého pohledu nezáleží na tom, kolik chyb uděláš nebo jak pomalu postupuješ. Stále budeš před člověkem, který neudělal vůbec nic. Kdo kráčí pomalu, ale správným směrem, je pořád blíže cíli než ten, kdo chvátá rychleji špatným směrem.

20. Každý okamžik je příležitost k nápravě. Každý.

21. Přijmi minulost, jaká byla. Neohlížej se za dveřmi, které se už za Tebou zavírají. Přehlédneš mnohem důležitější dveře, které se před Tebou otevírají.

22. Nenadávej na to, co je těžké nebo pracné. Růst člověka vždycky začíná tam, kde končí jeho pohodlí.

23. Nenadávej na to, co bolí. Co roste, to obvykle bolí. Kosti a svaly by mohly vyprávět. Ne, růst není snadný. Ale co není snadné, většinou stojí za to. I postel je nejměkčí po nejnáročnější túře.

24. Chceš-li dosáhnout výš než průměr, nesmíš dělat to, co průměr.

25. Nedopusť, aby Tvá katastrofická představa, co špatného by se mohlo stát, způsobila, že se Tvým přičiněním nestane vůbec nic. Uč se měnit zabarvení té představy. Uvidíš pak i to, co dobrého by se mohlo stát. Největší lidské brzdy spočívají v negativní představivosti. (Více o tom ve Vánočním Speciálu.)

26. Lidé se statisticky nejčastěji bojí toho, co se nakonec vůbec nestane.

27. Když chceš vzlétnout, nejdříve musíš odhodit věci, které Tě stahují.

28. Jakmile se přestaneš zabývat vším, co nedokážeš ovlivnit, objevíš najednou spoustu času a energie na zabývání se vším, co dokážeš ovlivnit a co je skutečně důležité.

29. Pokud si myslíš, že nejsi dost dobrý, fajn, přesvědč se o tom. Opravdu to nedokážeš? Ukaž! Nakonec zjistíš, že nejtěžší na každém kroku je překonat okamžik, kdy ten krok nechceš udělat.

30. Lidé zřídka dělají to, k čemu jsou nejnadanější. Nejčastěji dělají to, k čemu jsou nejochotnější.

31.–49.: Přístup k porovnávání s druhými

31. Nestarej se o to, jestli existuje někdo jiný, kdo dokáže totéž lépe než Ty. Protože ano, dokáže. A víš proč? Protože on nepřemýšlí o tom, jestli existuje někdo jiný, kdo dokáže totéž lépe než on.

32. Tvůj hlavní úkol je snažit se překonávat svůj vlastní výkon z minulého dne. Stačí o píď. Tak se roste. Úspěch je výsledkem nejtěžší bitvy – mezi Tebou a Tebou. Jediný, kdo Tě může porazit, jsi Ty.

33. Nezdržuj se lidmi, kteří Tě odrazují. Těžko někdy dojdeš do cíle, když budeš pořád zastavovat a před každým se na potkání obhajovat, kam chceš dojít a proč.

34. Dej si pozor na myšlenku: „Je to nemožné.“ Až příliš nemožných snů se změnilo v realitu. (Více v magazínu FC.)

35. Nedoufej, že čas náhodou změní Tvé výsledky. Čas změní jen okolnosti, nikdy ne Tvé myšlení a Tvé činy. Tvá nečinnost nic nezmění. Nechá výsledky tam, kde byly – bez ohledu na měnící se okolnosti. Outsider zůstane outsiderem v každé době, pokud se nerozhodne přestat být outsiderem. Čas ho nezmění. Vůle ano.

36. Tvým světlem, které Tě vyvede z temnoty, jsou příležitosti. Každý den jim čelíš, jen možná nevíš, že jsou převlečené za překážky. Každý den čelíš problémům, v nichž je ukryt poklad. Řešením Tvé situace je najít ho.

37. Prioritu dávej péči o své myšlení a svá slova. Cokoli, co si chceš promyslet nebo říct, musí nejprve protéct Tvým mozkem. Když říkáš, že něco nedokážeš, Tvůj mozek to musí zopakovat.

38. Nikdy nezačínej kladení otázek tím, proč nemáš sebevědomí. Nezačínej negacemi, ale pozitivy. Ptej se, na co můžeš být pyšný, za co se ocenit, co všechno máš a na čem tak můžeš stavět. Stavět můžeš pouze na tom, co máš, nikdy ne na tom, co nemáš.

39. Užij si své úspěchy, ale nikdy při nich nezůstávaj. Možná znáš tu pohádku: Tak dlouho se kochal tím, co dokázal včera, až už nikdy neudělal nic.

40. Plánovat je důležité, ale jednat ještě důležitější. Plánovat je totiž jako houpat se v křesle. Vypadáme děsně zaměstnaně, ale nehýbeme se z místa.

41. Každý dlouhodobý úspěch je běh na dlouhou trať. A vítězem takového běhu nikdy není ten nejchytřejší nebo nejrychlejší, ale nejvytrvalejší.

42. Kdo spadl a zase vstal, je připravenější uspět než ten, kdo nikdy nespadl.

43. Jediným rozdílem mezi překážkou a výzvou, chybou a školou, prohrou a zkušeností je úhel Tvého pohledu.

44. Kdykoli Ti vstoupí do života nějaká zkouška, máš dvě možnosti. Buď ji zkusit zvládnout a nabrat tak nové sebevědomí, nebo ji dopředu vzdát a ztratit tak další sebevědomí. Dvě volby. Rozhodnutí je na nás.

45. Mám pro Tebe dvě zprávy. Jedna je špatná: Prakticky nikdo jiný nemůže za chyby v Tvém životě, jedině Ty. Druhá je dobrá: Prakticky nikdo jiný nemá v rukou jejich nápravu, jedině Ty.

46. Neptej se „Proč bych to měl dokázat zrovna já?'“ Ptej se: „Proč bych to NEměl dokázat zrovna já?“

47. Vždycky buď tak pozitivní, abys příliš nepochyboval, tak optimistický, aby ses příliš nebál, a tak odhodlaný, abys to nevzdal.

48. Přijímej s vděčností každé zakopnutí. Alespoň poznáš, co v sobě máš, aniž o tom víš. Tím pádem se to totiž probudí.

49. S každým pádem se těš na vnitřní hlas, který doposud mlčel. Vysloví jediné: „Vstaň!“ To díky němu vstaneš. Seznam se s ním. Je to hlas Tvé odvahy.

S jakými třemi školními vědomostmi budeme pracovat? Která tři pravidla jsou nejdůležitější?

Otočte, prosím, na 3. stránku.