Jak překonat negativní myšlenky podle dalajlamy

- Reklama -

Příběh čtvrtý: … a zase se rozhněvám!

„Existuje mnoho lidí, kteří se rozežírají zevnitř. Především se nechávají prchlivě ovládat hněvem. Samozřejmě, je to pohodlné nemuset kontrolovat sám sebe. Dobrým začátkem je rozhodnout se cvičit svou mysl ke klidu a trpělivosti.

Doporučuji, až dojde ke skutečnému hněvu, detailně si vybavit, jaké důsledky pro nás hněv bude mít, jak ztratíme klid mysli, jak nebudeme schopni soustředit se na práci, jak nepříjemní budeme ke svému okolí. Nejprve myslet, než citově vzplaneme.

Jeden tibetský poustevník se naučil kontrolovat své emoce tím, že omezil praktikování na pozorování své mysli. Kdykoli ho napadla nějaká nectnostná myšlenka, honem nakreslil na bílou zeď v místnosti černou značku. Brzy byly jeho zdi úplně černé.

Poté se rozhodl nakreslit na černou zeď bílou značku, kdykoli ho napadne ctnostná myšlenka. Postupem času jeho mysl nabývala ctnosti a zeď se opět stala bílou. A to jen proto, že si začal uvědomovat své myšlenky. Toto uvědomění pak aplikoval v každodenním životě.“

Příběh pátý: Proč se mi děje jen to špatné?

„Ve fyzickém světě vznikají věci kombinací příčin a důsledků. Výhonek nějaké rostliny může vyklíčit díky semínku, vodě, slunečnímu záření a zemině bohaté na výživné látky. Bez těchto elementů by výhonek nikdy nevyklíčil a nikdy si neprorazil cestu skrz půdu.

Pokud jsme plni negací, je potřeba podpořit naše duševní síly, které jsou opačné k těm negativním. Můžeme jim říkat třeba protilátky. Jak toho dosáhnout?

Nejprve musíme správně identifikovat opačné póly. Například opačným pólem nebo protifaktorem k pokoře je pýcha a marnivost. Opačným pólem k velkorysosti je lakomost. Jakmile tyto vzájemné póly identifikujeme, pak se musíme snažit oslabit ty negativní a podpořit ty pozitivní. Když v sobě cítíme nějakou lakotu, musíme se snažit být velkorysejší. Když cítíme netrpělivost, musíme se ze všech sil snažit, abychom v sobě podpořili trpělivost. Naše vnější projevy totiž prozrazují, co nosíme ve své mysli.

Zloděj postrádá bohatství, proto krade. Pokud však u okradeného vyvolá myšlenku ztraceného bohatství, pak u tohoto okradeného také navodí budoucí tendenci krást. Smilství a cizoložství zase způsobuje, že lidé kolem nás nejsou v našich očích důvěryhodní. Nemá to přitom co dělat s nimi samotnými, pouze s naším viděním – naší vysokou míru negací v sobě.

Proto jestliže se k nám někdo chová nespravedlivě, musíme nejprve analyzovat situaci. Zjistíme-li, že jsme schopni unést negativní důsledky této nespravedlnosti, tedy že tyto důsledky nejsou příliš silné, pak je podle mého názoru lepší tuto nespravedlnost akceptovat. Pokud ale na základě čisté a střízlivé analýzy dojdeme k názoru, že akceptace by vedla k ještě horším důsledkům, je nezbytné přijmout určitá protiopatření. Zdůrazňuji, že k takovému závěru by měl člověk dojít nikoli na základě hněvu a zlosti, ale na základě jasného uvědomění. Zloba a nenávist totiž způsobují více škody nám než člověku, který nám původně uškodil.

Představme si situaci, kdy nás soused nenávidí a ustavičně se snaží způsobovat nám problémy. Ztratíme-li sebekontrolu a rozvine-li v nás nenávist, pak to budeme my, kdo začne trpět špatným trávením, náš spánek už nebude tak dobrý jako předtím a záhy budeme nuceni užívat všelijaké uklidňující prášky. Ovlivní to i naši náladu. Následkem toho k nám přestanou chodit i naši přátelé. Zbělají nám vlasy a na tváři se objeví vrásky. Dokonce nám hrozí ještě vážnější zdravotní problémy.

A náš soused bude mít důvod být šťastný. Jeho přání se splnilo, aniž by nám sám osobně způsobil nějakou fyzickou újmu.

Když však navzdory všem křivdám zůstaneme klidní, zdraví nám bude sloužit dál, neztratíme optimismus a radost a naši přátelé nás budou dál navštěvovat. Náš život bude zkrátka úspěšný. Naopak do mysli svého souseda zaneseme skutečné chmury. A tohle je moudrá cesta, jak oplatit svému sousedovi.

Takový je i můj život. Navzdory nepřízni okolností zůstávám obyčejně klidný a má mysl je pevná. Tento přístup je užitečný. Člověk jen nesmí považovat svou toleranci a trpělivost za znamení slabosti. Já je naopak považuji za znamení síly.

Proto kdykoli stojíme tváří v tvář nepříteli, který se nám snaží uškodit, můžeme to brát jako příležitost najít v sobě trpělivost a toleranci. Tato technika je užitečná, a proto ji potřebujeme.

Dobrým začátkem je vůbec o tom přemýšlet. Víte, když si vybíráme nové auto, také si nejdříve přečteme o výhodách a nevýhodách toho či onoho modelu a zjistíme jeho vlastnosti. Psychologové však prokázali, že se vzrůstem obeznámenosti s daným objektem rostou naše sympatie k němu. Tím, že o vlastnostech auta, člověka nebo vlastního postupu přemýšlíme, dokážeme pak daný objekt lépe ocenit a zároveň s tím roste i naše touha osvojit si ho, vlastnit ho. Tímto způsobem můžeme kultivovat i vlastnosti typu trpělivosti a tolerance.

Vlastnosti, které pozitivně změní náš život. A to proto, že jsme se ho rozhodli pozitivně změnit my.“

Potřebujete se Vy nebo někdo z Vašich blízkých vyvarovat zbytečně negativních myšlenek? Chcete si i v těžkostech udržet víru v lepší časy? Odměňte sebe nebo druhé Vánočním Speciálem 2018, unikátním dárkem pod stromeček, který ale bude pomáhat po celý rok 2019. Získáte ho zde

© Petr Casanova