5 typů manipulátorů aneb Proč lidé, kteří pro nás tak málo dělají, nás tak hodně ovlivňují

Dáváš druhému maximum. Přesto to nestačí. Nevíš, jak dávat víc. Myslíš si, že to, co dáváš, nemá žádnou hodnotu. A přitom je to všechno jinak.
- Reklama -

Všimli jste si toho?

Lidé, kteří toho pro nás dělají tak málo, paradoxně ovlivňují tak mnoho našich emocí, myšlenek a činů.

Děláme hlouposti. Víme to. Snažíme se jim zavděčit, marně. Trápíme se tím, že se oni netrápí pro nás. Přemýšlíme, co jsme jim provedli zlého, kde jsme udělali chybu… a už jsme v tom! Ve spirále negací, sebeobviňování, sebelítosti, sebeponižování.

A přitom to jsou lidé, kteří pro nás dělají tak málo. Proč jim tedy věnujeme tak moc pozornosti?

Změň to!

Kdykoli se cítíme špatně, zpozorněme. Naše pocity jsou signalizací duše. Říkají: „Jdeš nesprávným směrem.“

Jak píšu v magazínu FC, většina úzkostí a stresů neplyne z toho, co se nám děje, ale ze způsobu, kterým reagujeme na to, co se nám děje. Kdykoli nás něco zamrzí, obvykle zpomalíme, zastavíme. Tím v těch emocích zůstáváme o to déle.

Představte si člověka, který vstoupí do louže. Zastaví se. Dřepne si do ní a začne se litovat, kam to vstoupil. Že kalná voda už prostupuje jeho obuví. Že v té zimě začíná být nachlazený. Neví, co dál.

Toto dokážou negace. Vykřikují: „Trp! Boj se! Vzdej to!“ A my jim věříme. Protože prostředí, v jakém jsme, nás ovlivňuje.

Říká se, že všichni jsme průměrem pěti osob, jimiž se nejčastěji obklopujeme. Četli jste příběh Tarzana? Toto dítě bylo potomkem anglického lorda Greystoka. Rodiče mu v Africe tragicky zahynuli a jeho výchovy se ujala pralesní opice. Naučil se všem dovednostem opic. Nikdy ale neztratil lidský důvtip, a i díky tomu se stal nejmocnějším tvorem džungle.

Také na nás mohou v džungli života působit ledajací tvorové. Pokud jim dáme příležitost, změní nás. Vezmou nám energii, víru v sebe, staneme se na nich závislými. Ačkoli nám ubližují, budeme mít pocit, že bez nich nemůžeme existovat – že bez nich nejsme nic, že jen oni určují, jakou máme hodnotu.

Ukážu Vám, jak na to jde pět typů manipulátorů. A proč se v jejich blízkosti cítíme tak špatně a závisle.

1. Měnič

(Manipuluje námi tak, abychom byli někým, kým nejsme, nebo nechceme být.)

Základní typ manipulátora, který vychází z jednoduché teze: Když člověku vymluvíš, aby byl sám sebou, ztratí svou hodnotu. Přestane být originálem. Stane se leda něčí kopií. A kopie je vždy méně hodnotná než originál.

Vztah bez manipulace funguje na dvou principech:

  • Jeho účastníci oceňují to, v čem jsou stejní.
  • Jeho účastníci respektují to, v čem jsou jiní.

Všichni máme v životě jeden hlavní cíl: být šťastní. Šťastnými nás dělá to, co naplňuje naši duši. Tehdy jsme takzvaně sami sebou. Když však dovolíme, aby nám někdo vzal to, co máme rádi, staneme se nešťastnými, negativními, a hlavně ztratíme svou přidanou hodnotu.

Přestaneme žít svůj život. Buď pak nežijeme život žádný, nebo žijeme život někoho druhého. Ani v jednom případě ale nejsme šťastní.

Manipulátor nastoupí s jednoduchou strategií. Vysvětlí nám, že když budeme žít tak, jak chce on, budeme šťastní proto, že šťastný bude on. Pokud tomu uvěříme, začneme plnit jeho sny, ale sami sebe nenaplníme.

V mezních situacích ztratíme cestu sami k sobě. Zapomeneme, co nás vlastně dělá šťastnými. Ezotericky řečeno: Ztratíme svou duši. Začneme žít ve lži, přetvářkou, ale uvnitř budeme vědět, že to nejsme my. Manipulátor nás bude nutit, abychom byli jako někdo jiný („Ta má krásnou postavu…“ „Ten má hezké auto…“), a tím bude vyjadřovat: „Nejsi dost zajímavý člověk.“

Začneme být umanutí porovnáváním se s druhými, a pokud nás manipulátor naučí na sobě vždycky hledat chyby, zjistíme, že ve srovnání s kýmkoli jiným vždycky něco postrádáme. Dejme si na to pozor. Všichni jsme unikátní originál. Tehdy máme hodnotu.

2. Trapič

(Manipuluje námi tak, abychom se trápili, a přitom se cítili provinile.)

„Jeden kamarád Tě pomluvil. Ale neřeknu který.“

„Neptej se, jestli jsem Ti byl nevěrný.“

„Něco mi na Tobě vadí, ale nechci Tě trápit, nepovím Ti co.“

„Nechci Tě trápit“ – nejsnazší způsob, jak někoho opravdu začít trápit. Ty věty jsou semínka, která se usadí v úrodném záhonu naší mysli a začnou bujet. Stávají se domněnkami, katastrofickými vizemi, „pravdami“.

Trapič vytváří negaci. Nutí nás buď nekonat, nebo konat negativně, a pak litovat. Vyvolává pocit, že o něco přicházíme. Budí žárlivost, závist, nenávist. Jenže to všechno zabíjí nás.

Mohou to být lži i pololži (manipulativní zamlčování). Vytvářejí v nás pocit, že si nezasloužíme celou pravdu. Nebo že jsme se něčím provinili a druzí námi proto opovrhují.

„Odcházím od Tebe. Mám někoho lepšího.“ Věta, která zabolí tím víc, čím spíše jsme se snažili dát vztahu maximum. Věta, pro kterou se začneme omlouvat, ponižovat, slibovat, aniž jsme cokoli špatného provedli. Věta, pro kterou z nás manipulátor udělá svou loutku (viz 5 vět manipulátora, které Ti seberou rozum).

3. Brzdič

(Manipuluje námi tak, aby nám zabránil v růstu.)

Pokud po něčem toužíme, pak jsme toho ještě nedosáhli. To je logické. Manipulátorova logika funguje opačně: Pokud jsme na něco nikdy nedosáhli, proč bychom na to měli dosáhnout?

„Nemáš na to.“ „Vidíš? Říkal jsem Ti to.“ „Tohle není pro Tebe.“

Brát odvahu, odhodlání, víru. Jak prosté. Co se nám doposud nepodařilo, nemusí se nám podařit nikdy. A co se nám jednou podařilo, to se nám nemusí podařit už nikdy.

„Ztrácíš čas, stejně to nikdy nevyužiješ.“ Slyšeli jste někdy takovou větu? Odrazuje Vás někdo před pokusem? A odrazuje Vás i po neúspěchu? Neslyšíte od něj podporu? Sami v sebe pak přestáváte věřit?

Něco Vám povím: Člověk, který jde za úspěchem, je jako šíp. Aby mohl jít kupředu, potřebuje být okolnostmi zatlačen. I když couváte, držte pořád mušku a cíl. Tětiva se napíná…

4. Ponižovač

(Manipuluje námi tak, abychom si připadali vždy slabší než on.)

„Vím, co je pro Tebe nejlepší.“ To nám mohou říct jen jediné rty. Ty naše v zrcadle.

Kdokoli tvrdí, že ví, jak bychom měli žít, abychom byli šťastní, mystifikuje. Nikdo nevidí do naší hlavy, srdce, duše. Nikdo neví, co nás opravdu dělá šťastnými – víme to jedině my.

Kdykoli jdeme vlastní cestou, nabýváme obrovskou sílu. Získáváme totiž ty nejlepší emoce, naplňujeme svůj život. Lidé, kteří jsou stoprocentně sami sebou, přestávají být závislí na vnějších zdrojích, jsou šťastní často i bez peněz. A co je (pro manipulátory) nejhorší: Začínají být soběstační a samostatní.

Manipulátor, chce-li si nás udržet jako oběť, nám musí vzít dobré emoce. V nich je síla. Spolehlivým nástrojem je ponižování. Přestáváme totiž věřit v sebe, svou cestu, své přednosti. Cítíme se jako nuly.

Ponižovač k tomu používá naše chyby nebo nedostatky. Vždycky uspěje, protože každý člověk má nějaké chyby a nedostatky. Manipulátor však už nedodá, že každý člověk má také nějaké úspěchy a přednosti. Ty pro nás přestanou existovat (viz Z anděla ďáblem aneb Jak překonat citovou manipulaci).

Manipulátor nám vysvětlí, že s každou chybou a nedostatkem jsme horší a slabší. „S každou chybou jsi dál svému úspěchu,“ zní jeho manipulace, která je samozřejmě lží. S každou chybou jsme totiž naopak blíž svému úspěchu. Každá chyba obsahuje ponaučení, zkušenost, moudrost. Každá chyba posouvá vpřed.

Manipulátor ale rád zveličuje. „Divíš se, že Tě opustil Tvůj předchozí partner, když… (doplňte libovolné)?“ „Podívej se na sebe do zrcadla, jak stárneš!“ A podobné jehličky, které berou sebevědomí.

Proč to někteří lidé mají potřebu říkat? Inu, proto, že jste příliš silní. A oni příliš slabí. Potřebují Vás oslabit. Vždycky je pohodlnější snížit hodnotu druhého než zvýšit tu svou.

5. Vraceč

(Manipuluje námi tak, abychom litovali minulosti.)

„Nemůžeš to ovlivnit.“ Toho uvědomění se děsíme. Manipulátor nám takto vezme energii, když s námi mluví o budoucnosti, přítomnosti, ale hlavně o minulosti. Minulost je totiž čas, který nejde vrátit ani opravit. Navíc je to čas, ve kterém jsou shromážděny všechny naše chyby a viny. A pokud manipulátorovi důvěřujeme, pak mu o nich bohužel rádi řekneme…

Celý náš život je poutí od absolutní neschopnosti k touze po absolutní schopnosti. Jako novorozenci neumíme prakticky nic. Všechno se učíme. A učíme se chybami. Celou naši minulost tak dláždí chyby, které nás bolely, a právě proto jsme je už neopakovali. Tak jsme se naučili chodit, jezdit na kole i budovat vztahy.

Pro manipulátora je minulost nejlepším zdrojem ubližování. „Víš, cos mi provedl před rokem?“ „Mlč, mám Ti snad připomenout, jak…?“ Cokoli se snažíte napravit, může být převinuto do doby, kdy jste chybu způsobili. A znovu Vám tu vinu připomínat, starou ránu rozrýpávat. „Člověk s takovou minulostí mi bude něco říkat?“ (viz Ať uděláš cokoli, tím špatným jsi Ty – Jak ze smyčky manipulátora).

Manipulátoři rádi říkají, že to nejlepší máme už za sebou. S minulostí pracují osobitě. Pokud se nám v minulosti stalo něco špatného, připomínají nám to. Pokud se nám v minulosti stalo něco dobrého, zdůrazňují, že je to už pryč. Snaží se o to, aby naše minulost definovala nejen naši přítomnost, ale i budoucnost. Aby naše chyby byly stále živé. Aby se špatná minulost vlastně nikdy neuzavřela.

Nedivme se, že potom lidé, kteří toho pro nás dělají tak málo, zabírají tak moc naší mozkové kapacity, srdce i duše. Učme se je vytěsňovat. Ať je potkáváme v práci, rodině nebo kdekoli jinde. Jde o hodně. O naše štěstí.

Jak zůstat pozitivní i v negativních situacích – o tom je celý magazín FC.

© Petr Casanova