Jak se vyrovnat s člověkem, který obětoval všechno pro jednu rozkoš

- Reklama -

Uvědomění čtvrté: Všechno v našem životě nepotřebuje vysvětlení

Proč? Napsal jsem tu otázku přírodě, ale na jejím zákaznickém oddělení to dnes nějak nikdo nebere.

Chtěl jsem vědět, proč život funguje ve vlnách. Proč se střídá den a noc, příliv a odliv, zrod a zánik, vstávání a usíná, štěstí a neštěstí. Myslím, že je to proto, že to všichni tak potřebujeme.

Začínající podnikatelé to dobře znají. Jakmile začnou být úspěšní, ztrácejí pokoru. Čím jsou nabubřelejší, přicházejí o zákazníky, zaměstnance, padají tvrdě na zem. Nezvednou se, dokud nezačnou u základních hodnot, u pokory, trpělivosti, ponaučení. Pak opět začnou být úspěšní. A tak je to – u těch nezkušených – pořád dokola. Život nás tím učí být trpěliví, když se nám nedaří, a pokorní, když se nám daří. Učí nás nelétat v oblacích, pokud nám ten druhý dává křídla, protože když nám ty křídla sebere, padáme tvrdě na ústa.

Někdy nám život (partner) naservíruje opravdu šílenou věc. Objeví se z ničeho. Nevysvětlitelná zrada, úlet, jaký ani sám partner nedokáže vysvětlit. Ale poradím Vám jedno: Nemusíme všemu rozumět, stačí to jen přijmout.

Vím, že máme nutkání se na všechno ptát. Každý krok pochopit. Rozumět všem souvislostem. Ale někdy stačí prostě jen uvěřit, že to má pro nás nějaký smysl. I když ho v té chvíli nevidíme, dovolme vesmíru, ať nás vezme na své překvapivé cestičky. Skoro vždycky s odstupem času pochopíme, proč to pro nás bylo užitečné a správné.

Každý člověk chybuje. To je fakt. A za své chyby musí platit. To je fakt číslo 2. Je to jediný způsob, jak se může poučit.

Při nevěře platí strašnou cenu oba. Pokud jsme byli na podvedené straně, pak i my se musíme něco naučit. Pouštět to z hlavy. Nechat to za sebou. Netahat to s sebou do budoucna. Protože to není naše věc, naše závaží.

Když se dozvíme, že nás druhý zradil, je to závaží, které prostě odložme na zem. Dělá se to prostřednictvím odpuštění. Odpuštění je pochopení, že každý člověk chybuje. Odpuštění nesměrujeme vůči tomu, kdo nás zradil, ale vůči sobě. Díky odpuštění si uvědomíme, že je nemožné nalézt někoho, kdo nás nikdy nezklame nebo nezraní. Protože takový člověk by musel být dokonalý. Jen dokonalý člověk nikdy nechybuje. Očekávat od lidí, že budou dokonalí, nás povede jen k bolestivým zklamáním.

Udělal chybu. Budiž. Je to jeho věc a jeho škola. Nemusí nám to vysvětlovat. Vysvětlení ničemu nepomůže. Pomoci může jen náprava. Pak záleží na našem prahu bolesti, zda dáme druhou šanci, či nikoli. Někdo druhé šance nedává, protože ví, že dát v lásce druhou šanci je jako nabít druhému revolver poté, co se poprvé netrefil. Jiný druhou šanci dá, protože holt ještě od téhož člověka potřebuje další zkušenost. Všechny chyby opakujeme do chvíle, než si uvědomíme, že je už opakovat nesmíme.

Uvědomění páté: Nemusíme toho, kdo nás podvedl, nenávidět

Je pokrytecké pohrdat tím, kdo chybuje. Protože chybujeme všichni. Stejně tak nenávidět druhého za to, co nám špatného provedl, ničemu dobrému nepomáhá. Kdykoli s druhým komunikujeme, jsme vždycky blíže šanci porozumět jeho příběhu a touhám. Porozumět neznamená ztotožnit se. Porozumět znamená respektovat. A ve slušnosti se i rozejít nebo spolu nadále na solidní úrovni fungovat.

Vpálit si do srdce nenávist znamená nést si negativa pořád s sebou. Odpustit znamená si srdce vyčistit. Odpustit těm, kdo nás zranili, a ještě více odpustit sobě, že jsme to dopustili.

Vždycky se vyplatí se k člověku chovat tak, jako by to byl poslední den, kdy bychom ho mohli vidět. Jen zbytečně litujeme, když s daným člověkem věříme ještě v nějaké další zítra.

Ve vztazích je škoda něco očekávat. Protože druhého člověka těžko ovlivníme. Učme se být svědkem toho, co dělá, ne soudcem. Pozorujme jeho slova a ještě více jeho činy. Co dělá, takový je.

Ukázalo se, že nebyl pravý? Fajn, poděkujme za zkušenosti, které nám dal. A nepodléhejme panice, že žádný pravý neexistuje, nebo existuje, ale my ho nebudeme schopni poznat. Až přijde pravý, nepochybně to poznáme. Už podle toho, že nám život bude zjednodušovat. Ne komplikovat.

Jak přestát negativní pocity a obracet je v pozitivní? O tom je Vánoční Speciál.

Jak si nastavit, nejen Novým rokem, nové začátky? O tom je magazín FC 6/2018.

© Petr Casanova