16 pilířů lidské spokojenosti

- Reklama -

Existují lidé, kteří jsou nešťastní, kamkoli jdou. A pak druzí lidé, kteří jsou šťastní, kdekoli jsou. Čím to je?

Když se hledaly společné znaky šťastných lidí, nenašly se v určité úrovni majetku, dosaženého vzdělání, věku, vyznání, kariérní pozice nebo místa pobytu. Například lidé mladší i starší dokázali být šťastní, když našli správnou lásku. Nebo lidé bohatí i chudí dokázali být šťastní, když se jim narodilo zdravé dítě. Nebo lidé vzdělaní i se školou života dokázali být šťastní zdánlivě bez čehokoli i s čímkoli.

Potřebuješ opravdu ke štěstí konkrétní objem majetku?

A na druhou stranu se našli lidé, kterým ani správná láska, ani nádherné a zdravé dítě, ani velké jmění, které jim náhle spadlo do klína, ke štěstí nestačí. Tak KDE HO TEDY HLEDAT? Jak i v negativních okamžicích najít pozitivní odrazový bod? – ptali jste se mě.

A tak jsem pro tento závěr roku napsal Vánoční Speciál 2018 o tom, jak se naučit obracet negativní myšlenky v pozitivní. Vyšel jsem ze šestnácti podmínek, které každého člověka udělají vnitřně šťastným. Ani jedna není nikde kolem něj, všechny se nacházejí přímo v něm. Jen je musí objevit. Ano, štěstí za námi nemůže odněkud přijít. Štěstí pouze z nás může vzejít.

Co Tě dělá SKUTEČNĚ nespokojeným?

Těm, kteří již Vánoční Speciál 2018 mají a nahlédli do něj (ačkoli je určen až pod stromeček), děkuji za jejich milé a laskavé reakce. Celý je určen těm, které občas tlačí úzkost, pochybnost, pocit, že něco už nezvládnou, nepřekonají, nevydrží, že všechno krásné už byloA přitom… změnu budou mít nadosah ruky.

4 x 4 pilíře vnitřní spokojenosti

Umění být šťastným je dovednost. Dá se to naučit. Proto Vánoční Speciál 2018 stojí na kostře, která není vidět. Z každé řádky je ale cítit. Je o šestnácti podmínkách, které si můžeme rozdělit do 4 skupin po 4 dovednostech. Dvě skupiny se týkají našeho myšlení, dvě skupiny našeho konání. Co tedy obdarované učím?

První čtyřka dovedností: pozitivní myšlenky o sobě

 1. Sebepřijetí: Schopnost přijmout sebe a své momentální emoce bez sebeodsuzování
 2. Pozitivní sebepoznání: Schopnost spatřit sebe jako dobrého člověka, který stojí za to.
 3. Jasnost: Schopnost bez příkras, přibarvování a vnitřní sebemanipulace porozumět tomu, co momentálně cítíme, prožíváme, oceňujeme.
 4. Pozitivní sebepřehodnocení: Schopnost změnit své myšlenky způsobem, který nám pomůže poznat trvalejší, intenzivnější a častější pozitivní emoce.
Šťastné dítě! Ach, jak je pak snadné být šťastný sám. Jenže, funguje to i opačně. Děti potřebují šťastné rodiče.

Druhá čtyřka dovedností: pozitivní myšlenky o druhých

 1. Tolerance odmítnutí: Schopnost přijímat činy druhých jako jejich svobodná rozhodnutí, která povedou k našemu dobru.
 2. Empatie: Schopnost se vcítit se do druhého a vidět svět jeho pohledem.
 3. Vděčnost: Schopnost poděkovat za zkušenosti a lidi, kteří jsou učiteli v našem životě.
 4. Nechat být: Schopnost přestat se patlat v negativních mezilidských situacích.

Třetí čtyřka dovedností: pozitivní jednání, týkající se nás

 1. Plánování: Schopnost rozvíjet účinné strategie a podnikat kroky, které nás posunou směrem k našim cílům (kdo má sebekoučovací diáře, pro toho jen lépe).
 2. Posouvání přenastavování: Schopnost přesvědčovat sám sebe, že naše přednosti mohou být dále rozvíjeny, ale bude potřeba tvrdá práce a odhodlání).
 3. Sebereflexe: Schopnost zbavit se zlozvyků, které nás brzdí v dosahování vnitřní spokojenosti.
 4. Upřednostňování pozitivních emocí: Schopnost dělat si čas na aktivity, které nám dělají dobře.
Proč si na to děláš tak málo času?

Čtvrtá čtyřka dovedností: pozitivní jednání, týkající se druhých

 1. Laskavost: Schopnost být přátelským, velkorysým a ohleduplným k druhým lidem.
 2. Autonomie: Schopnost odolávat vlivu druhých, vytvářet svá vlastní nezávislá rozhodnutí a přijímat opatření závislá na našich důležitých životních hodnotách.
 3. Expresivnost: Schopnost snáze komunikovat a sdílet s druhými i ty aspekty svého života, které považujeme za intimní (typicky v partnerských vztazích).
 4. Asertivita: Schopnost postavit se ve stresových vztahových situacích sám za sebe a prosadit své potřeby.

Bez ohledu na to, co představuje Vaše přednosti a co Vaše slabiny, obojí zlepšíme. Ne hned, a ne najednou. Proto je Vánoční Speciál 2018 celoročním magazínem. Kdykoli se k němu můžete vrátit a zjistit, že Vám pomůže rozvíjet to, co v náročné situaci najednou více potřebujete.

Poslední kusy jsou k dostání zde

Jakmile systém uvede, že Vánoční Speciál 2018 je vyprodaný, už nebude možné ho získat.

POZOR! 144stránkový Vánoční Speciál 2018 není součástí předplatného, je nutné ho objednat zvlášť. Pokud máte více zamýšlených obdarovaných, uveďte prosím přesný počet požadovaných výtisků. Pozdější doobjednání už pravděpodobně nebude možné.

© Petr Casanova