10 vět na protažení zaváté komunikace mezi dvěma lidmi

- Reklama -

7. „Děkuji Ti, že vynakládáš úsilí na vzájemné porozumění.“

Vždycky je snazší odsoudit člověka, než mu porozumět. Porozumění vyžaduje více než odsudek. Partner by musel vynaložit zvláštní laskavost a trpělivost. Natáčet svůj úhel pohledu tak, aby pochopil, že na jednu věc se dá dívat i jinak (a oba mohou mít pravdu). A takové natáčení je stráááášně namáhavé.

Pro mnoho krátkozrakých partnerů je snazší zacházet s druhým tak, jako by ho znali lépe, než se zná on sám.

8. „Děkuji Ti za to, že máš v sobě dostatek ochoty přiznat svůj omyl.“

Nikdo není dokonalý, nikdo není neomylný. Ten, kdo si myslí, že není schopen omylu, se mýlí ze všech nejvíce.

Ve vztazích, které chtějí růst, jde o to objevit chybu, ať je kdekoli. Tu chybu napravit, a tím se posunout dál. Ve vztazích, které nemají šanci růst, jde o to zjistit, kdo má pravdu, a vysmát se tomu, kdo se mýlí.

Moudří partneři nepotřebují zkoumat, čí názor je pravdivější. Protože hodnota vztahu je větší než osobní „vítězství“ nebo přesvědčení. Proto také není nutné druhého zostuzovat jen proto, že udělal chybu. Správný partner není rozhodčí ani disciplinární komise, natož aby byl protihráč. Správný partner je spoluhráč, jehož úkolem je druhého povzbudit právě proto, že udělal chybu.

Stůjme při druhém, ať se rozhodne pro cokoli svým srdcem. I kdyby odešel, protože jsme ho zklamali/otrávili/příliš zranili, nebojujme za svou pravdu. Snažme se mu porozumět. Poučit se pro příští vztah, který alespoň budeme schopni méně zkazit.

Byť by to byl opětovný vztah s tím samým člověkem. Protože kdo ví. Vzdálenost mezi dvěma lidmi může zabránit slovům, ale nikdy ne myšlenkám. A ten, kdo nás opravdu miluje (protože se jako milováníhodní chováme), ve skutečnosti nikdy neodejde.

9. „Děkuji za to, že při mně stojíš v časech dobrých i zlých.“

Oddávající hodnostáři to říkají ve svých svatebních projevech. A právem. Pseudopartneři, kteří s námi nechtějí sdílet časy zlé, si nezaslouží, abychom s nimi sdíleli časy dobré.

Mnozí lidé proklínají špatné časy. Ptají se: Proč se mi to děje? Ale všechno má svůj správný smysl a smyslem špatných časů je unikátní šance vidět, jací skutečně jsou lidé v našem nejbližším okolí. Partneři především.

Jak se opravdu chovají, když nám něco nevyjde? Definice pravého partnerství je prostá: Když se nedaří, tak si pomáhat. Když se daří, tak se spolu usmívat.

10. „Děkuji, že ke mně klesáš do bahna, abych v něm neklečel sám.“

Chcete ztratit čas? Věnujte ho někomu, kdo je nablízku jen tehdy, když je mu to pohodlné nebo když to on sám potřebuje. To není partner, ale trhovec.

Partnerství je kolektivní sport. Proto oba buď vyhrávají, nebo prohrávají. Nikdy ne každý sám. Jestliže jeden padl do bahna, skutečný parťák neváhá do toho bahna jít k němu. Ne proto, že by tolik stál o bahno. Ale proto, že náš partner nikdy nesmí být v bahně sám.

Neposmívejme se mu, nesrážejme ho ještě víc. Možná že bychom měli pravdu a říkali fakta správně. Jenže ve vztahu nejde o to jen dělat věci správně, ale především dělat správné věci.

Jak budovat vztah přes všechny těžkosti? O tom je kniha 250 zákonů lásky. Jak pochopit partnera, který s námi budovat nechce? O tom je kniha Dvanáct srdcí. Jak přijmout samotu, najít po rozchodu sebehodnotu, sebejistotu, sebevědomí, zkrátka cestu k sobě samému? O tom je kniha 100 nejkratších cest k Tobě. Jak se vyrovnat s vlastními emocemi, které nás staví proti rozumu? O tom je kniha Protože.

© Petr Casanova