10 vět na protažení zaváté komunikace mezi dvěma lidmi

- Reklama -

3. „Děkuji Ti za to, že víc mluvíš se mnou, a ne o mně.“

Je to jen malá změna v předložce – místo O je S – a jaký to udělá rozdíl!

Většina problémů ve vztazích by vymizela, kdyby lidé více mluvili s druhým a méně o druhém. Kdyby více řešili a méně drbali.

Vztah není růžový sad už proto, že partneři jsou odlišní lidé, často to mezi nimi křísne, nicméně MUSEJÍ spolu hovořit zpříma, i když je to nepříjemné a nesnadné.

Správný vztah je pouze pravdivý vztah. Tedy vztah, ve kterém se za pravdu a za upřímnost nemusí nikdo stydět.

Chybí/vadí mi něco na druhém? Fajn, tak mu to řeknu, ať to vyřešíme.

Nechápu něco na jeho jednání, přístupu? Mám obavy, jak to se mnou myslí? Fajn, tak se ho zeptám a nenechám v sobě zbytečné domněnky bobtnat v katastrofické scénáře.

Jestliže budou silničáči v horských sedlech pouze žvanit s kolegy o tom, jak je zrovna jejich komunikace zavátá, cesta mezi dvěma odloučenými body se sama nezprovozní.

4. „Děkuji Ti za to, že mi chodíš naproti na půl cesty.“

Dva lidé s odlišnou genetickou výbavou, minulostí, zkušenostmi, hodnotami a způsoby rozhodování (a navíc opačného pohlaví) se samozřejmě musejí různit. Nesoulad ve vztahu je normální. Roste ovšem pouze ten vztah, kde dva lidé umějí problémy řešit. Není důležité jen to, jak se k sobě hodí vizáží nebo vlastnostmi. Ještě důležitější je to, jak problémy řeší, respektive – a to zdůrazňuji – KDE je řeší.

Ideální partneři je totiž řeší na půli cesty. Jako kdyby se dva sousedé sešli u společného plotu. Ačkoli oba stojí ještě na svém pozemku, jsou přímo u sebe. Kompromis se nedělá tak, že oba udělají krok zpět – protože tak se dva lidé oddálí. Kompromis se dělá přesně naopak – že oba udělají vstřícný krok k sobě a tím se přiblíží.

Jak zdůrazňuji v knize Dvanáct srdcí, každý kompromis se hledá nejlépe, když začneme s maximální vstřícností k druhému. Nakonec, protože druhý tvoří polovinu našeho vztahu, tím vlastně poskytujeme maximální vstřícnost i sobě.

5. „Děkuji Ti za to, že mě nechceš porazit, ale vyhrát společně se mnou.“

Schopni budovat vztah jsou pouze ti, kteří chápou, že v perspektivním vztahu nikdy není jeden vítěz a jeden poražený, nýbrž že jsou buď oba vítězové, nebo oba poražení.

Válka ve vztahu je idiotství – jako šermovat před zrcadlem a snažit se napadnout toho, kdo na nás v tom skle vytahuje meč. Proto také dáváním nikdo nezchudne. Ale musí mít partnera, který umí zrcadlit.

Chytrým partnerům nevadí platit dopředu. Protože ve zdravě fungujícím vztahu dáváním inkasují. S každou energií, kterou dají druhému, sami dostávají energii, vědomí, že to má smysl. A to, jestli vztah zdravě funguje, poznáme právě na tom. Vrací se nám energie, kterou vynakládáme? Dělá ten v zrcadle totéž, co děláme my?

Vztah, který správně funguje, je jako házení míčem o zeď. Vztah, který nefunguje správně, je jako tenis o jednom hráči. Podáte – a nikdo míč nevrátí.

6. „Děkuji Ti za to, že mi věnuješ čas.“

Na budování vztahu je nejparadoxnější to, že to nevyžaduje nic převratného.

Když měl druhý špatný den, mnohdy nejsou potřeba žádná slova, jen rameno, na které může složit hlavu, dvě ruce, které ho obejmou. Není nutné dávat rady, dělat chytráka, jak jsme všechno předem věděli… – ne, to není partnerství. Partnerství je stát při někom a věnovat mu to nevzácnější, co máme a co on potřebuje. Tedy energii a čas.

Máte doma robotický vysavač? Všimněte si, co dělá, když mu dochází síla. Vrátí se na jedno místo – tam, kde se vždy spolehlivě dobije. To je jeho domov. Domov ve vztahu není adresa. Domov ve vztahu je člověk.

Dát druhému čas ovšem neznamená, že něco ztrácíme. Ten druhý někdy potřebuje čas na to, aby mohl být sám. Kdykoli začal žít příliš podle jiných a ztrácet sám sebe, potřebuje být sám, aby znovu mohl být sám sebou.

Neexistuje hodnotnější dárek než dát někomu čas. Ať jsme spolu, nebo od sebe. Čas na to, aby mohl bez omluv brečet, nadávat, dostat ze sebe vše zlé a nejasné. Nereagujme, nesuďme, nedělejme nic, jen to nejpodstatnější. Buďme s ním.

Co dokážou jen opravdu velcí parťáci a jak upevňují svůj tým?

Otočte, prosím, na 3. stránku.