10 myšlenek Buddhy, které dokážou změnit celý den

Buddhova socha na hongkonském Ngong Ping.

Siddhártha Gautáma, řečený Buddha, šel jednou vsí svých odpůrců. Jeden z nich vyběhl a Buddhovi sprostě nadával. Buddha ho nechal vymluvit a poté se zeptal: „Když někomu koupíš dárek a on ho od tebe nepřijme, komu ta věc bude patřit?“

Vesničan, poněkud vyvedený z rytmu, na chvíli zaváhal. „No… přece mně. Já jsem tu věc koupil!“

Buddha přikývl. “Stejné je to s tvým hněvem. Když ho nepřijmu, komu zůstane?“ A odešel.

(z knihy 100 nejkratších cest k Tobě)

Pamatuj, co řekl Buddha

  • „Mír pramení z vnitřku. Nehledej jeho zdroj mimo sebe.“
  • „Můžeš prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží Tvou lásku a přívětivost víc než Ty samotný, nikoho takového však nenajdeš.“
  • „Hněv nikdy nepřekonáš hněvem, jen láskou.“

Buddha (v překladu probuzený, osvícený) byl princem z královského rodu Šákjů. Pohodlný život však vyměnil za cestu poznání a mimo jiné založil první mnišské společenství na světě.

Velmi dbal na dobré slovo. Ostatně říkal:

  • „Nemluv, pokud Tvá slova nejsou lepší než ticho.“
  • „Nehádej se, nic dobré tím nevytvoříš. Vítězství plodí nenávist, protože ten, kdo je poražený, je nešťastný.“
  • „Snaž se o otevřenost. Není nic horšího než pochybnosti. Pochybnosti rozdělují dva lidi. Je to jed, který rozežírá přátelství a vztahy. Pochybnost je jako trn, dráždí a bolí. Zahnívající pochybnost zabíjí.“

Buddhovi se proto mnozí lidé snažili slovem zavděčit. Nejenže ho velebili, spěchali za ním s každou horkou novinou. Jeden Buddhu chytil za rukáv a vyhrkl: „Něco jsem zaslechl o Tvém příteli…“

Buddha ho zarazil. „Je to, co mi chceš povědět o mém příteli, dobré?“

Muž zaváhal. „Spíše špatné…“

Buddha pokračoval. „Je tedy to, co chceš říct o mém příteli, pravdivé?“

Muž znejistěl. „Spíše se to povídá…“

Buddha se ještě jednou zeptal: „A je to, co se mám dozvědět o mém příteli, nutné?“

Muž zavrtěl hlavou a Buddha dodal: „Takže to, co chceš říct o jiném člověku, není dobré, pravdivé ani nutné. Proč mi to tedy vlastně chceš říct?“

(z knihy 100 nejkratších cest k Tobě)

Pamatuj, co řekl Buddha

  1. Je to, co se chystáš o někom vyslovit, dobré, nebo zlé? (Jakou energii v sobě chceš vyrobit a k někomu dalšímu šířit?)
  2. Je to, co se chystáš vyslovit, pravda, nebo lež? (Chceš si svůj dnešek zjednodušit, nebo zkomplikovat?)
  3. Je to, co se chystáš vyslovit, nutné, nebo zbytečné? (Čemu hodláš věnovat svůj dnešní čas?)

Svět nepotřebuje více utrpení. Ani náš život. Buddha řekl: „Narození je utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, umírání je utrpení. Každá starost, tíseň, bolest, zármutek a zoufalství jsou utrpení, každá závislost na něčem, co je nepříjemné, je utrpení, každé odloučení od toho, co je příjemné, je utrpení. Nedělejme si život ještě horším. Hněv druhých překonávejme srdečností, zlé dobrým, lakomost dary, lháře pravdou.“

Žil mezi šestým a pátým stoletím před Kristem. Jeho poselství ale platí ještě dnes. Nezapomínejme:

  • „Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti.“

Sháníte vánoční dárek, který pomůže Vašemu blízkému člověku v těžších chvílích? Dejte mu pod stromeček Vánoční Speciál nebo některou z těchto knih

© Petr Casanova