Jak ustát Zloděje energie aneb Proč se šlape po růžích a motýlům trhají křídla

Jsou dvě skupiny lidí. Jedna se zaměřuje na chyby, které děláš, druhá na jejich řešení. První Tě zbavuje energie, druhá Tě posiluje. S první se zastavíš, s druhou na sobě pracuješ.

Provedl Vám někdo něco špatného a Vy na to musíte ustavičně myslet?

Řekli Vám něco špatného v práci a Vy tím hůře pracujete?

Věnovali jste něčemu spoustu nadějí a ono Vám to ty naděje vysálo?

Důvěřovali jste někomu, kdo Vaši důvěru zradil?

Svěřili jste své slabé stránky někomu, kdo jich zneužil?

Spoléhali jste na někoho, kdo Vás potopil?

Ptáte se: Proč tedy příště důvěřovat… proč se svěřovat… proč se odevzdávat … proč pomáhat… proč se obětovat… proč milovat…, když svět takhle oplácí?

  • Kde jsme udělali chybu?
  • Co je v nás špatného, že na to druhý tímto způsobem ukázal?
  • Jak to máme opravit, když ani nevíme, kde to hledat?
  • A proč vůbec načínat nový vztah, když se může tento zdrcující pocit opakovat?

Znám ten ukrutný pocit. Tehdy jsem umanutě potřeboval, aby takhle ten příběh neskončil. Aby se mi druhý omluvil. Nebo aby mě alespoň pochopil. Nebo jen dal vědět, že mu chybím. Čím více mi někdo ublížil, tím závislejší jsem na něm byl.

Co se vlastně s námi děje a jak se naučit se sebou pracovat?

Dostávám od Vás tyto dotazy, a proto jsem se rozhodl odpovědět celým vydáním tohoto magazínu FC. Sto stran jen pro to, abyste neztráceli sebevědomí, neodmítali sami sebe, udrželi si dobrou energii. Vyberu alespoň některé z podstatných myšlenek:

Jedno cizí slovo, a mám po náladě. Jak je to možné?
Jedno cizí slovo, které je navíc lživé, a mám po náladě… Jak je to možné?

Kdo je zloděj energie

Člověk, který nám krade myšlenky. Slovem/činem nás odkloní z naší cesty a způsobí, že se zastavíme. Nedokážeme na něj nemyslet.

Jak to dělá?

Jednoduše: Naznačí, že něčím chybujeme.

Například zpíváme. On: „Zpíváš hrozně.“ A my od té chvíle přemýšlíme, jak hrozní jsme. V důsledku pouhé věty.

Jako kdyby vložil sýr do pasti a my se do ní chytili.

Vůbec nezáleží na tom, jestli opravdu zpíváme hrozně. Zloděj energie totiž naznačí „Přestaň!“ tam, kde je možné stejně tak říct: „Naopak pokračuj, trénuj“. Protože jen cvičením se můžeme naučit zpívat lépe.

A tím si odkrýváme taktiku Zlodějů energie: Když jde o to, co děláme, zaměřují naši pozornost na problémy, ne na jejich řešení.

Proč to dělá?

Jak píšu v magazínu FC, existují tisíce motivů. Vnitřní komplex, vnitřní bolest, vnitřní potřeba ublížit. Hloupost, závist, nenávist.

Všimli jste si, co má všechno uvedené společného?

Je to JEHO problém.

Když nám někdo řekne: „Nelíbí se mi, jak se oblékáš“, sděluje nám informaci o sobě. Říká, co ON nemá rád a s čím se ON neumí vyrovnat jinak než tím, že se nás pokusí zmanipulovat k takové změně, která mu bude vyhovovat. Manipulace je pro něj způsob, jak se cítit lépe; jak dosáhnout svého.

Jak to, že mu to dělá dobře?

Myšlenka je energie. Každý z nás má denně okolo šedesáti tisíc myšlenek. Představme si, že nám Zloděj energie ukradne veškeré tyto myšlenky – že totiž na nic jiného než na něj nedokážeme myslet. Víte, KOLIK JE TO ENERGIE?

Kolik je to energie, která se nám ztrácí a jeho posiluje?

Proč se vlastně trápíme pro ty, kteří se pro nás vůbec netrápí?

Jak se odpojit z tohoto marnění vlastní energie a času prostřednictvím odcizovaných myšlenek?

Vysvětlím to na jednoduchých příkladech.

Otočte, prosím, na 2. stránku.