10 tikajících bomb ve vztahu

- Reklama -

Máte čas? Samozřejmě, že ne. Nikdo nemá času nazbyt.

Čas je nejdražší komodita. Jediná neobnovitelná veličina.

Všechno ostatní se dá obnovit. Obsah ledničky, když se zkazí. Svalstvo, když změkne. Peníze, když je proděláme. Sebedůvěra, práce, láska, když o ně přijdeme.

Vždycky se najde řešení, vyjma případu času. Ten, který promarníme, už nikdy nevrátíme.

Proto se tak rádi ptáme: Je způsob, jakým žiju, správný? Je partner, kterého mám ve výhledu nebo po svém boku, nejlepší možný? Co mám zlepšit, co má zlepšit on – abychom vzájemně neztráceli čas?

V knize Protože odpovídám na spoustu Vašich proč, která Vás ve vztahu trápí, a dnes Vám povím o tikajících bombách. Tak říkám postojům ve vztahu, jež se dlouho zdají neškodné, ale jsou jako příslovečné kapky, kterými se plní pohár. Zpětně si pak uvědomujeme, že už „tehdy“ to byl jasný signál, který jsme ignorovali – a že to vztah prostě dlouhodobě nemohl unést.

Dejte si, prosím, na tyto projevy pozor i ve svém vlastním přístupu.

1. signál: Spěcháš za zlatými časy

Někteří lidé jsou tak posedlí představou šťastných konců, že přehlížejí celou cestu, která k těmto koncům vede. I to, co všechno cestou ztrácejí a obětují.

Když pak dosáhnou vytouženého cíle, mohou zjistit, že jsou v cíli vlastně úplně sami a že je to vůbec netěší. Že to, čemu oddali život, vlastně nemá tu hodnotu, kterou si představovali.

Není to tím, že by cíl stál za nic, ale proto, že jejich cesta stála za nic. Šťastnými nás totiž nedělá jen výsledek, ale i cesta, kterou se k němu dopracujeme.

Už cesta musí být náš cíl. Pak přestává být vlastně důležité, jestli dosáhneme šťastného konce, protože štěstí prožíváme už cestou. Ve svých knihách vyprávím mnoho příběhů navenek úspěšných lidí, kteří pro hromádku zlata přišlo o úplně vše, co má opravdovou hodnotu. Získali věci, ztratili srdce. A zjistili, jak chudý je člověk, který má jen peníze.

Není žádný důvod spěchat za zlatými časy. Ty časy mohou nastat hned teď. Úspěch není jen poslední bod, na který dohmátneme, ale právě cesta – množství a velikost překážek, které cestou k tomuto bodu překonáme. To je zpětně naše největší odměna a zdroj síly.

Lidé, kteří třeba v práci spěchají za zlatými časy, mívají stejné myšlení i ve vztahu. Věří, že jednou bude dobře. Ale ve vztahu musí být dobře teď. Tak jako v životě. Jinak prostě nejsme šťastní – štěstí se neprožívá v budoucnu, ale teď.

2. signál: Očekáváš, že partner vyřeší Tvé problémy

Neexistuje zámek, ke kterému by současně nebyl stvořen klíč. Ale tím klíčníkem musíme být my – svůj problém potřebujeme vyřešit primárně sami, a to už kvůli sobě, kvůli své zkušenosti, kvůli svému sebevědomí, kvůli své sebehodnotě. Všechny tyto kvality jsou součástí vztahu a vnášíme je do něj.

Partner tu není od toho, aby řešil naše problémy. Od toho jsme tu my. Partner je tu od toho, aby za všech okolností stál při nás, podporoval nás, motivoval, držel nad vodou.

Jak zdůrazňuji ve Vánočním Speciálu 2018, který je určen přesně pro tyto chvíle jako nonstop podpora blízkého pro každý den roku 2019, všichni své problémy dokážeme se správnou podporou zvládnout a pak pochopíme dvě fakta:

  1. že problémy jsou jako ošklivá zaprášená truhla, v níž je ve skutečnosti skryt báječný poklad – zdroj našeho zocelení;
  2. že problémy správný vztah neoslabují, ale posilují, protože si najednou oba partneři uvědomí, jak jsou pro druhého užiteční a jak sami nejsou slabí.

3. signál: Očekáváš, že vztah bude jen růžový a snadný

Neexistuje vztah bez problému. Problémy jsou kořením života a prověrkou schopnosti žít spolu.

Dlouhodobý vztah je zázrak, pokud za zázrak považujeme lidské jednání. Dlouhodobý vztah je pohádka, pokud za pohádku považujeme každodenní práci. Dlouhodobý vztah je jako každý jiný úspěch – s tím rozdílem, že se musejí potkat rovnou dva lidé, kteří společně dokážou identifikovat vše nefunkční, nalézat příčinu a postupně vše řešit, opravovat.

Ne, vybudovat funkční vztah je velmi těžké. Zejména proto, že nejdůležitější pro to nejsou chvíle, kdy si dva lidé ve všem rozumějí, a tak se drží za ruce, ale naopak ty chvíle, kdy si v ničem nerozumějí, a přesto se drží dál. Protože chtějí. Protože potřebují. Protože věří. Protože na tom pořád pracují. Ostatně, v knize 250 zákonů lásky popisuji jak.

Jaké zdánlivě nevinné hříšky nahlodávají vztah?

Otočte, prosím, na 2. stránku.