Proč mlčení bolí víc než slova

Mluv. Jak jinak Ti mohu pomoci? Jak jinak zachránit vztah? Chceš to vůbec?
- Reklama -

Poznali se. Nejprve výbuch citů. Nádherné zážitky. Sladké sliby. Pak hořká realita.

Hořká proto, že nepochopitelná. Jeden se totiž odmlčel. Přestal mít zájem. Už se nesnažil. Polevil v komunikaci. Na otázku „Proč?“ začal mlčet. Nebo dokonce řekl: „Lepší bude, když se rozejdeme.“

Zatraceně PROČ? – rezonuje i Vám tahle otázka v hlavě? Pak již víte, že mlčení bolí víc než slova. Upřímná slova, vyjádření na rovinu. Možná s bolestí, ale i Vy už nejspíš cítíte, že je lepší jeden konec s bolestí než bolest bez konce.

Mluv!

Ve své knize Protože zodpovídám stovky Proč. Mluvím i k těm, kteří mlčí. Přesněji k těm, kteří si myslí, že mlčením nic nezkazí. Mluvím k nim stejně jako k těm, kteří si myslí, že nicneděláním v životě nic neztratí.

Mluvím k nim proto, že na něco zapomněli. Že totiž slova jsou jako kameny. Můžeme jimi vydláždit cestu k druhému, pokud je (ta slova i ty kameny) naklademe rozvážně za sebe. Takové cestě se říká odborně komunikace. Komunikace je v silničářském žargonu spojnice mezi dvěma body. Komunikace, pokud funguje, spojuje i dva lidi. Pokud nefunguje, tak je rozděluje. Při nefunkční komunikaci k sobě dva lidé nenajdou cestu.

Správná slova jsou jako most. Mlčení ovšem může být jako zeď. S pomocí komunikace má každý vztah naději. S mlčením a vytloukáním komunikace bohužel uvadá.

Potřebuji zpětnou vazbu!

Mé knihy jsou nelítostné. Jsem v nich přímý a upřímný, nemarním čas konejšivými slovy, když nejsou na místě. Dobře totiž vím, jak obrovské procento vztahů mnohdy zbytečně končí pro slova, která jeden nevyslovil. A také vím, jaké nedorozumění může z mlčení vzniknout.

Kde je mlčení, není ticho. Kde je mlčení, tam vznikají domněnky. Domněnky jsou představy, často lži, které ale vydáváme za pravdy. Znáte to – stokrát opakovaná lež (v hlavě) se stává pravdou.

Vztah dvou lidí musí být založen na komunikaci. Důvod je v naší rozdílnosti. Každý jsme jiný a nemůžeme rozumět partnerovi v každém jeho kroku. Ačkoli pro něj je logický a samozřejmý, my máme jiné geny, jinou výchovu, jiné zkušenosti, jiné názory, jiné sny, hodnoty i priority, a hlavně jiný práh bolesti. Co bolí nás, druhého vůbec bolet nemusí. A naopak. Co bolí druhého, to si vůbec nemusíme uvědomit. A právě proto MUSÍ MLUVIT. Opakuji: Právě tehdy, když se cítí zraněný, poškozený, nepochopený, MUSÍ MLUVIT.

Na světě existuje jediné slovo, které obsahuje prvních šest písmen abecedy. Už tím ukazuje, že je začátkem, základem a podmínkou každé komunikace. To slovo složené z a, b, c, d, e, f je feedback – zpětná vazba. Budeme-li naslouchat tomu, co druhého trápí, můžeme jeho trápení vyřešit. Ale musí mluvit o tom, o čem nemáme ponětí. Musí klást slova za sebe, a tím stavět cestu, ne zeď. Stejně tak my musíme klást otázky, kdykoli nám jeho postoj není jasný. Není to zpochybňování cesty. Je to její upevňování.

Mluvit a naslouchat, bez toho žádný vztah nevydrží. Pokud totiž ve vztahu začne vadnout komunikace, záhy zvadne i všechno ostatní. Bez komunikace není vztah. Protože bez komunikace není cesta mezi dvěma lidmi.

Jak ho rozmluvit

Když se potkávám s lidmi, kteří znají všechny mé knihy a chtějí konzultovat svůj osobní případ, častokrát řeším právě „rozmluvení“ mlčícího protějšku.

Používám několik nástrojů, abych zjistil, jestli mu vůbec na vztahu záleží, a pokud ano a jen trucuje, aby si uvědomil, jak důležité je mluvit.

Zajímá Vás, jak může pochopit i beze slov – pouhým pohledem nebo zamyšlením?

Otočte, prosím, na 2. stránku.