Oldřich Nový o snech a smyslu života aneb 15 nezapomenutelných myšlenek

Oldřich Nový (1899 - 1983)
- Reklama -

Na pražských Olšanech je hrob, který snadno minete, přehlédnete. Jeden z mnoha.

Já se však u něj, kdykoli jdu za prarodiči, zastavím a pokloním. Leží tu Oldřich Nový, pro mnohé jen jeden z nejcharizmatičtějších herců a „Kristián“, pro mě však především jeden z nejchytřejších a nejbystřejších mužů, který přes pohnutý osud (za války se odmítl rozvést s manželkou židovského původu, trpěl za to v tehdejším protektorátním tisku i na veřejnosti, nakonec byl sám Němci deportován) si zachoval životní krédo: „Smích je kořením života. Dokud se člověk dovede smát, je opravdu živ.“

Pan Nový by měl 7. srpna narozeniny (stodevatenácté). Připomenu jeho osobnost ne soupisem rolí, ale myšlenek. Vyberu jich patnáct, které mě v životě nejvíce posunuly a za které mu vděčím.

Na svém hrobě (II. obecní hřbitov, 27. oddělení, 8 UH) má ode mě kytičku, jako každý rok. Za to, že mě naučil jinak přemýšlet o svých snech, podstatě života i každodenním konání. Naučil mě především nečekat a neváhat, když pro mě něco bylo opravdu důležité. Třeba některá z jeho poměrně drsných myšlenek pomůže i Vám…

1. „Potkal jsem mnoho lidí, kteří žijí v říši snů, ale nečelí realitě. A ještě více lidí, kteří jen čelí realitě, ale zapomínají na sny. Nejvíce jsem vyhledával lidi, kteří jedno obracejí v druhé: své sny v realitu.“

2. „Mám jednoduché heslo: S čím dnes nezačneš, to nikdy nedokončíš.“

3. „Máme-li dokázat velké věci, potřebujeme věřit v to, co jsme zatím nedokázali, a jednat, jako bychom to dokázat měli. A nehledět na čas. Máme-li dokázat velké věci, potřebujeme zkrátka žít tak, jako bychom neměli nikdy zemřít.“

4. „Nikdy jsem nedopustil, aby mé sny omezovala něčí omezená představivost. A stejně tak, abych něčí sny omezoval svou omezenou představivostí.“

5. „Sny se neuskutečňují zázrakem. Tím zázrakem je naše vlastní jednání.“

6. „Dokud sním, nepřipadám si starý. Člověk je starý teprve tehdy, když místo snů cítí lítost. ,Svůj sen už nikdy neuskutečním,‘ to říká starý člověk.“

7. „Mým životním štěstím bylo, že jsem pochopil, jak důležité je držet se dál od lidí, kteří snižují mou ctižádost. Malí lidé tohle vždycky dělají, velcí nikdy. I když vidí zatím malého člověka, dokážou si představit, že se může stát velkým.“

8. „Včerejšek není nic jiného než dnešní vzpomínka a zítřek není nic jiného než dnešní sen. Já se vzpomínkami nezabývám. Vzpomínky otravují přítomnost a ničí budoucnost. Vinou vzpomínek ředíme své sny.“

9. „Nejpotřebnější schopností člověka je přijmout odpovědnost za sebe. Když to uděláte, rozvinete v sobě hlad po uskutečnění svých snů. Protože si uvědomíte, že v cestě k Vašim snům stojí jediná opravdová překážka – Vy sami.“

10. „Kdykoli jsem po něčem toužil, míval jsem sny, že toho dosahuji, i noční můry, že toho nedosáhnu. Dlouho jsem byl zmatený, než jsem pochopil, že musím překonat noční můry právě kvůli svým snům.“

11. „Když máte opravdu velký sen, nenechte se odradit časem, který bude muset uplynout, než si sen splníte. Ten čas totiž uplyne tak jako tak.“

12. „Jako malý jsem vzdal několik svých snů, jen proto, že by jejich uskutečnění trvalo nějaký ten rok. Po nějakém tom roce jsem se ale ohlédl zpět a litoval, že jsem to tehdy vzdal. To mě naučilo jít za svým snem bez ohledu na čas.“

13. „Když mě napadne nějaký sen, hned následující myšlenka je: Nečekej. V životě se totiž nedočkáme jiného času než teď.“

14. „Sny nám podle mého soudu ukazují smysl našeho života. Sny ani smysl života nejsou něco, co bychom měli objevovat nebo nalézat. Jsou něčím, čeho máme dosahovat.“

15. „Lidem, kteří se ohlížejí převážně zpět, chybí opravdový sen. Když totiž máte sen, nechcete jít zpět, chcete utíkat vpřed.“

Jak žít život co nejblíže svým přáním? Jak si i v těžkostech udržet pozitivní myšlení? Jak se nebát být sami sebou i tehdy, když nás druzí odrazují od vlastní cesty, našich snů? O tom je celá letošní řada magazínu FC. Starší vydání je ještě možné získat zde.

V úctě k Oldřichu Novému Petr Casanova