5 způsobů, jak předejít vyhoření

Proč se tohle děje? Proč si to neumím vysvětlit? Proč dělám něco, co vypadá, že mě žene do neštěstí?
- Reklama -

Můj kamarád žil jako mučedník. Do práce chodil i nemocný, uprostřed noci se budil a do rána bděl kvůli dlouhému seznamu úkolů, které ho ten den čekaly, jedl zásadně u pracovního stolu a dovolené neznal – bál se, že by něco zmeškal. To byl jeho režim.

Mluvím v minulém čase, protože ho postihla srdeční příhoda. Ve 34 letech. O tom mluvit nebudu. Budu se soustředit na to, co katarzi zdravotních problémů předcházelo a proč.

Loutka bez nití

Tělo komunikuje. Člověka varuje. Mého kamaráda varovalo takzvaným burn-outem, tedy vyhořením. Jak to začíná?

Vaše tělo je jako loutka na nitích. Vy víte, že ta loutka dnes musí popojít, ale sama nemá sílu a za nitě nikdo netahá. Únava. Demotivace. Zapomenutí hodnot. Tři důvody, na kterých je paradoxní to, že ani nemusejí souviset s prací. Třeba vzejdou z rodinných problémů. Přesto dojde k vyhoření člověka v práci.

Je vyčerpaný, cynický, neefektivní. Není s ním pozitivní řeč, protože se cítí negativně. Jeho negativní city plodí jen negativní myšlenky, proto jeho výsledky, i když by se tak rád snažil, jsou negativní. A negativní je pak i zpětná vazba, která toho člověka ubíjí ještě víc.

Chce opustit práci, vztah. Druhá strana se jeho odchodu zpravidla nebrání, protože „on je přece pouze na škodu“. Přitom tady jde o mnohem víc než jen odchod.

Tady jde o zdraví

Vyhoření je jen předfáze zdravotních problémů. Předvídat se dají zejména obezita, nespavost, úzkosti a deprese. Studie, které se zúčastnilo 8838 přetížených pracantů, konstatovala, že 40 procent z nich směřovalo k ischemické srdeční poruše. Ischemická porucha vzniká nedokrevností určité tkáně nebo orgánu, což vede k jejímu poškození nebo odumření. Mimochodem, slábnoucí imunitu diagnostikovali u 79 procent těchto přetížených zaměstnanců.

Lékaři přisuzují vyhoření zvýšenému stresu, zvýšené mentální zátěži, nedostatečné sebekontrole a nedostatečné emoční podpoře. Upozorňují však, že příčina pracovního vyhoření nemusí být nutně v práci. Může být například v soukromí, kde se člověk cítí (například od partnera) pod tlakem a neodpočine si. Do práce se pak vrací nezrelaxovaný, přepjatý, nemá výkonnost a sám sebe tak sžírá ještě víc. Anebo, je-li příčinou pracovního vyhoření sama práce, se obvykle naplňuje prostá matematika: Čím déle pracujeme, tím méně času nám ten den zbývá na odpočinek, respektive tím později jdeme odpočívat.

Spillover

Proto v magazínu FC kladu důraz na vyvážení práce a osobního života. I když vím, že jdu proti trendu doby. Psychologové už přestávají používat termín „work-life balance“ a mluví o „spillover of working life“, tedy o pouhém přelévání pracovního života. Tím chtějí vyjádřit, že si práci bereme i na dovolenou nebo že mentálně pracujeme i o víkendech, nedokážeme vypnout ani na soukromé večeři, při hraní s dětmi.

Vyvrátím několik mýtů:

  • Není to problém jen Česka nebo západní civilizace. I v Japonsku už přidali do slovníku termín „karoshi“. Znamená smrt přepracováním.
  • Není to problém jen vysokých pracovních pozic. Lidem s nižšími mzdovými nároky se totiž nedostává adekvátního odpočinku, placené dovolené nebo volna vůbec. Navíc lidé s nižším zaměstnaneckým statusem častěji pracují monotónně, mají méně příležitostí k osobnímu vzdělávání a rozvoji (nezbývají jim peníze na semináře, časopisy, knihy, které by jim mohly pomoci), a hlavně jsou pod větším, represivním tlakem vyšších struktur, které si na nich mohou vybíjet své osobní mindráky a vyhoření.

Aby už nebylo pozdě:

Vážnou nevýhodou vyhoření je, že když k němu dojde, pracují psychologové pouze s tímto jedním postiženým člověkem. Nevzdělávají celý kolektiv, firmu. Fungují jako hasiči, kteří řeší „požár“, až když nastane. Ale to je pozdě. Proto dnes píšu o prevenci.

Když jsem se kamarádova zaměstnavatele ptal, co udělal pro to, aby jeho vyhoření zabránil, rozpačitě pokrčil rameny: „To je přece jeho problém. Doba je taková, že jsou lidé příliš zodpovědní. U takových je vyhoření nevyhnutelné.“

Ne, drahý zaměstnavateli, nevyhnutelné rozhodně není. Uvedu pět způsobů, jak se naučit chránit před vyhořením.

Otočte, prosím, na 2. stránku.