21 výzev pro 21 dní sebezlepšování

Dostaň do života víc pohody, úsměvu, barev.
- Reklama -

Aristoteles pravil: „Jsme tím, co opakovaně děláme.“ Ano, člověka nedefinuje to, co udělá jednou za čas, ale co dělá pravidelně.

A teď mi povězte: Baví Vás měnit se?

Když jsem loni v prosinci popsal 10 dní práce na sobě; to dáš!, překvapilo mě, kolik lidí se do osobní změny těsně před Vánocemi zapojilo. Současně jste ale bědovali, že Vám ono nadšení po 10 dnech zmizelo. Jistě. Tělo je návykový organismus. Říká se, že potřebuje alespoň 21 po sobě jdoucích dní opakovat a pak si osvojí automatický návyk.

Zeptám se tedy znovu: Baví Vás měnit se?

Pokud ano, mám pro Vás plán na příštích 21 dní. A Vy máte dvě možnosti. Buď každý den zkusit jinou změnu, tedy následujících 21 výzev rozdělit do 21 dní. Anebo – což je těžší – každý den zkusit najít 21 chvil pro následujících 21 výzev.

Všechno to jsou zdánlivé maličkosti. Ale ve všech se utkáte s tím největším soupeřem, jakého v životě máte – se sebou samými. Pokaždé zaváháte, jestli je to správné – jestli byste to neměli odložit. Neodkládejte to. Tím se změníte.

Protože jsem nové vydání magazínu FC věnoval pozitivnímu myšlení, potřebuji, abychom pozitivně nejen mysleli, ale i konali. A pozitivně konat vydrželi. Vyplatí se to, věřte mi.

1. (Každý den) vyjádři své štěstí

Na počátku bylo slovo, praví se v Bibli. Slovem všechno začíná. Ve slovech přemýšlíme i konáme. Vyzkoušejme, jak změní náš dnešek to, když změníme slovník – když přidáme více štěstí do své odpovědi.

Také jste zvyklí ptát se: „Jak se máš?“?

A také jste zvyklí na strojovou odpověď: „Jo, dobře.“ Nebo: „Jde to.“?

Jednou mi jeden rozesmátý člověk odvětil: „Mám se FANTASTICKY!“

Ihned mě zajímalo, co se v jeho životě přihodilo tak mimořádného. Smál se: „Jsem zdravý. Moje rodina taky. Žiju ve svobodné zemi. Nemám žádný důvod být nešťastný.“

Žil v podstatě stejný život jako všichni ostatní. A přesto nebyl zamračený. Jediný rozdíl byl v jeho postoji a volbě slov. Nebyl na tom než já, ale cítil se lépe než já. Právě on mi poradil: „Opakuj si totéž 21 dní po sobě. A taky se budeš usmívat. Protože Tvůj život se fantastickým stane.“

2. (Každý den) zkus jednu nepoznanou věc

Život je změna. Kde není změna, je stereotyp, nuda, umírání. Rutina je určitě praktická, pokud chceme rychleji a produktivněji zvládnout práci. Ale copak chceme mít rychleji za sebou život?

Vybočit ze stereotypu můžeme všichni. Stačí udělat něco jinak než obvykle. Jít domů jinou cestou. Změnit obvyklé pořadí činností. Koupit si místo nejlevnějšího jogurtu jednou ten nejdražší. Oslovit právě toho člověka, kterého bychom oslovit chtěli, ale stydíme se. Nejet autobusem, ale jít pěšky – zažít to, co bychom jinak minuli.

Zpočátku nám to připadne nepatřičné, nepřirozené, namáhavé. Ale den za dnem, budeme-li to opakovat, nás začne těšit každý únik z rutiny. Život začne být překvapivým.

3. (Každý den) udělej jeden dobrý skutek

Poznejme, jak funguje pozitivní energie. Nemizí, násobí se. Kdykoli totiž máme pozitivní dopad na jinou osobu, máme automaticky pozitivní dopad také na sebe. Dáváním proto ještě nikdo nezchudl.

Zkusme denně udělat to, co nás v zásadě nic nestojí, a těšme se, co nám to přinese. Být větší než vlastní ego nebo vlastní sobeckost nám umožní zažít, co to je být šťastný, užitečný, doslova nezbytečný.

4. (Každý den) si osvoj jednu novou dovednost

Jen si to představme: 21 dní po sobě se učme 5 nových slov v cizím jazyce, vařme a pečme bez rafinovaného cukru, běhejme nebo trénujme tai či, někomu druhému pomáhejme v získání nové dovednosti, kterou sami ovládáme.

Na člověku je báječné, že každý je schopen se učit. Každý má svůj osobitý talent a dobrý pocit, když se zlepší. Tento bod pomáhá nejen osobnímu rozvoji, ale i spolupráci. Já jsem si díky němu uvědomil, kdo v mém okolí rozumí módě, počítačům, autům, životosprávě více než já, a čím jim naopak mohu být užitečný já.

5. (Každý den) věnuj 30 minut denně tomu, co zbožňuješ

Jako malé děti jsme na to měli celý den. Proto jsme byli šťastní. Byli jsme ponořené do něčeho, co nám dopřává rozkoš. Časem ale to, co chceme, ustoupilo tomu, co musíme.

Pojďme si najít alespoň půlhodinu na cokoli, co máme rádi. Začíst se do knihy, oddat se relaxaci, zajít si na masáž, slepit si letadýlko, urovnat si poštovní známky v albech, probrat si šatník. Cokoli, co nám dává radost, energii, spokojenost.

Říká se tomu koníček, protože člověka posadí do sedla a převeze z bodu A (únavy) do bodu B (pohody).

6. (Každý den) nalož mile i s tím, kdo se tak k Tobě nechová

Budeme-li milí k někomu, kdo se k nám chová nemile, neznamená to, že budeme falešní, ale naopak prokážeme, že umíme kontrolovat své emoce. Naučit se zacházet laskavě a s respektem i s lidmi, kteří jsou na nás zlí, je velmi produktivní návyk, protože oslabuje negativitu – v druhých i v nás.

Zpočátku nám to bude dělat problém. Bude to bolet. V Pulp Fiction správně říkali: „To Tě píchá pýcha“. My ale tak zacházíme se zlými lidmi ne proto, že by oni byli fajn, ale proto, že my jsme fajn. Vydržíme-li toto praktikovat 21 dní, vzteklouni z našeho okolí „vymizí“. Ne snad, že by se vytratili. To jen nám přestanou vadit.

7. (Každý den) zkus být pozitivní za všech okolností

Na konec prvního týdne si necháme to, co je obsahem nového vydání magazínu FC. Tedy dokázat s nadhledem přijmout i ty nepříjemné události, které jsme nemohli ovlivnit.

Život je jako překážkový běh a abychom ho zvládali, potřebujeme mít hlavu nastavenou tak, abychom se před překážkami nezastavili, ale naopak se s gustem rozeběhli. Největší bojiště na světě je v naší hlavě, tam rozhodujeme o tom, na co si troufneme a co vzdáme, čemu se zasmějeme a kvůli čemu se zhroutíme. Ostatně, o tom už v časopise.

Troufnete si na 2. týden změn? Pak, prosím, otočte na 2. stránku.