Proč píšeš jiné, když mě to bolí? aneb Jak slova „nic neznamenají“

Zmatek. Miluješ člověka, který Ti do očí říká, jak Tě miluje, ale totéž píše jiné. "To jsou jen slova, nic neznamenají," hájí se. Jestliže ale jeho slova nic neznamenají, co tedy znamená "Miluji Tě", které Ti tu a tam říká?
- Reklama 4 -

Konec týdne patří mým pravidelným Setkáním s Vámi. Okolnosti tohoto budete považovat za smyšlené. Budete namítat, že něco takového není možné!

Jenže je. A promiňte mi následující otázky. Budou Vám připadat zbytečné. Jenže lemují tento příběh. Povězte mi:

Může milovat ten, kdo úmyslně dělá to, co druhému ubližuje?

Může milovat ten, kdo ignoruje to, co druhému vadí?

Může milovat ten, komu nezáleží na tom, čím se druhý trápí?

Kamarádka víc než partnerka

„Přeji Ti krásný den,“ psal jí každé ráno, sotva se probudil.

„Jaký jsi měla den? Myslel jsem na Tebe,“ psal jí každý večer, zatímco jedl večeři.

„Sladké sny. Pusu na dobrou noc,“ psal jí se smajlíkem, ještě než usnul.

Gentleman, řekli byste. Problém byl, že tyto věty nesměřovaly jeho partnerce. Ta žádnou z nich od něj nikdy ani neslyšela. Adresoval je – …

„Kamarádce,“ zodpověděl její dotaz, s kým si pořád píše. „Copak nemohu mít kamarádky?“ zeptal se. „Copak vztahem ztrácím svobodu?“

Ne, milý mládenče. Vztah není o ztrátě svobody, vztah je o sdílení svobody s druhým.

Slova opravdu nic neznamenají

„Chybíš mi.“ „Myslím na Tebe.“ „Těším se na Tebe.“

I tak zněly esemesky, které podezřívavá partnerka jednou v jeho mobilu četla. Narušila jeho soukromí. Zhádali se. On se však ze všech obvinění vždy vysmekl.

„To jsou jen slova. Slova nic neznamenají. Ty přece víš, že miluji Tebe!“ vyhrkl – slova, která opravdu nic neznamenají.

Nemusíme totiž druhému říkat, jak ho milujeme. To už je patrné ze způsobu, jak s ním zacházíme. „Miluji Tě“ se nevyjadřuje slovy, ale skutky. Láska zdaleka není to, co říkáme, ale co cítíme a co děláme.

Tolik na mužovu obhajobu, ale i obžalobu.

„Je to jen kamarádka, potřebuje podržet…“

Ve své nové knize PROTOŽE vysvětluji, proč to lidé dělají – proč takto flirtují s jinými, často i když jsou spokojeni ve svém vztahu. Ukazuji, kdy to je ještě bezpečné, a kdy už nebezpečné. A varuji. Hodně v té knize varuji.

Jednak před tím, abychom si hráli s ohněm, a jednak před tím, abychom zůstali ve vztahu, který má rysy jen takzvaného. Skutečným vztahem není, jen přetvářkou. Ostatně, v knize vysvětluji i to, proč si někteří lidé takové polovztahy drží.

„Kamarád“, „partner“, i to jsou jen slova, nálepky. To, kdo je skutečně jen kamarádem a kdo opravdovým partnerem, totiž všichni vyjadřujeme tím, komu věnujeme svůj čas, svou pozornost, svou energii, svůj zájem; s kým zkrátka budujeme vztah. Kamarád (či dokonce bývalý partner) je nad současným partnerem pouze tehdy, když pro něj je ve skutečnosti důležitější než člověk, se kterým žije. Respektive VEDLE KTERÉHO žije.

Co je to za „muže“?

„Není schopen pochopit, že mi to ubližuje. Nespím kvůli tomu, trápím se, mám zdravotní problémy. A jeho reakce je jediná: ,Pošlu Tě k psychiatrovi, protože vyšiluješ a já s ní nic nemám!'“ cituje dívka další z jeho slov, která ve skutečnosti nic neznamenají.

V nové knize PROTOŽE varuji, že budujeme-li s někým vztah, nemůžeme ignorovat to, co druhému vadí. Pak totiž vztah nikdy nepostavíme. I když se nám zdá, že druhý je blázen, měli bychom si připomenout, že každý jsme vlivem minulosti jiný, máme odlišný práh bolesti. Co nás nebolí, druhé může. Co nám připadá normální, jinému může rozrýpat starou ránu. Jestliže nám OPRAVDU ZÁLEŽÍ na druhém, musejí nás tyto příznaky nedorozumění včas přimět ke komunikaci, vysvětlování, uklidňování, řešení.

Nezáleží na tom, co se svými kamarády máme/nemáme, jestliže nejsme single a budujeme vztah. Ve vztahu totiž neexistují „moje“ a „Tvoje“ problémy, neexistuje „já jsem dokonalý“ a „Ty jsi případ pro psychiatra“, ve vztahu je všechno společné – každý následek má svou příčinu. Možná něco zanedbala ona, a proto si on začal hledat kamarádky, možná něco v minulosti zanedbal on, a proto si nyní honí ego na chození po tenkém ledě.

Zásadní je však MLUVIT. Muž by byl idiot, kdyby zůstával ve vztahu, se kterým do budoucna nepočítá, protože by tím ztrácel čas – jak svůj, tak své „partnerky“, tak i své „kamarádky“, která je pro něj zjevně důležitější. Tím však neříkám, že neexistují muži-idioti.

Jestli je muž idiot, nebo není, lze poznat snadno podle toho, zda pochopí 3 následující fakta.

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -