7 barev osamělosti a proč na nich záleží

Osamělost nesouvisí s fyzickou samotou, ale s emotivní – s pocitem, že jsme najednou sami, ačkoli můžeme být obklopeni množstvím lidí.
- Reklama 4 -

Jako dítě jsem potkal osamělého člověka. Bez ohledu na to, že mi tvrdil opak, cítil jsem, že si samotu neužívá. Později mi přiznal proč. Tolikrát se snažil vmísit do světa lidí, ale lidé ho pokaždé zklamali.

Tehdy jsem ohromeně pozoroval paradox života – že ti nejosamělejší lidé jsou zároveň nejlaskavější, tak jako ti nejsmutnější lidé mají nejvřelejší úsměv a ti nejponičenější lidé jsou současně nejvíce nápomocní. A to všechno proto, že už si nepřejí vidět nikoho dalšího prožívat to, co museli prožít oni.

Dnes, když dovolíte, se zaměřím na osamělé. A připomenu ten termín.

Samota a osamělost. Dva odlišné pojmy. Samota vystihuje stav, kdy jsme fyzicky sami, ale rozhodně se tak nemusíme cítit „ve špatné společnosti“. Sami prostě můžeme být RÁDI.

Osamělost není fyzický, ale pocitový stav. Cítíme se sami, ačkoli vedle sebe můžeme mít někoho jiného. Osamělí prostě nejsme rádi. Osamělost si NEVYBÍRÁME.

Až otevřete mou novou knihu PROTOŽE, vzpomeňte si na tato slova na straně 212. Zavedu Vás totiž na jedno místo v Evropě, kde se nikdo nemůže cítit sám ani osamělý. Je to místo s nejdelším průměrným věkem dožití.

Člověk potřebuje pouto. Potřebuje někam, k někomu patřit. Potřebuje být pro někoho důležitý. Potřebuje někomu důvěřovat. Potřebuje někoho podporovat a sám podporu dostávat. Když si dobrovolně vybereme samotu, tím někým se pro sebe můžeme stát sami. Říká se tomu znovu najít sám sebe, nebo také začít být znovu sám sebou. Je to jako objevit v sobě poklad – jako najít diamant, paradoxně v sobě, zatímco jsme do té doby přehrabovali něčí kamení.

Proč to každý z nás dokáže, vysvětluji v knize PROTOŽE. A popisuji také jak. Abychom však vůbec začali sami sebe hledat, musíme si nejprve uvědomit, že jsme se ztratili.

Jako vždy by nám měly pomoci pocity – neštěstí, zklamání, prázdnota, chaos, nesoustředění. Člověk však záměrně nemá jen city. Má také rozum, aby své pocity dokázal rozumně vyhodnotit.

Existují totiž samoty, které jsou přirozené, a pocity osamělosti, které s nimi přicházejí, jen dočasné a správné. Mají v nás vyvolat potřebu po vytváření svazků. Proč se tyto pocity dostavují, i o tom píšu v nové knize a zacházím hodně hluboko do historie – zde tím nebudu zdržovat.

Osamělost rozhodně není spojena jen s chtěním romantického partnera. Přichází s postrádáním konkrétních typů vztahů. Proto mi dovolte představit Vám sedm barev osamělosti. Na typu, kterým procházíte Vy, velmi záleží.

1. barva: Nové prostředí

Přirozená osamělost, kterou cítíme po přestěhování do nového města, kde nikoho neznáme, po příchodu do nové práce, nové školy. Kolem dokola není obličej, který by nám přišel povědomý. Cítíme se sami – v prostředí plném lidí.

2. barva: Jinakost

To místo už dávno není neznámé. Čím déle však v tom prostředí jsme, tím více si uvědomujeme, jak jsme jiní než ostatní. Cítíme se izolovaní. Možná máme hodnoty, které nikdo jiný nesdílí, nebo naopak jen my nesdílíme hodnoty prostředí. Mezi námi a druhými vyrostla zeď. Třeba i v rodině. A tím víc se cítíme sami.

3. barva: Odchod duše

Můžeme být součástí milující rodiny, ale i ta funguje jako soukolí. Když vypadne nebo zrezne jedno kolečko, celá soustava se zastaví. Tak jako soustava v našem těle, srdci. A vůbec nemusí jít o ztrátu člověka, stačí zvířete – psa, kočky, koně. Ačkoli nás bližní objímají a jsou s námi, my jsme strašně prázdní a myslíme si, že už žádné jiné zvíře tolik milovat nebudeme.

4. barva: Ztráta přítele

V tom okamžiku si uvědomíme, že jsme byli celou dobu důvěřiví, laskaví a nápomocní vůči někomu, kdo nás podváděl. Pouhá ztráta elementu důvěry v nás vyvolá pocit nezměrné osamělosti. Cítíme se proklatě sami a prázdní, přestože jsme obklopeni desítkami dalších přátel. Pocit jedné jediné zrady, jedné jediné lži přebije vše.

5. barva: Ne-čas pro mě

Můžeme být obsypáni přáteli ve svém telefonním seznamu, ale když se snažíme opravdu s někým spojit, nikdo nemá čas. Poznáváme, že máme kamarády, ne přátele. Máme známé, kteří se ozvou, když se jim to hodí nebo když něco potřebují. Zpočátku je omlouváme, mají přece své vlastní životy. Pak ale zjistíme, že mají jiné přátele. Opravdové přátele, na které čas mají. Zatímco pro nás mají jen prázdné fráze. Tak jako takzvaní rodiče. Tak jako takzvaní partneři.

6. barva: Ničí přítomnost

Nejde o fyzično. Jen vědomí tiché přítomnosti někoho druhého, kohokoli. Pocit, že někdo stojí při nás, třeba v práci, když se nás nikdo nezastává. Ten hrozný pocit samoty, kterou jsme si nevybrali a nechceme ji. To, že sami pijeme kávu, která najednou chutná krajně hořce, to, že se sami díváme na oblíbenou komedii a vůbec se neusmíváme, naopak pláčeme. To ale nedělá mozek, to pláče duše. Nikoho nemá při sobě. Ve stáří tohle pozná většina z nás.

7. barva: Nikdo pro srdce

Popsal jsem partnery pro mysl, tělo i duši. Největší bolest ale vychází ze srdce. I když máme plno přátel, kolegů, sousedů, rodinných příslušníků, ba i zvířat, srdci pořád někdo schází. Je to skutečný partner – tak, jak ho v knize definuji. Ten pocit ovšem můžeme mít, i když fyzicky nějaký protějšek máme, ale srdce k němu ztratilo spojení.

Prvních šest barev lze do života vrátit, postrádaného člověka nebo zvíře nahradit. Není to hned, čas nám nejprve vypálí jizvu do paměti, abychom nikdy nezapomněli a opory, kterou nově najdeme, si o to více vážili. Se skutečným partnerem pro srdce to ale nikdy není rychlé. A je to moc dobře. Ve své nové knize ukazuji proč.

Proč se cítíš osaměle?

Toto je otázka, která mě při osobních setkáních (viz nová možnost zde) nejvíce zajímá. Jedině když známe barvu samoty, potažmo osamělosti, můžeme najít protilék. Jedině když víme, co nám schází, můžeme to začít hledat. (Tak jako zaměstnanci, který se v novém místě cítí osaměle, pomáhá práce na týmových projektech.)

Osamělost je hlavním zdrojem neštěstí, protože jak osamělost, tak neštěstí jsou subjektivní pocity. Proto je důležité na odstranění pocitů osamělosti pracovat – zároveň tím pracujeme na svém vlastním štěstí.

Jaké nástroje k odstraňování osamělosti můžeme použít?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -