5 LÁSKAvostí ve vztahu aneb Jak dělat kompromisy

- Reklama 4 -

Druhá LÁSKAvost: Hraj ping-pong

Nejdůležitější LÁSKAvosti se dělají v komunikaci. Rád je přirovnávám k ping-pongu, protože k němu (tak jako k tenisu, badmintonu atd.) potřebujete partnera na druhé straně stolu/kurtu.

Je tu však jeden podstatný rozdíl. Zatímco účelem běžném ping-pongu je zahrát míček tak, aby ho soupeř už nedokázal vrátit, v LÁSKAvém ping-pongu je cílem udržet míček co nejdéle ve hře. Ve vztahu totiž nikdy není jeden vítěz a jeden poražený, ale vždy jen dva vítězové nebo dva poražení. Nenechme tedy míček spadnout. Jak se to dělá? Jak se správně vrací?

Říká se, že do melounů a lidí nevidíš. Je to pravda. Dva partneři jsou odlišní lidé, jejichž největší boje se odehrávají v jejich hlavách. Nevíme, co je trápí, po čem touží, co od nás potřebují, dokud nepromluví. Míček, který zahrají, je v této metafoře nabídkou k jejich lepšímu poznání a naším úkolem je ten míček druhému LÁSKAvě vrátit. Schopnost hrát dlouhodobý ping-pong ukazuje, jak moc jsme schopni druhému naslouchat, být empatičtí a chápat význam vztahu.

Typický příklad:

Partner přijde domů a řekne: „Dnes jsem se dozvěděl něco zajímavého.“

Víc neřekne. Je ohleduplný. Nechce nás obtěžovat, ale to, že něco nakousl, nám dává signál, že je něco pro něj důležité, když už to zmiňuje. Ano, míček přešel na naši stranu…

Někdo zavrčí: „Dej mi pokoj. Nemám náladu. Nevidíš, že nemám čas?“ Takový člověk jako by napálil partnerem podaný míček někam, kde ho druhý nenajde. Game over, hra skončila.

LÁSKAvost spočívá v tom, že se pokusíme pochopit, že pro partnera je něco důležité. Odpovíme: „Opravdu? Pověz mi o tom.“

Můžeme si to představit jako slunečnici, která se podobně otočí za sluncem. Náš partner je to slunce. A budovat úspěšný vztah znamená v první řadě umět se vcítit do druhého a chtít naslouchat tomu, co nám druhý potřebuje říct.

Třetí LÁSKAvost: Umět odložit hru

Samozřejmě ne vždy máme čas a energii vracet hozené míčky. Kdybychom se měli zapojovat do hry pokaždé, když druhého něco zaujme, sami bychom nedokončili nic svého. Proto je důležité umět najít způsob, jak návrh k zahájení ping-pongu (nabídku ke konverzaci) zdvořile odmítnout, a to tak, abychom i přesto ukázali, jak je pro nás názor druhého i vztah jako celek cenný.

Typický příklad:

Lidem naskakují okamžité asociace při sledování filmů. Herci, místa, na kterých se odvíjí příběh, zápletky, to všechno v nich vyvolává potřebu rychle se svěřit s něčím čerstvým či z hluboké minulosti. Nejčastěji: „To mi připomíná, jak dnes v práci…“

Pokud nás film zajímá, potřebujeme se na něj soustředit. Urovnejme si tedy v hlavě dvě myšlenky: Za prvé připusťme, že existuje dobrý důvod, proč nám druhý chce právě tohle říct, na druhou stranu připusťme, že mu nebude vadit, když tak učiní později.

Naše odmítnutí zapojení do hry by v každém případě mělo být LÁSKAvé, a nikdy ne přezíravé. Postačí: „Nezlob se, teď se na Tvůj příběh nedokážu stoprocentně soustředit, ale rád si ho poslechnu, až… (film skončí atd.), nezapomeň, co mi chceš říct, zajímá mě to.“

Čtvrtá LÁSKAvost: I když máš všeho nad hlavu, nevyšiluj

Žádná situace není tak špatná, aby se nemohla ještě zhoršit. Negativní situace se vždycky zhorší tím, že umožníme negativním emocím, které nás zaplavily, aby se množily.

Pro emoce – negativní stejně jako pozitivní – je příznačné to, že se mohou neomezeně množit. Jsme-li sami plní n-emocí (negativních emocí), prskáme je na druhé. Tím sami sobě neulevujeme, ale druhým přitěžujeme.

Když jde o neznámé lidi, obvykle je nám to lhostejné. Bohužel mnoho hloupých lidí prská jed i na své blízké. Proto nezapomeňme: Jestliže nemáme kontrolu nad nějakou situací, která se nám přihodila, ZA KAŽDOU CENU musíme udržet kontrolu alespoň nad svými emocemi.

Vydržet pod stresem bez toho, abychom ho ve zlém pustili na své nejbližší, je klíčová dovednost ve vztahu. Ostatně, o tom píšu v nové knize PROTOŽE, která ukazuje pozitivní přístup ke každému z podstatných problémů ve vztahu.

Důvod je prostý: Budeme-li ničit svého partnera, ničíme tím jeden ze dvou pilířů, na kterém stojí náš vztah. A pokud partnera zničíme, spadne most, který nás spojoval.

Proto NIKDY nevyšilujme. Ostatně, jak se říká: Dnešní trapas je zítřejší anekdota.

Co nejvíce odlišuje nezralé partnery od zralých?

Otočte, prosím, na 3. stránku.

- Reklama 5 -