13 cest k okamžitému štěstí

- Reklama 4 -

„Štěstí závisí víc na stavu mysli než na vnějších událostech,“ řekl dalajlama.

Budiž, ale jak si tedy nastavit mysl v tomto týdnu na štěstí?

Dovolíte alespoň 13 návrhů na správnou cestu od moudrých lidí? Dlouho Vás nezdržím, nebojte.

1. „Lidé se tisíckrát víc starají o to, aby nabyli věcného bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli se vzdělaným rozumem a srdcem mají mnohem blíže vděčnosti, která je základem lidského štěstí.“ Arthur Schopenhauer

2. „Pro lidské štěstí je mnohem důležitější to, jaký člověk je, než to, co má. Když je totiž člověk nenasytný, nestačí mu ke štěstí žádný majetek.“ Zarathuštra

3. „Dospělí milují čísla. Když jim budete vyprávět o novém příteli, nikdy se Vás nezeptají: ,Jaký má hlas?‘ ,Jaké má oblíbené hry?‘ ,Sbírá motýly?‘ Zeptají se: ,Kolik je mu let? Kolik váží? Kolik vydělává?‘ Teprve pak si myslí, že ho znají. A když dospělým řeknete: ,Viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny čapí nůsek a holuby na střeše!‘, nedokážou si ten dům představit. Musíte jim říct: ,Viděl jsem dům za sto tisíc.‘ Pak vykřiknou: ,Bože, ten je krásný!'“ Antoine de Saint-Exupéry

4. „Lidem se téměř nikdy nedaří být šťastní, protože neustále vidí minulost lepší, než byla, přítomnost horší, než je, a budoucnost černější, než bude.“ Marcel Pagnol

5. „Můj recept na štěstí? Jen jednou ulevit někomu v trápení nebo žalu, jenom jednou pomoci od bolesti. Jenom zvednout ptáčka vypadlého z hnízda, zmírnit něčí utrpení. Pak vím, že jsem ten den nežila nadarmo a byla někomu užitečná.“ Emily Dickinson

6. „Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Tím mě na ni upozornili, a ještě mi život znepříjemnili. Nebýt jich, žil bych život v omylu.“ Konfucius

7. „Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou. Jako děti.“ Osho

8. „To, že člověk nedostane vždy, co chce, je někdy obrovské štěstí.“ Gautáma Buddha

9. „Co je štěstí? Talíř polévky, místo na spaní a žádné bolesti. Není to samo o sobě dost?“ Theodor Fontane

10. „Jako malý jsem se ptal mámy, co je v životě nejdůležitější. Odpověděla: ,Štěstí.‘ Když se mě pak ve škole ptali, čím chci v životě být, odpověděl jsem: ,Šťastným.‘ Vytýkali mi, že jsem nepochopil zadání. Odvětil jsem, že oni nepochopili život.“ John Lennon

11. „Že jsme byli šťastní, pochopíme, až se nám stane nějaké neštěstí. Že jsme byli zdraví, pochopíme, až když onemocníme. Že jsme milovali a byli milováni, pochopíme, až když o někoho důležitého přijdeme. Této pozdní lítosti se musíme naučit vzepřít a žít tak, abychom pořád nemuseli buď po štěstí toužit, anebo na něj vzpomínat. Šťastný je pouze ten, kdo umí štěstí prožívat.“ Franz Kafka

12. „Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí ulehčit, přesvědčíme-li ho, že si mohl zlámat vaz.“ Immanuel Kant 

13. „Největším štěstím v životě člověka je, když sám sebe dokáže milovat proto, jaký je, nebo spíše přesto, jaký je.“ Romain Rolland

Jak mít v každém okamžiku vyrovnanou mysl, emoce, srdce? Inspirujte se maličkostmi v tomto vydání magazínu FC. Nezapomínejte, že – jak řekl už Richard Bach – „štěstí je naše volba.“

Magazín FC si můžete zvolit buď v tištěné podobě s doručením do své schránky (rádi zašleme v rámci Česka a na Slovensko), nebo v elektronické podobě do Vašeho mobilu nebo tabletu (aplikace ke stažení je zde).

© Petr Casanova

- Reklama 5 -