Proč každé dítě potřebuje šampiona

"Nevnímej své dnešní limity, vnímej svůj zítřejší potenciál."
- Reklama -

Bylo mi asi dvacet let, když jsem zažil jeden den po boku olympijského vítěze. Bylo to strašné. Od jídelníčku přes tréninkové dávky až po celodenní režim jsem se snažil dávat to, co on. Plival jsem krev vysílením, přesvědčený, že musí být z jiné planety – robot, rozhodně ne člověk.

Když jsem se ho ptal, jak to může zvládat, smál se: „Jsem ze stejného masa a kostí jako Ty, jen mě v mládí vychovával šampion. Denně mi ukazoval, že to jde.“

Opravdu nic neovlivníš?

Jak víte z magazínu FC, každé pondělí chodím do škol, hlavně tam, kde mají dlouhodobé potíže se žáky. Učitelé říkají, že jsou jen tři důvody špatného prospěchu dětí:

  1. Pocházejí z chudoby.
  2. Mají slabou docházku.
  3. Drží se špatné party.

Chudobou není myšlen ani tak finanční status – rodiče bez peněz, ale obecně prostředí bez ambicí a sebereflexe. Třeba rodiče, kterým se ve vlastním životě nedaří a vinu házejí na všechny kolem. „Nemá smysl na sobě pracovat, o něco se snažit,“ vykládají pak před dětmi. „Stejně tím nic neovlivníš.“ To si děti pamatují.

S tím souvisí druhý bod. Děti nevěří, že vzděláváním zlepší svůj život. Chodí za školu. A s tím souvisí třetí bod. Infikují ostatní. Výsledkem jsou celé party dětí, které nevědí, proč by se měly učit.

Já bych však přidal ještě čtvrtý důvod: demotivující systém.

Dělat správné věci, nebo dělat věci správně?

Pozvali mě do školy s velmi špatnými výsledky některých žáků. Ředitelka mi řekla: „Postupujeme zcela podle osnov.“ To mě polekalo. Dělat věci správně totiž ještě neznamená dělat správné věci. Jedna z učitelek dodala: „Stát nás platí za to, abychom odučily, ne za to, aby nás děti měly rády.“

„A víte,“ zeptal jsem se, „že děti se nejlépe učí od těch, které mají rády, ke kterým mají blízko?“

Namátkou mi ukázaly test jednoho žáka. Z deseti otázek měl devět zodpovězeno špatně.

Dole byla červenou propiskou zveličená dvě čísla. Pětkrát podtržená pětka a v závorce minus devět. „Za každou chybu,“ vysvětlila mi učitelka, „se známka snižuje o jeden stupeň. Minus devítka znamená devětkrát snížený stupeň. Z jedničky na dvojku, trojku, čtyřku, pětku, pětku jednou podtrženou, dvakrát…“ odpočítávala na prstech, ale já ji už neposlouchal.

+1 je víc než -9

„Promiňte,“ přerušil jsem ji. „Mohu udělat něco jinak?“ Rozpačitě přikývla.

„I když to bude proti systému?“ usmál jsem se. Pětkrát podtrženou pětku jsem úplně škrtl a minus devítku nahradil plus jedničkou.

„To znamená, že máš jednu správnou odpověď,“ řekl jsem žákovi.

„Takže stejně kouli,“ odvětil.

„Proč řešíš pětku?“ rozzlobil jsem se. „Když se batole učí chodit, taky má dlouho pětku, protože chodit hned neumí. Kdyby se tou pětkou nechalo zastavit, chodit se nenaučí.“

„Ty máš plus jedna, jednu správnou odpověď,“ pokračoval jsem, „to znamená, že jsi to úplně neprojel. Když si teď vysvětlíme, kde jsi udělal devět chyb, a Ty se je naučíš odstraňovat, pak se Tvé skóre bude jedině zvyšovat, je to tak?“

Užasle na mě pohlédl.

I pro mně by pětkrát podtržená pětka byla demotivující. Věděl bych, že i když se zlepším o půlku, to jest přidám pět správných odpovědí, pořád budu mít jenom pětku.

Naopak +1 je dobrý začátek. Stačí jedno zlepšení, a už je +2. Ten kluk sedl nad učebnici a během pár dní byl na +10. Ano, měl za jedna.

Nevnímej současné limity, vnímej budoucí potenciál

A to jen proto, že objevil šampiona. Ne v někom druhém, ale v sobě. Pochopil, že už malé zlepšení se vyplatí.

Nenávidím známky. Neříkají totiž vůbec nic o potenciálu člověka – o tom, jaký může být. Jenom ho hodnotí za to, jaký momentálně je.

Nedávno měla pohřeb moje učitelka ze základní školy. Bylo jí devadesát tři let. Před krematorium přišly stovky jejích žáků. Ne proto, že odešla – denně umírá mnoho učitelů –, ale proto, co tady zanechala. Ona nikdy neříkala dětem (ani prostřednictvím známek), jak jsou špatné, ale učila je být lepší.

Dobrého učitele nedělá v první řadě to, že je dětmi pochopen, ale to, že sám děti chápe.

V každém člověku je neomezený potenciál. Ostatně, nové vydání magazínu Business Leaders je čistě o lidech, kteří pochopili, jak mohou ovlivnit život svůj i druhých.

© Petr Casanova