Desatero Billa Gatese: Jak vést děti k sebevědomí

Bill Gates si přeje, aby si jeho děti budovaly svůj úspěch, toužily po svém rozvoji a nepřicházely k hotovému.
- Reklama 4 -

Když jsem včera přirovnal týmové lídry k rodičům, vzbudilo to velký ohlas. Sdíleli jste, jak vedete své lidi, potažmo členy týmu, a s čím máte při vedení největší problém.

Sebevědomí. Odhodlání. Motivace. Zkrátka vůbec u nich vyvolat chuť posouvat se. To byla nejčastěji se opakující slova.

Jak tedy vedou své děti ti, jejichž potomci na všechny pokusy mohou reagovat slovy: „To nepotřebuji! I tak přijdu k hotovému! Nemusím se o nic snažit!“…?

Jak může například Bill Gates, druhý nejbohatší muž světa, vyvolat u svých dětí vůbec nějaký zájem a vlastní aktivitu, když ony vědí, že je tatínek, spoluzakladatel Microsoftu, jednou zajistí?

Proč se rozhodl raději zříci více než 90 procent svého majetku ve prospěch charity, než aby dětem jen tak předal jmění v současné hodnotě 90,3 miliardy dolarů? Proč mu tolik záleží na tom, aby šly svou cestou?

„Chci dát dětem příklad, ne peníze. Se správným příkladem v hlavě si pak už peníze dokážou vydělat samy.“

Protože do největší konference Tajemství obchodu zbývá už jen několik dní a já chci, abychom se během celodenního programu co nejvíce sladili, budu rád, když o některých zásadách úspěšných lidí budete už předem přemýšlet.

Deset zásad, kterými své tři děti vede Bill Gates, je možné uplatnit nejen ve vlastní rodině, ale také ve vlastních týmech. Gatesovo desatero má totiž potenciál pomoci komukoli k většímu sebevědomí a zvládání problémů, kterých je každodenní život plný.

Pokud jeho výklad z našeho osobního rozhovoru zkrátím, o jaké zásady (ve zkratce) jde?

  1. Dovol si být začátečník

Začátečník… Dospělí lidé toto slovo nemají rádi. Takto označení si připadají poníženě, nedokonale. Gates ale svým dětem zdůrazňuje, že nikdo na světě nezačal jako neomylný a všehoznalý. Každý, kdo něčeho dosáhl, se musel v první řadě učit. A aby se mohl učit, musí mu přestat vadit to, že je na začátku cesty.

„Proto děti odmalička nabádám k tomu, aby se v každém okamžiku snažily udělat to nejlepší, co v dané chvíli umějí. Tím získají novou zkušenost, jak to udělat lépe. Jakmile vlastními chybami pochopí, co dělají špatně, respektive jak to dělat lépe, udělají to lépe,“ říká.

  1. Přestaň panikařit a utíkat

Něco se nepovedlo? V první řadě se uklidni. Je to normální.

Analyzuj to, kde jsi. A uvědom si, že jsi přesně tam, kde v daném okamžiku máš být, aby ses tam naučil to, co potřebuješ k posunu na další místo.

To je v pěti větách opěrný bod Gatesovy výchovy. Vyjadřuje to i jen několika slovy: „Každý krok a následně každá negativní i pozitivní zkušenost jsou nutné, abychom se ponaučili.“

„Proč se děti trápí porážkou? Protože v nich rodiče nezapalují novou touhu uspět? Možná sami tu touhu nemají. Když chcete kohokoli zapálit, musíte sami hořet.“
  1. Motivuj se neúspěchem

Jednou z klíčových vět konference Tajemství obchodu bude tato: Neúspěch není opakem úspěchu, ale součástí cesty k úspěchu. Gates přikyvuje: „Zklamání a frustraci z každého neúspěšného pokusu musíme používat ke své motivaci, nikoli k demotivaci.“

Proč? To je důležitá otázka. „Hledejte v každé porážce příčinu a smysl,“ nabádá své děti s tím, že když nepřestanou být odhodlané odčinit svá selhání, pochopí něco úžasného – že mají kontrolu nad svým životem, schopnost nejen něco pokazit, ale i napravit. Vytvářet svůj osud.

  1. Uvědom si, co vytváří Tvůj život

„Nikdo z nás není produktem konkrétních událostí nebo okolností,“ říká Bill Gates. „Všichni jsme výsledkem pouze svých rozhodnutí.“

Jinými slovy: Náš život nevytváří pouze to, co se v něm děje, ale především to, jak na dění reagujeme, jak k němu přistupujeme, jak s ním nakládáme. To určuje, kdo jsme.

Gates to vyjadřuje i slovy: „Úspěšný a šťastný život je v první řadě o vlastním rozhodnutí, že nedovolím svým frustracím a strachům, aby dlouhodobě přebíraly kontrolu nad mou budoucností.“

Jak ale nedat frustracím a strachům příležitost?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama 5 -